Zarządzanie ryzykiem w transporcie

Zarejestruj się

Uczestnik


Płatnik


Dodaj uczestnika

Opis kierunku

Cel:

 

Podstawowym celem studiów jest przekazanie słuchaczom najnowszej wiedzy teoretycznej i praktycznej oraz doskonalenie kompetencji z zakresu projektowania, wytwarzania i eksploatacji pojazdów szynowych.

 

Kwalifikacje i kompetencje:

 

Uruchomienie przez Katedrę Transportu Szynowego Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej studiów podyplomowych „Zarządzanie ryzykiem w transporcie” jest odpowiedzią na oczekiwania rynku kolejowego w zakresie kształcenia wysoko wyspecjalizowanej kadry posiadającej wiedzę teoretyczną i praktyczną oraz kompetencje  z zakresu zarządzania ryzykiem w transporcie (transport lotniczy, kolejowy, wodny, samochodowy, tramwajowy, metro  ).

 

Oprócz interesujących zajęć związanych z teorią i praktyką bezpieczeństwa w transporcie (modelowanie i symulacje komputerowe) absolwenci posiadają wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu zarządzanie ryzykiem oraz  metod i technik kontroli ryzyka. Po ukończeniu specjalistycznych zajęć otrzymują certyfikaty potwierdzające ich kompetencje z zakresu analizy ryzyka niezbędne w pracy w przedsiębiorstwach transportowych.

 

W programie m.in.:

 

 1. Zagrożenie. Ryzyko. Bezpieczeństwo.
 2. Klasyfikacja i filozofia ryzyka.
 3. Zarządzanie ryzykiem w projekcie.
 4. Ryzyko w działalności gospodarczej.
 5. Zarządzanie ryzykiem finansowym.
 6. Zarządzanie ryzykiem technicznym i zawodowym.
 7. Ryzyko prawne.
 8. Zarządzanie ryzykiem w transporcie.
 9. Zarządzanie ryzykiem w transporcie drogowym.
 10. Zarządzanie ryzykiem w transporcie wodnym.
 11. Zarządzanie ryzykiem w transporcie kolejowym.
 12. Zarządzanie ryzykiem w logistyce.
 13. Zarządzanie ryzykiem w komunikacji tramwajowej.
 14. Metody i kontroli ryzyka.
 15. Seminarium

 

Uwaga.

 

W ramach studiów istnieje możliwość wzięcia udziału w dodatkowej wizycie studyjnej w Międzynarodowym Związku Kolei (UIC) oraz Europejskiej Agencji Kolejowej (ERA) we Francji

Praca

Uruchomienie przez Katedrę Transportu Szynowego Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej studiów podyplomowych „Zarządzanie ryzykiem w transporcie” jest odpowiedzią na oczekiwania rynku kolejowego w zakresie kształcenia wysoko wyspecjalizowanej kadry posiadającej wiedzę teoretyczną i praktyczną oraz kompetencje  z zakresu zarządzania ryzykiem w transporcie (transport lotniczy, kolejowy, wodny, samochodowy, tramwajowy, metro  ). 

Opłaty

Czesne:

4200 zł całość

Możliwość płatności w dogodnych ratach 0%

Oferta specjalna

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Partnerzy