Human Smart Cities

Sprawdź
dostępność miejsc

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Opis kierunku

O programie:

Program oparty jest na nowoczesnych koncepcjach rozwoju miast, w tym m.in. Human Smart City, rezyliencja miejska, miasta kompaktowe, miasta niezależności energetycznej, miasta kreatywne i witalne, garden city, active city,  healthy city, oraz współczesnych podejściach do budowania relacji miast z otoczeniem. 

W ramach studiów słuchacze będą mieli okazję uczestniczyć w wykładach m.in. z zakresu modelowania w sposób nowoczesny polityki rozwoju, wykorzystania  narzędzi efektywnej analizy, sprawnej komunikacji oraz zarządzania usługami publicznymi. 

 

Studia we współpracy z Komitetem Gospodarki Miejskiej Krajowej Izby Gospodarczej Sieci Wsparcia Rozwoju Gospodarczego Miast Polskich.

Atuty:

 • Możliwość zapoznania się z najnowszymi tendencjami w zakresie kreowania miejskich polityk rozwoju.
 • Zajęcia z praktykami i specjalistami znającymi specyfikę sektora publicznego.
 • Analiza problemów praktycznych w oparciu o aktualne  przepisy prawa.
 • Wykorzystanie metod aktywnych, m.in. case studies, praca w małych grupach, warsztaty, konserwatoria.
 • Możliwość nawiązania realnej współpracy sieciowej w zakresie kształtowania rozwoju miast i obszarów funkcjonalnych.

 

Wykładowcy:

Zajęcia prowadzone są m.in. przez pracowników naukowo-dydaktycznych Akademii WSB oraz praktyków i pracowników jednostek samorządu terytorialnego z wieloletnim, bogatym doświadczeniem.

 

Wśród kadry:

           dr Marcin Lis

      dr Krzysztof Wrana

      dr Mariusz Raczek

      dr Marcin Budziński

      dr Andrzej Szteliga

 

Moduły - lista przedmiotów:

 

Miasto jako podmiot i przedmiot polityki rozwoju

 • Modele i praktyki w zarządzaniu współczesnymi miastami

 

Odkrywanie miasta – informacje, analizy, prognozy

 • Foresight miejski - atrakcyjność, konkurencyjność, innowacyjność, witalność
 • Miejskie analizy ilościowe i przestrzenne w diagnozowaniu i monitorowaniu rozwoju
 • Lokalna gra interesów - analiza podmiotów miejskich

 

Miasto nowych idei - dr Krzystof Wrana

 • Miasta zrównoważone - nowa generacja
 • Metody i techniki kreatywnego myślenia

 

Miasto relacji partycypacje projektowe - Piotr Drygała 

 • Innowacje społeczne w modelu World Economic Forum
 • Partycypacyjne projektowanie i rewitalizacja miast

 

Miasto doskonałości i strategia polityk miejskich - dr Marcin Lis

 • Zarządzanie jakością w administracji publicznej

 

Miasto wdrożeń - dr Mariusz Raczek

 • Wdrażanie strategii i projektów publicznych
 • Miejskie systemy informacyjne i marketing miasta
 • Systemy logistyki miejskiej

 

Miasto w sieciach - Adam Szteliga 

 • Obszar funkcjonalny – nowy wymiar zarządzania rozwojem lokalnym
 • Polityki europejskie i krajowe
 • Etykieta w samorządzie lokalnym

 

Eko Miasto - dr inż. Marek Pyka

 

Wykorzystanie nowoczesnych technologii lotniczych w planowaniu i monitorowaniu rozwoju inteligentnych miast - Michał Materla

Blok VIII Seminarium

 

Informacje: 

Razem liczba godzin – 128 godzin 

128 h w ramach zajęć weekendowych. Ponadto przewidziano nakład czasu słuchacza w formie pracy własnej, przygotowania do ćwiczeń i egzaminu, analizę studiów przypadku, realizację zadań projektowych oraz studia literaturowe. 

Czas trwania: 

2 semestry, realizowane w ciągu 1 roku; w pierwszej edycji zajęcia zaplanowane w Dąbrowie Górniczej

Dni uczęszczania: 

soboty, niedziele w godzinach 08.00 – 14.35

Część zajęć w formule online.

 

Podstawa zaliczenia: 

Studia kończą się 2 egzaminami zaliczającymi poszczególne semestry nauki oraz złożeniem pracy końcowej, która jest przygotowana samodzielnie przez słuchacza studiów podyplomowych, pod kierunkiem promotora i opiniowana przez recenzenta. Dopuszcza się, aby praca końcowa była pracą współautorską słuchaczy, za zgodą promotora. W przypadku pisania pracy przez więcej niż 1 osobę należy w oświadczeniu podać, która z osób jest autorem danej części pracy. Zakłada się, że dana część merytoryczna pracy nie ma więcej niż 1 autora. 

Oferta specjalna

 

 

 

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Praca

Studia adresowane są do pracowników samorządowych gmin, powiatów, województw, innych pracowników administracji publicznej oraz do osób zainteresowanych podjęciem pracy w sektorze publicznym. Studia skoncentrowane są na praktycznych aspektach działania administracji samorządowej ze szczególnym uwzględnieniem zasad prowadzenia i finansowania polityki rozwoju. Ponadto, oferta studiów może być interesująca dla osób działających w sektorze obywatelskim oraz do liderów lokalnych chcących profesjonalizować swoje działania w obszarze rozwoju lokalnego.

Oferta specjalna

 

 

 

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Opłaty

RATA

WYSOKOŚĆ RATY

TERMIN PŁATNOŚCI

wpisowe

300 zł

w dniu zapisu

I

800 zł

do 5 października 2020

II

800 zł

do 5 listopada  2020

III

800 zł

do 5 grudnia 2020

IV

800 zł

do 5 lutego 2021

V

800 zł

do 5 marca 2021

VI

600 zł

do 5 kwietnia 2021

Ogółem

4 900 zł

 

Oferta specjalna

 

 

 

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Partnerzy

 

Oferta specjalna

 

 

 

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Najczęściej wybierany kierunek

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Sprawdź szczegóły

Akademia WSB Poleca

Ochrona danych osobowych w administracji i w biznesie

Sprawdź szczegóły

Zdobądż nowe kwalifikacje

Kursy i szkolenia

 

Sprawdź szczegóły