Infrastruktura i sterowanie ruchem kolejowym

Zarejestruj się

Uczestnik


Płatnik


Dodaj uczestnika

Opis kierunku

Cel:

 

Celem studiów podyplomowych „Infrastruktura i sterowanie ruchem kolejowym” jest ciągłe podnoszenie kwalifikacji specjalistów zajmujących się transportem kolejowym, zwłaszcza w obszarze infrastruktury tej gałęzi transportu. Zajęcia prowadzone przez najlepszych dydaktyków i praktyków umożliwią zdobycie kompetencji pozwalających na kontynuację bądź zdobycie pracy w przedsiębiorstwach transportowych i przemysłowych na stanowisku specjalisty ds. infrastruktury kolejowej. Kompetencje te pozwolą na pracę w charakterze osoby odpowiedzialnej za projektowanie, budowę, utrzymanie i zarządzenie infrastrukturą kolejową oraz systemami SRK, a także opracowywaniem i prowadzeniem dokumentacji w tym zakresie.

 

Atuty kierunku:

 

Atutem kierunku „Infrastruktura i sterowanie ruchem kolejowym” jest możliwość poznania zagadnień związanych z infrastrukturą kolejową i systemami SRK od podstaw zawierających terminologię, definicje i zasady prowadzenia ruchu kolejowego, przez zasady projektowania i budowy elementów infrastruktury i systemów sterowania, aż po najnowsze systemy sterowania i bezpieczeństwa wykorzystywane w transporcie kolejowym na całym świecie. Dodatkowym atutem kierunku jest realizacja zajęć w wymiarze 10 zjazdów odbywających się zazwyczaj kolejno w jeden weekend w miesiącu (po 21 h wykładowych). 

 

W programie m.in.:


1. Projektowanie, budowa i utrzymanie dróg kolejowych, elementów infrastruktury i urządzeń SRK
2. Eksploatacja elementów infrastruktury kolejowej
3. Eksploatacja urządzeń Sterowania Ruchem Kolejowym
4. Eksploatacja sieci trakcyjnej
5. Infrastruktura i systemy SRK kolei dużych prędkości
6. Zasady prowadzenia ruchu kolejowego
7. Zarządzanie ryzykiem inwestycji infrastrukturalnych
8. Podstawy modernizacji elementów infrastruktury
kolejowej i urządzeń SRK
9. Łączność w transporcie kolejowym
10. Systemy zasilania w transporcie kolejowym
11. Seminarium

 

Uwaga

W ramach studiów istnieje możliwość wzięcia udziału w dodatkowej wizycie studyjnej w Międzynarodowym Związku Kolei (UIC) oraz Europejskiej Agencji Kolejowej (EWA) we
Francji.

 

Praca

Zajęcia prowadzone przez najlepszych dydaktyków i praktyków umożliwią zdobycie kompetencji pozwalających na kontynuację bądź zdobycie pracy w przedsiębiorstwach transportowych i przemysłowych na stanowisku specjalisty ds. infrastruktury kolejowej. Kompetencje te pozwolą na pracę w charakterze osoby odpowiedzialnej za projektowanie, budowę, utrzymanie i zarządzenie infrastrukturą kolejową oraz systemami SRK, a także opracowywaniem i prowadzeniem dokumentacji w tym zakresie.

Opłaty

Czesne

Czesne: 4200 zł (Czesne płatne w 7 ratach: 1x300zł, 4x700zł, 1x800zł, 1x300zł)

Oferta specjalna

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Partnerzy