Studia z zakresu transportu i logistyki

Opis

Studia przygotowywane przez ekspertów Katedry Logistyki i Katedry Transportu Szynowego oraz praktyków z wiodących na rynku przedsiębiorstw.

 

Katedra Transportu Szynowego

 

Katedra Transportu Szynowego jest wyspecjalizowaną jednostką naukowo – dydaktyczną zajmującą się problemami transportu szynowego w Polsce i na świecie. Katedra specjalizuje się w problematyce projektowania pojazdów szynowych i ich elementów z wykorzystaniem metod komputerowych, diagnostyką oraz bezpieczeństwem.
 
 Kompetencje naszych pracowników, profesjonalne, godne zaufania podejście naukowe i biznesowe oraz wysoka jakość kształcenia przyszłych inżynierów i magistrów są gwarancją uzyskania wysokich umiejętności oraz ciekawej pracy w przyszłości.
 
 Jesteśmy ukierunkowani na stałe dostosowywanie się do wymogów zmieniającego się rynku transportowego i edukacyjnego. Katedra inwestuje w pracowników oraz studentów dla przyszłości transportu w Polsce i Europie organizując liczne szkolenia, seminaria i konferencje, mające na celu nie tylko wymianę wiedzy i podniesienie kompetencji, ale również zacieśnienie współpracy z przemysłem. Owocem współpracy pracowników wchodzących w skład Katedry są liczne projekty, wdrożenia oraz audyty wewnętrzne systemów jakości, zarządzania i bezpieczeństwa.  
 
 Naszym krajowym i zagranicznym partnerom gwarantujemy profesjonalną współpracę. Studentom natomiast nie obiecujemy "łatwych" zajęć dydaktycznych, ale obiecujemy atrakcyjne, nowoczesne zajęcia zapewniające wszechstronny rozwój intelektualny dostosowany do zmieniających się warunków na rynku pracy. Katedra organizuje również wymianę międzynarodową naukowo-dydaktyczną związaną z transportem szynowym.
  
Pracownicy Katedry Transportu Szynowego posiadają wieloletnie doświadczenie branżowe, zarówno w zakresie badań i rozwoju transportu szynowego, jak i ścisłej wspólpracy z przemysłem. To właśnie z uwagi na ścisłą współpracę z przemysłem specjalność kolejowa cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem studentów, co wynikało również z łatwości pozyskania pasjonującej i dobrze płatnej pracy.

 

Opłaty

Sprawdź wysokość opłat za studia przy opisie kierunku

Oferta specjalna

aa

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Partnerzy