Management 3.0 Akademia Zwinnego Zarządzania

Sprawdź
dostępność miejsc

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Opis kierunku

Cel

Celem Studiów jest przekazanie słuchaczom wiedzy niezbędnej przy wdrażaniu zwinnego podejścia do zarządzania organizacją oraz tworzenia i prowadzenia samoorganizujących się zespołów. Studia pozwalają na poznanie praktycznych narzędzi stosowanych przez skutecznych liderów, które umożliwiają osiąganie zamierzonych efektów biznesowych w świecie VUCA. Program Studiów opracowany przez Uczelnię oraz Agile Coaching Academy oparty jest na innowacyjnych warsztatach dla liderów Management 3.0 Agile Leadership Practices, oraz praktycznych doświadczeniach wdrożeń tego podejścia m.in. w takich firmach jak Intel czy Lufthansa. Po zdaniu organizowanych w ramach studiów egzaminów, absolwenci uzyskują dyplom Management 3.0 Certificate of Attendance.

 

Studia Management 3.0 Akademia Zwinnego Zarządzania dostarczają obszernej wiedzy i kwalifikacji w zakresie umiejętności adaptacji do zmiennego otoczenia biznesowego, tworzenia i prowadzenia samoorganizujących się zespołów, czy też tworzenia systemów motywacyjcnych oraz programów rozwoju ludzi i organizacji. Pozwalają też na zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie zwinnego zarządzania projektami zgodnie z metodologią Scrum i Kanban. Absolwenci studiów są przygotowani do profesjonalnego wdrożenia i doskonalenia systemu zwinnego zarządzania organizacją, projektowania zwinnych struktur organizacyjnych oraz wprowadzania filozofii agile do poszczególnych działów w organizacji (np.: HR, sprzedaż czy marketing). Ponadto będą mogli starać sie podjąć pracę na takich stanowiskach jak People Manager czy Agile Coach, a po zdaniu dodatkowych egzaminów, uzyskać międzynarodowy certyfikat Scrum Master oraz Product Owner.

 

Ramowy program studiów

Studia obejmują sześć modułów:

 1. Agile Mindset - świadomość zwinnego lidera
 2. Agile Leader - kompetencje zwinnego lidera
 3. Agile Teams – budowanie samoorganizujących się zespołów
 4. Agile Organization - lider w zwinnej organizacji
 5. Agile Projects - zwinne zarządzanie projektami
 6. Agile Change - wdrażanie zwinnego podejścia w organizacji

 

 

Szczegółowe efekty kształcenia

 

WIEDZA

 • Ma uporządkowaną wiedze z zakresu modeli wykorzystywanych w zwinnym przywództwie
 • Ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę dotyczącą filozofii Agile oraz przywództwa w świecie VUCA
 • Ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę szczegółową obejmującą kluczowe zagadnienia związane ze zwinnym zarządzaniem projektami
 • Ma uporządkowaną wiedzę na temat prowadzenia i tworzenia samoorganizujących się zespołów oraz zwinnych struktur organizacyjnych
 • Ma uporządkowaną wiedzę na temat narzędzi wykorzystywanych w koncepcji Management 3.0
 • Charakteryzuje wybrane metody i narzędzia budowania kultury organizacyjnej, zaufania oraz motywacji w zespole
 • Charakteryzuje nowoczesne narzędzia wspierające rozwój ludzi, zespołów i organizacji.
 • Charakteryzuje nowoczesne koncepcje budowania struktury organizacyjnej oraz wdrażania zwinnego przywództwa w organizacji.

UMIEJETNOŚCI

 • Potrafi dopasować styl przywództwa oraz narzędzia komunikacji i motywacji odpowiednio do członków prowadzonego zespołu.
 • Dokonuje wyboru narzędzi wdrażania zwinnego podejścia do zarządzania w zależności od branży, struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa oraz stopnia świadomości osób z otoczenia.
 • Potrafi wdrożyć i udoskonalać system zwinnego zarządzania projektami oraz prowadzić zespół realizujący projekty w metodyce Scrum.
 • Potrafi wdrożyć narzędzia Management 3.0 na poziomie organizacji i zespołu.
 • Potrafi wdrożyć i doskonalić koncepcję samoorganizujących się zespołów oraz wykorzystywać innowacyjne narzędzia przywódcze.
 • Potrafi planować i wyznaczać cele na poziomie organizacji, zespołu oraz poszczególnych członków.
 • Potrafi efektywnie komunikować się z zespołem wykorzystując inteligencję emocjonalną, storytelling, techniki teatru improwizacji oraz podejście coachingowe.
 • Potrafi planować i wdrażać strategie biznesowe oraz tworzyć innowacyjne modele biznesowe dopasowane do świata VUCA

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

 • Kompetencje w zakresie stosowania zwinnego przywództwa
 • Kompetencje w zakresie budowania samoorganizujących się zespołów
 • Kompetencje w zakresie motywowania i budowania zaufania w zespole
 • Kompetencje w zakresie upełnomocniania i delegowania uprawnień
 • Kompetencje w zakresie efektywnej komunikacji i udzielania feedbacku
 • Kompetencje w zakresie tworzenia struktur organizacyjnych
 • Kompetencje w zakresie zwinnego zarządzania projektami

 

 
Trenerzy

Dariusz Wylon - lider, agile coach i facylitator, który od ponad 10 lat zajmuje się rozwojem zespołów i organizacji oraz wdrażaniem innowacyjnych praktyk z zakresu zarządzania, HR i przywództwa. Pracował z menedżerami, kierownikami projektów i Scrum Masterami z ponad 20 krajów świata na dwóch kontynentach.
Od kilku lat jest licencjonowanym trenerem Management 3.0 oraz Scrum, wspierając menadżerów i kierowników projektów m.in. z takich firm jak Sabre, Comarch, ABB, PKO BP, Nielsen, CitiBank, Delphi, Intel czy Lufthansa, pomagając im adaptować metodykę Agile oraz zwinne podejście do zarządzania.
Jako ekspert od samoorganizujących się zespołów i zwinnego przywództwa miał przyjemność występować na jednej scenie m.in. z takim osobistościami świata Agile jak: Jeff Sutherland (współtwórca Scruma), Jurgen Appelo (twórca Management 3.0), Daniel Mezick (twórca Open Space Agility) czy Niels Pflaeging (twórca Organize for Complexity).
Dariusz swoje doświadczenia z zakresu wdrażania Agile przekazuje w trakcie sesji consultingowych, warsztatów i szkoleń, oraz europejskich konferencji (m.in. Agile in the City, Agile Lean Europe, Agile at Scale, TopConf, Agile by Example, New Trends in Project Management, PAM Summit, TEDx, ScrumDay czy DareFest).
Od 2011 roku, jako CCO (Chief Communications Officer), wdraża praktyki Agile i Management 3.0 w Selleo, jednej z najbardziej innowacyjnie zarządzanych firm informatycznych w Europie.  W 2015 roku otrzymał nagrodę HR Dream Team za wykorzystanie koncepcji Agile oraz Management 3.0 w rekrutacji oraz za najbardziej innowacyjne zarządzanie doświadczeniami kandydatów. Dariusz jest współautorem Agile HR Manifesto oraz twórcą modeli i narzędzi wykorzystywanych w budowaniu kultury organizacyjnej oraz zwinnych procesów HR.

 

dr Jerzy Stawicki - ekspert z ponad 25-letnim doświadczeniem w obszarze zarządzania projektami, programami i portfelem projektów oraz budowania organizacji projektowych oraz podejścia Management 3.0. Autor szkoleń i trener oraz konsultant i coach w tych obszarach. Specjalista w zastosowaniach zarządzania ograniczeniami w zarządzaniu projektami. Fan praktycznego łączenia metod tradycyjnych, zwinnych (Agile), Lean Management, TOC i łańcucha krytycznego w zarządzaniu projektami oraz nowoczesnych metod i technik zarządzania.
Posiadacz certyfikatów: Management 3.0 Facilitator, PMP®, PRINCE2 Practitioner, Agile Project Management Registered Practitioner, Certified Project Manager IPMA (level C) oraz CPIM (Certified Production Inventory Management).
Prelegent zagadnień Management 3.0, zarządzania projektami, zarządzania portfelem projektów, Agile i przywództwa na międzynarodowych i polskich konferencjach zarządzania projektami.
Od 2003 r. prowadzi własną firmę JS PROJECT specjalizującą się w doradztwie projektowym i biznesowym, audytach, zarządzaniu projektami i szkoleniach z zakresu zarządzania projektami oraz w realizacji programów transformacyjnych zarządzania i zarządzania projektami.
Podczas swojej kariery zawodowej prowadził szkolenia i warsztaty w Polsce i zagranicą, dotyczące m.in. takich zagadnień, jak: Agile Project Management, Kanban - zwinne zarządzanie projektami, Management 3.0 - Agile Leadership Practices, Zarządzanie zespołem projektowym, Emocjonalnie kompetentny kierownik projektu czy Lean IT i Lean Project Management.

 

Program studiów

 

 1. Wprowadzenie do zarządzania projektami. Metodyki i standardy project management.
 2. Zarządzanie zespołem projektowym i komunikacja w projekcie
 3. Metodyka PRINCE2 Foundation (kurs akredytowany przygotowujący do certyfikacji na poziomie Foundation wraz z egzaminem)
 4. Warsztaty PRINCE2 Practitioner (kurs akredytowany przygotowujący do certyfikacji na poziomie Practitioner)
 5. Zarządzanie ryzykiem w projekcie i sterowanie zmianami
 6. Zarządzanie jakością w projekcie
 7. Harmonogramowanie prac projektowych
 8. Informatyczne narzędzia wspomagające zarządzanie projektami
 9. Budżetowanie projektów i kontrola kosztów
 10. Zarządzanie portfelem projektów
 11. Konsultacje

Organizator studiów zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie studiów.

 

Informacje

Czas trwania: 2 semestry/160 godz.

Dni uczęszczania: w ustaleniu

Forma zaliczenia studiów:

 • po I semestrze nauki – plan wdrożenia praktyk Management 3.0 w organizacji
 • po II semestrze nauki- projekt grupowy

 

KONTAKT DO CENTRUM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I REKRUTACJI

tel. 32 295 93 10

tel. 32 295 93 12

tel. 32 295 93 11

Oferta specjalna

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Uczestnicy studiów

Studia adresowane są do osób, które chcą nabyć praktyczne umiejętności w zakresie wdrażania zwinnego podejścia w biznesie oraz zwiększenia zaangażowania pracowników poprzez tworzenie organizacji, do której ludzie chcą przynależeć.
W szczególności studia polecane są dla:

 • kierowników działów i właścicieli firm, którzy dzięki zmianom w sposobie zarządzania chcą zbudować swoją przewagę konkurencyjną
 • liderów zespołów i kierowników projektów, którzy chcą zwiększyć motywację i zaangażowanie zespółu w celu polepszenia efektywności
 • agentów zmiany, którzy wdrażają filozofie agile w organizacji i poszukują skutecznych narzędzi pozwalających na szybsze działanie połączone z osiąganiem trwałych rezultatów
 • osób, które cenią sobie pracę z ludźmi i chciałby rozwijać swoją karierę zawodową w kierunku przywództwa, wspierania zespołów i zwinnego zarządzania projektami

oraz tych wszystkic, którzy już pracują zgodnie z filozofią agile (np. jako Scrum Master czy Product Owner), a zależy im na ciągłym doskonaleniu oraz poznawaniu nowych narzędzi i sposobów pracy z zespołem.

Oferta specjalna

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Opłaty

TERMIN PŁATNOŚCI

RATA

WYSOKOŚĆ RATY

TERMIN PŁATNOŚCI

wpisowe

300 zł

w dniu zapisu

I

1000 zł

do 5 października 2019

II

1000 zł

do 5 listopada  2019

III

900 zł

do 5 grudnia 2019

V

900 zł

do 5 lutego 2020

VI

900 zł

do 5 marca 2020

VII

900 zł

do 5 kwietnia 2020

Ogółem

5 900 zł

 

Oferta specjalna

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Najczęściej wybierany kierunek

Menedżerskie studia podyplomowe - Executive MBA

Sprawdź szczegóły

WSB Poleca

Ochrona danych osobowych w administracji i w biznesie

Sprawdź szczegóły

Zdobądż nowe kwalifikacje

Kursy i szkolenia

 

Sprawdź szczegóły