Akademia Lean Management

Sprawdź
dostępność miejsc

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Opis kierunku

 

W ramach zajęć realizowane są wizyty w firmach produkcyjnych, umożliwiające poznanie narzędzi doskonalenia w realnych warunkach.

Cel

Celem studiów podyplomowych jest kompleksowe przygotowanie absolwentów do prowadzenia projektów usprawnień i optymalizacji w swoich organizacjach na bazie sprawdzonych metod, narzędzi i najlepszych praktyk w przemyśle.

 

Atuty kierunku

 • Najlepsze praktyki z wdrożeń lean w produkcji, logistyce, usługach.
 • Zajęcia prowadzone przez praktyków, którzy prowadzą ok. 20 projektów usprawniających rocznie.
 • Seminarium projektowe skoncentrowane na praktycznym projekcie usprawnień w Twojej firmie.
 • W ramach studiów przewidziane dwie Wizyty Lean Benchmark do firm biegłych w usprawnieniach i liderów swoich branż.
 • Zajęcia prowadzone w praktycznej formule na bazie gier, symulacji i warsztatów.

 

Uczestnicy

Studia kierowane są do wszystkich osób zainteresowanych filozofią ciągłego doskonalenia oraz poznaniem narzędzi stosowanych w celu doskonalenia procesów i polepszania wyników organizacji. Grupę docelową stanowią przede wszystkim specjaliści i inżynierowie zajmujący się wsparciem bądź optymalizacją procesów, a także kadra kierownicza średniego i wyższego szczebla. Studia dają również możliwość poszerzenia wiedzy i zdobycia bardzo poszukiwanych na rynku pracy umiejętności studentom studiów magisterskich.

 

Wykładowcy

Program studiów został opracowany przez zespół ekspertów i praktyków, którzy na co dzień prowadzą projekty usprawniające w przemyśle.

 

 

 

Andrzej Krótki

Trener i konsultant Lean Management, współtwórca Systemu Trwałej i Efektywnej Produkcji S.T.E.P. Partner w IDP.

 

 

Kamil Radom

Trener i konsultant Lean Management, koordynator projektów wdrożeniowych oraz specjalista w zakresie wskaźników produkcyjnych, standaryzacji pracy oraz SMED.

 

 

 

Opiekun merytoryczny kierunku:

dr Piotr Pinoczek

Development & Strategy Director w firmie Future Think Sp. z o.o., Menedżer, konsultant, trener. Doktor ekonomii, absolwent studiów podyplomowych Public Relations. Wykładowca Akademii WSB.

 

 

Program kierunku

 • Wprowadzenie do lean management (8 h) 
 • Najlepsze praktyki lean z przemysłu - case studies (8 h)
 • Przegląd procesów: metoda 4 P (8 h) 
 • Zespół Usprawnień: efektywna komunikacja (8 h) 
 • Zespół Usprawnień: lider ciągłego doskonalenia i zarządzanie zmianą (8 h)
 • Koszyk Umiejętności: VSM Mapowanie Strumienia Wartości (8 h) 
 • Koszyk Umiejętności: 5S - metodyka organizacji przestrzeni i stanowisk (8 h) 
 • Koszyk Umiejętności: wskaźniki, mierniki procesów, planowanie (8 h) 
 • Usprawnienie procesu: metoda SPRYT i standaryzacja pracy (8 h) 
 • Usprawnienie procesu: Six Sigma i narzędzia jakościowe (8 h) 
 • Usprawnienie procesu: SMED dla szybkich przezbrojeń (8 h) 
 • Usprawnienie procesu: skuteczna wizualizacja i szybkie odprawy (8 h)
 • Usprawnienie procesu: TPM i efektywny park maszynowy (8 h)
 • Usprawnienie procesu: lean w logistyce i metoda Kanban (8 h)
 • Usprawnienie procesu: Lean Office i zastosowanie usprawnień w usługach (8h)
 • Wzmocnienie usprawnień: Zegar Rozwiązywania Problemów i kreatywne myślenie (8 h)
 • Wzmocnienie usprawnień: metoda PS+, Kaizen i ciągłe doskonalenia (8 h)
 • Metodyka Six Sigma (8 h)
 • Seminarium zaliczeniowe - prezentacje (8 h)
 • Wizyta Lean Benchmark PRODUKCJA (8 h)
 • Wizyta Lean Benchmark USŁUGI (8 h)

Organizator studiów zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie studiów.

Zaliczenie

Studia kończą się egzaminami zaliczającymi poszczególne semestry nauki.

 

Informacje

Czas trwania: 2 semestry (łącznie 160h zajęć)

Dni uczęszczania: sobota, niedziela co dwa tygodnie w godz. 8:00-14:35

KONTAKT DO CENTRUM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I REKRUTACJI

tel. 32 295 93 10

tel. 32 295 93 12

tel. 32 295 93 11

Certyfikaty:

W ramach studiów studenci mogą ubiegać się o certyfikat Lean Management. Istnieje również możliwość podejścia do certyfikacji Six Sigma Yellow i Green Belt organizacji IASSC (www.iassc.org). Certyfikaty są dodatkowo płatne.

 

 

 

 

 

Oferta specjalna

RATA

WYSOKOŚĆ RATY

TERMIN PŁATNOŚCI

wpisowe

300 zł

w dniu zapisu

I

600 zł

do 5 października 2019

II

600 zł

do 5 listopada  2019

III

800 zł

do 5 grudnia 2019

IV

800 zł

do 5 lutego 2020

V

800 zł

do 5 marca 2020

VI

300 zł

do 5 kwietnia 2020

Ogółem

4 200 zł

 

 

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Praca

Kwalifikacje i kompetencje

Studia kierowane są do wszystkich osób zainteresowanych filozofią ciągłego doskonalenia oraz poznaniem narzędzi stosowanych w celu doskonalenia procesów i polepszania wyników organizacji. Grupę docelową stanowią przede wszystkim specjaliści i inżynierowie zajmujący się wsparciem bądź optymalizacją procesów, a także kadra kierownicza średniego i wyższego szczebla. Studia dają również możliwość poszerzenia i zdobycia bardzo poszukiwanych na rynku pracy umiejętności absolwentom studiów wyższych.

Oferta specjalna

RATA

WYSOKOŚĆ RATY

TERMIN PŁATNOŚCI

wpisowe

300 zł

w dniu zapisu

I

600 zł

do 5 października 2019

II

600 zł

do 5 listopada  2019

III

800 zł

do 5 grudnia 2019

IV

800 zł

do 5 lutego 2020

V

800 zł

do 5 marca 2020

VI

300 zł

do 5 kwietnia 2020

Ogółem

4 200 zł

 

 

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Opłaty

RATA

WYSOKOŚĆ RATY

TERMIN PŁATNOŚCI

wpisowe

300 zł

w dniu zapisu

I

600 zł

do 5 marca 2020

II

600 zł

do 5 kwietnia  2020

III

800 zł

do 5 maj 2020

IV

800 zł

do 5 października 2020

V

800 zł

do 5 listopada 2020

VI

300 zł

do 5 grudnia 2020

Ogółem

4 200 zł

 

 

Oferta specjalna

RATA

WYSOKOŚĆ RATY

TERMIN PŁATNOŚCI

wpisowe

300 zł

w dniu zapisu

I

600 zł

do 5 października 2019

II

600 zł

do 5 listopada  2019

III

800 zł

do 5 grudnia 2019

IV

800 zł

do 5 lutego 2020

V

800 zł

do 5 marca 2020

VI

300 zł

do 5 kwietnia 2020

Ogółem

4 200 zł

 

 

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Partnerzy

Oferta specjalna

RATA

WYSOKOŚĆ RATY

TERMIN PŁATNOŚCI

wpisowe

300 zł

w dniu zapisu

I

600 zł

do 5 października 2019

II

600 zł

do 5 listopada  2019

III

800 zł

do 5 grudnia 2019

IV

800 zł

do 5 lutego 2020

V

800 zł

do 5 marca 2020

VI

300 zł

do 5 kwietnia 2020

Ogółem

4 200 zł

 

 

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA

 

Koncepcja Lean Management wdrażana jest w co raz większej liczbie przedsiębiorstw, stając się tym samym sposobem na kompleksowe zarządzanie procesami organizacji. Od dłuższego czasu filozofia ta nie jest wyłącznie kojarzona z produkcją. Obecnie powszechnie adoptowana jest również w obszarach usługowych, administracyjnych, a nawet służbie zdrowia. Mimo takiej popularności, często spotkać można błędy w stosowaniu technik kojarzonych z Lean. Warto więc przygotować się do stosowania Lean Management w firmie w sposób solidny. Tym mocniej polecam studia podyplomowe. Największe atuty kierunku to zajęcia prowadzone przez praktyków w formie symulacji i warsztatów oraz wizyty studyjne.

 

dr Piotr Pinoczek

Certyfikowany Project Manager
Development & strategy director Future Think Sp. z o.o.
trener, menadżer, coach
(opiekun merytoryczny kierunku)