Innowacyjne zarządzanie gospodarką energetyczną

Zarejestruj się

Uczestnik


Płatnik


Dodaj uczestnika

Opis kierunku

Cel


Celem studiów jest wykreowanie wśród uczestników studiów kompetencji w zakresie:

 

 • metod innowacyjnego zarządzania gospodarką energetyczną podmiotów działających w warunkach konkurencyjnego rynku energii w Polsce,
 • działania wolnego rynku mediów energetycznych,
 • zasad i koszty przyłączania do sieci gazowych i energetycznych nowych obiektów,
 • możliwości optymalizacji kosztów nośników energetycznych,
 • efektywnego wykorzystania nośników energetycznych,
 • możliwości w zakresie efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach,
 • zarządzania ryzykiem powstającym na wolnym rynku mediów energetycznych oraz zarządzania nim.


Uczestnicy studiów: 


Studia podyplomowe adresowane są do osób odpowiedzialnych za gospodarkę energetyczną (organizację zakupu mediów, optymalizację zużycia mediów, optymalizację procesów technologicznych, przyłączanie nowych obiektów), handlujących energią, optymalizujących koszty gospodarki energetycznej, kontrolerów finansowych i biznesowych. Zarówno pracujący w jednostkach samorządu terytorialnego, w przedsiębiorstwach użyteczności publicznej i gospodarki komunalnej, w przedsiębiorstwach produkcyjnychi handlowych, w sieciach handlowych, instytucjach finansowych oraz w firmach deweloperskich

 

 

Moduły realizowane podczas studiów

 

 • Regulacje wpływające na gospodarkę energetyczną przedsiębiorstw i samorządów
 • Mechanizmy funkcjonowania rynku energii elektrycznej
 • Prawo regulatora
 • Prawo efektywności energetycznej
 • Smart city, smart grids, inteligentne liczniki, e-mobility
 • Wykorzystanie funduszy unijnych do finansowania innowacyjności w energetyce
 • Zarządzanie ryzykiem w energetyce
 • Efektywna komunikacja interpersonalna w relacjach biznesowych
 • Kontrola zarządzania w przedsiębiorstwie
 • Analiza i rozliczenie efektywności inwestycji  
 • Optymalizacja kosztów nośników energii na rynku detalicznym
 • Prawo zamówień publicznych
 • Strategie zarządzania nośnikami energii w przedsiębiorstwie
 • Audyt efektywności energetycznej
 • Funkcjonowanie zliberalizowanego rynku gazu
 • Zaopatrzenie gminy w ciepło i gaz
 • Współpraca gminy z operatorem systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego
 • Audyt procesów zarządzania gospodarką
 • Innowacyjność w zarządzaniu charakterystyką energetyczną budynków

Praca

Studia podyplomowe adresowane są do osób odpowiedzialnych za gospodarkę energetyczną (organizację zakupu mediów, optymalizację zużycia mediów, optymalizację procesów technologicznych, przyłączanie nowych obiektów), handlujących energią, optymalizujących koszty gospodarki energetycznej, kontrolerów finansowych i biznesowych. Zarówno pracujący w jednostkach samorządu terytorialnego, w przedsiębiorstwach użyteczności publicznej i gospodarki komunalnej, w przedsiębiorstwach produkcyjnychi handlowych, w sieciach handlowych, instytucjach finansowych oraz w firmach deweloperskich

Opłaty

Opłata za całe studia 3500 zł. 

Możliwość płatności w dogodnych ratach.

Oferta specjalna

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Partnerzy

  Krajowa Agencja Poszanowania Energii