Zarządzanie kadrą kierowniczą w administracji publicznej

Zarejestruj się

Uczestnik


Płatnik


Dodaj uczestnika

Opis kierunku

 

Atuty kierunku:

- kierunek realizowany przez unikalne w skali kraju: Centrum Bezpieczeństwa i Edukacji Służb Mundurowych WSB

- wśród wykładowców znakomici eksperci oraz praktycy zajmujący się na co dzień zagadnieniem zarządzania i dowodzenia

- nabycie przez słuchaczy kompetencji oraz  umiejętności do identyfikacji potencjalnych zagrożeń i przeciwdziałanie im
- opanowanie technik radzenia sobie ze stresem oraz umiejętność panowania nad grupą.

 

Cel studiów:

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom wiedzy z zakresu zarządzania i dowodzenia i udoskonalenie umiejętności oraz poszerzenie wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie problematyki organizacji i zarządzania zasobami ludzkimi w administracji publicznej dla służb mundurowych.

Sposób odpowiedniego przywództwa kierowniczego, doboru metody efektywnej motywacji, zarządzania i dowodzenia zespołem. Znajomość technik radzenia sobie w stresie i umiejętność panowania nad zachowaniami grupowymi, umiejętność identyfikacji potencjalnych zagrożeń i przeciwdziałania nim.

 

Kwalifikacje i kompetencje:

 

Absolwent potrafi zorganizować oraz zarządzać i dowodzić zespołem. Ważną kompetencją absolwenta jest umiejętność identyfikacji potencjalnych zagrożeń i przeciwdziałanie im. Osoba kończąca studia podyplomowe zna także techniki radzenia sobie w stresie, rozumie i umie panować nad zachowaniami grupowymi i społecznymi. Potrafi strategicznie zarządzać zasobami ludzkimi. Przede wszystkim posiada kompleksowe spojrzenie na całość procesu działania w służbach mundurowych, potrafi odważnie bronić swoich poglądów wobec innych stanowisk, także innych grup zawodowych.

 

W programie:

 •     Współczesne style kierowania i zarządzania
 •     Trening umiejętności kierowniczych w organizacjach specjalistycznych
 •     Komunikacja w konfliktach zawodowych  
 •     Przywództwo kierownicze – wybrane zagadnienia prawne
 •     Stres, zarządzanie stresem – wypalenie zawodowe  
 •     Autorytet przełożonego. Przełożony jako dowódca – inspirator - kreator  
 •     System oceny pracowników       
 •     Case study – analiza przypadku    
 •     Komunikacja z mediami        
 •     Rodzaje i źródła współczesnych zagrożeń   
 •     Public relations – wizerunek instytucji         
 •     Rola systemów informatycznych w zarządzaniu i dowodzeniu   

 

Informacje:  

Czas trwania: 2 semestry

Dni uczęszczania: soboty, niedziele (co dwa tygodnie, w godzinach: 8:00-14:35)

Studia kończą się egzaminami zaliczającymi poszczególne semestry nauki

Praca

Jedyna w skali kraju specjalność, która kierowana jest do osób zajmujących się zarządzaniem i dowodzeniem ludźmi i służbami. Studia przeznaczone są dla osób legitymujących się wykształceniem wyższym, które chcą zdobyć lub pogłębić wiedzę i umiejętności niezbędne do efektywnego zarządzania i dowodzenia. Studia są także praktycznym uzupełnieniem wiedzy dla pracowników administracji państwowej. Adresowane są głównie dla kadry kierowniczej wszystkich szczebli i funkcji w administracji publicznej – dotyczy służb mundurowych, osób zarządzających Policją, Strażą Pożarną, Wojskiem, Służbą Więzienną.

 

 

 

 

Opłaty

Koszt studiów: 3200 zł, czesne płatne w 7 ratach (300 zł w dniu zapisu, 4x500 zł, 1x600 zł, 1x300 zł)

Oferta specjalna

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Partnerzy

 

Centrum Bezpieczeństwa i Edukacji

Służb Mundurowych WSB

Najczęściej wybierany kierunek

Menedżerskie studia podyplomowe - Executive MBA

Sprawdź szczegóły

WSB Poleca

Ochrona danych osobowych w administracji i w biznesie

Sprawdź szczegóły

Zdobądż nowe kwalifikacje

Kursy i szkolenia

 

Sprawdź szczegóły