Lean Management

Sprawdź
dostępność miejsc

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Opis kierunku

W ramach zajęć, realizowane są wizyty w firmach produkcyjnych, umożliwiające poznanie narzędzi doskonalenia w realnych warunkach.

Cel

Celem studiów jest dostarczenie wiedzy i praktycznych umiejętności niezbędnych do wdrażania usprawnień i eliminowania marnotrawstw w firmach produkcyjnych i usługowych za pomocą metodyki Lean tak, aby osiągnąć trwały sukces tych organizacji.

 

Atuty kierunku

- w ramach zajęć, realizowane są wizyty w firmach produkcyjnych, umożliwiające poznanie narzędzi doskonalenia w realnych warunkach,
- program studiów realizowany jest przez wieloletnich praktyków Lean Management z firmy Brainstorm Group, którzy posiadają bogate doświadczenie w pracy z renomowanymi firmami z branży produkcyjnej i usługowej, co daje możliwość konfrontacji teorii z rzeczywistością oraz stanowi szeroką platformę wymiany wiedzy,
- program studiów realizowany jest w formie warsztatowej z zastosowaniem gier symulacyjnych i case studies,
- możliwa certyfikacja z zakresu zarządzania projektem i procesami Green Belt - Lean Six Sigma i Black Belt - Lean Six Sigma,
- układ programu w pierwszej fazie wyposaża uczestników w praktyczne narzędzia metodyki Lean Management, a następnie przekazuje niezbędne umiejętności potrzebne do osiągnięcia
sukcesu w trakcie wdrożenia.

 

Uczestnicy

Studia kierowane są do wszystkich osób zainteresowanych filozofią ciągłego doskonalenia oraz poznaniem narzędzi stosowanych w celu doskonalenia procesów i polepszania wyników organizacji. Grupę docelową stanowią przede wszystkim specjaliści i inżynierowie zajmujący się wsparciem bądź optymalizacją procesów, a także kadra kierownicza średniego i wyższego szczebla. Studia dają również możliwość poszerzenia wiedzy i zdobycia bardzo poszukiwanych na rynku pracy umiejętności studentom studiów magisterskich.

 

Wykładowcy

Wykładowcy studiów podyplomowych na kierunku Lean management w WSB

Na wszystkich kierunkach podyplomowych w WSB wykładają doświadczeni praktycy, czołowi eksperci w swoich dziedzinach. Na kierunku Lean management zajęcia poprowadzą trenerzy i konsultanci Brainstorm Group.

 

Program kierunku

Zjazd 1 - Główne koncepcje doskonalenia procesów (2 godz.) – Sebastian Matyniak

 • TOC. Teoria ograniczeń
 • SixSigma. Metoda zarządzania jakością oparta na statystyce
 • TPS. System Produkcyjny Toyota
 • KAIZEN

Zagraj w Lean. Gra symulująca proces produkcyjny (14 godz.) – Sebastian Matyniak

 • Podstawy szczupłego zarządzania
 • Podstawowe narzędzia stosowane w Lean Manufacturing
 • Mierniki efektywności procesów
 • Rezultaty wynikające z zastosowania narzędzi Lean.

Zjazd 2 - 5S. Organizacja miejsca pracy i zarządzanie wizualne (8 godz.) – Ewa Kopeć

 • Analiza sytuacji
 • Czerwone etykiety
 • Organizacja stanowiska pracy – 5S
 • Audyty obszarów
 • Informacja wizualna a zarządzanie wizualne
 • Wizualizacja efektywności za pomocą wskaźników

Praca standaryzowana (8 godz.) – Ewa Kopeć

 • Czas taktu a czas cyklu
 • Pełne obciążenie pracą
 • Aspekty BHP, jakościowe i efektywność w procesie standaryzacji
 • Dokumentacja standardu

Zjazd 3 - Rozwiązywanie problemów (16 godz.) – Ireneusz Wolski

 • PDCA
 • Zastosowanie Diagramu Ishikawy w rozwiązywaniu problemów
 • Metoda 5 Why jako droga do poszukiwania źródła problemów
 • Grupowe generowanie możliwych rozwiązań z wykorzystaniem metody superpozycji i klasycznej burzy mózgów
 • Generowanie rozwiązań w oparciu o model GROW
 • Ocena możliwych rozwiązań z wykorzystaniem najpopularniejszych macierzy

Zjazd 4 - Kaizen. Ciągłe doskonalenie procesów (8 godz.) – Łukasz Rompel

 • Analiza brakowości w procesie
 • Kaizen jako metoda generowania usprawnień
 • Zasady prowadzenia warsztatów Kaizen
 • System sugestii pracowniczych – Kaizen Box i rezultaty z jego wprowadzenia
 • Proces zbierania, oceniania i wdrażania sugestii pracowniczych
 • Sposoby wynagradzania pracowników w systemie Kaizen Box
 • Komunikacja wewnętrzna projektu Kaizen Box

Seminarium (8 godz.)

 • Rozwiązywanie problemów

Zjazd 5 - VSM. Mapowanie strumienia wartości – case study (8 godz.) – Tomasz Wiącek

 • Mapa stanu obecnego
 • Identyfikacja wąskich gardeł i strat w procesie
 • Mapa stanu przyszłego

Usprawnienie procesu – gra symulacyjna (8 godz.) – Tomasz Wiącek

 • Organizacja pracy liniowej – One piece flow
 • Organizacja pracy gniazdowej – U shape
 • System Pull
 • Poziomowanie produkcji
 • WIP w procesie

Zjazd 6 - Lean in supply chain – gra symulacyjna (16 h) – Michał Bratek

 • Wybór dostawców
 • Ocena jakości dostawców
 • Zarządzanie zapasami
 • Wielkość zapasów
 • Kolejkowanie (FIFO, LIFO)
 • System Kanban
 • Dostarczanie surowców do stanowiska pracy – rola mleczarza

Zjazd 7 - Lean Leader. Przywództwo w kulturze Lean (16 godz.) – Bartosz Rusek

 • Jak zaangażować całą organizację w proces usprawnień
 • Obowiązki i rola lidera
 • Lean to nie tylko narzędzia

Zjazd 8 - TPM. Zarządzanie sprawnością maszyn i urządzeń (8 godz.) – Sebastian Matyniak

 • Cele i filary TPM
 • Autonomiczne utrzymanie ruchu
 • Narzędzia stosowane w TPM
 • Wskaźniki OE i OEE
 • Zarządzanie awariami
 • Eliminowanie awarii

SMED. Szybkie przezbrojenie maszyn (8 godz.) – Sebastian Matyniak

 • Czynności wewnętrzne
 • Czynności zewnętrzne
 • Obserwacje procesu
 • Generowanie usprawnień w procesie przezbrojeń

Zjazd 9 - Komunikacja w organizacji i zespole. Zarządzanie zmianą (8 godz.) – Jacek Cymerman

 • Potrzeba zmiany i przebieg procesu zmiany
 • Postaw wobec zmian
 • Przekonania wspierające i przekonania ograniczające
 • Rozpoznanie potrzeby zmiany i źródła zmian
 • Gotowość do zmian, dynamika zmian

Budowanie efektywnych zespołów (8 godz.) – Jacek Cymerman

 • Warunki efektywnej współpracy
 • Typy osobowości, czyli kogo masz w grupie
 • Zasady tworzenia i działania wysokowydajnych zespołów
 • Etapy rozwoju zespołu
 • Dynamika zespołu: role grupowe

Zjazd 10 - Case Day (16 godz.)

 • Doskonalenie procesów

 

Zaliczenie

Zaliczenie jest 2-etapowe:
• I semestr kończy się przygotowaniem formularza A3
• II semestr kończy się przygotowaniem projektu (pracy końcowej)

Informacje

Czas trwania: 2 semestry

Liczba godzin: 176

 

Oferta specjalna

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Praca

Kwalifikacje i kompetencje

Studia kierowane są do wszystkich osób zainteresowanych filozofią ciągłego doskonalenia oraz poznaniem narzędzi stosowanych w celu doskonalenia procesów i polepszania wyników organizacji. Grupę docelową stanowią przede wszystkim specjaliści i inżynierowie zajmujący się wsparciem bądź optymalizacją procesów, a także kadra kierownicza średniego i wyższego szczebla. Studia dają również możliwość poszerzenia i zdobycia bardzo poszukiwanych na rynku pracy umiejętności absolwentom studiów wyższych.

Oferta specjalna

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Opłaty

Czas trwania: 2 semestry

Koszt studiów: 4200 zł, Czesne płatne w 7 ratach: 1x300zł, 2x600zł, 3x800zł, 1x300zł)

Dni uczęszczania: soboty, niedziele

Oferta specjalna

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Partnerzy

Partnerem przy realizacji studiów podyplomowych Lean Management jest firma Brainstorm Group Sp z o.o. Doświadczeni praktycy z firmy Brainstorm Group prowadzą zajęcia i warsztaty ze słuchaczami.

Oferta specjalna

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA

Wszystkie elementy zawarte w programie studiów podyplomowych Lean Management pomagają w prowadzeniu własnego biznesu. Wiedza merytoryczna pozwoli na refleksję i usystematyzowanie własnych poczynań, upewnienie się, co do słuszności obranego kierunku działań. Myślę, że Lean Management są wręcz warunkiem koniecznym, by wiedzieć, w którym kierunku prowadzić firmę. Trzeba czerpać całymi garściami z tych studiów. Warto korzystać z różnego typu aktywności organizowanych poza zajęciami, które dają styczność z żywym biznesem i są najbardziej rozwijające. Zajęcia prowadzone są w głównej mierze w formie warsztatowej, z dużym naciskiem na stronę praktyczną pracy Lean Menedżera.

 

Sebastian Matyniak

Prezes Zarządu Brainstorm Group