Akademia Trenerów Lean Management

Zarejestruj się

Uczestnik


Płatnik


Dodaj uczestnika

Opis kierunku

CEL i KORZYŚCI


Zdobycie atrakcyjnego, perspektywicznego, odpowiedzialnego i satysfakcjonujacego zawodu. Przygotowanie do nauczania i wdrażania narzędzi Lean Management w firmie. Poznanie filozofii i narzędzi Lean Management. Możliwość uzyskania certyfikatu z zakresu zarządzania projektem i Green Belt - Lean Six Sigma i Black Belt - Lean Six Sigma.

 

WIEDZA


Studia oferują wiedzę niezbędną do sprawnego, samodzielnego prowadzenia szkoleń i projektów wdrożeniowych w dziedzinie Lean Management. Wyposażają słuchacza w niezbedną wiedzę dotyczącą współpracy, komunikacji i wywierania wpływu na jednostkę oraz grupę oraz pogłębiaja kompetencje w dziedzinie Lean Management.  Studia wyposażają uczestnika w wiedzę jak konstruować narzędzia szkoleniowe. Przygotowują do wdrażania projektów związanych z Lean Management. Jednocześnie, w ramach studiów, prowadzonych jest szereg warsztatów przygotowujących do  samodzielnego przeprowadzenie szkoleń z dziedziny Lean Management.

 

DLA KOGO ?


Studia adresowane są do osób chcących optymalizowac procesy włączając w to szkolenie innych osób. Absolwentów szkół wyższych - poszukujacych ciekawego i odpowiedzialnego zawodu. Do osob które chca zmienic dotychas wykonywany zawód, a które posiadają praktykę w pracy z procesami. 

 

WYKŁADOWCY


Zajęcia w ramach studiów prowadzą wyłącznie praktycy biznesowi, którzy mają ogromne doświadczenie zarówno w dziedzinie lean management ale także w prowadzeniu szkoleń i projektów wdrożeniowych.  
Absolwenci, niezależnie od dyplomu WSB, otrzymają certyfikat ukończenia akademii trenera Lean Management wydany przez firmę Brainstorm Group i będą mogły zostać uczestnikiem Klubu Trenera prowadzonego przez firmę Brainstorm Group.

Wśród wykładowców:

  • Sebastian Matyniak - Prezes zarządu, Starszy konsultant i trener Brainstorm Group

 

PROGRAM

 

MODUŁ MERYTORYCZNY - LEAN MANAGEMENT


Organizowanie stanowiska pracy
Dopracowywanie przepływu
Mapowanie strumienia wartości
Zarządzanie parkiem maszynowym i osprzętem
Rozwiązywanie problemów


MODUŁ TRENERSKI


Uczenie się osób dorosłych i dynamika grup szkoleniowych
Metodologia projektowania warsztatów szkoleniowych
Tworzenie narzędzi szkoleniowych
Prowadzenie szkolenia - praktyczny warsztat
Narzędzia coachingowe stosowane przy wdrażaniu projektów szkoleniowych


PROWADZENIE SZKOLEŃ TEMATYCZNYCH I WDRAŻANIE ZMIAN


Wdrażanie zmian w organizacji
Prowadzenie szkoleń z 5S
Prowadzenie szkoleń z przepływu
Prowadzenie szkoleń z TPM
Prowadzenie szkoleń z rozwiązywania problemów

 

Praca

Studia adresowane są do osób chcących optymalizowac procesy włączając w to szkolenie innych osób. Absolwentów szkół wyższych - poszukujacych ciekawego i odpowiedzialnego zawodu. Do osob które chca zmienic dotychas wykonywany zawód, a które posiadają praktykę w pracy z procesami. 

Opłaty

Czas trwania: 2 semestry

Koszt studiów: 4000 zł, Płatne w dogodnych ratach

Dni uczęszczania: soboty, niedziele

Oferta specjalna

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Partnerzy