Marketing zintegrowany w praktyce

Sprawdź
dostępność miejsc

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Opis kierunku

O programie:

„Marketing zintegrowany w praktyce” to pierwsze w Polsce certyfikowane studia oparte o interdyscyplinarny, autorski program realizowany w 100% w formule zajęć praktycznych, studium przypadku, pracy projektowej grupy oraz niezależnych i równoległych projektów indywidualnych. Studia wyróżnia innowacyjna, „strumieniowa” metodologia szkolenia studentów z uwzględnieniem różnic pomiędzy branżami i rynkami b2b i b2c. Zajęcia prowadzone są w sposób ciągły, w oparciu praktykę pracy działów marketingu i agencji. Zajęcia prowadzone są przez jednego lidera kierunku, a wspierane przez ekspertów na poszczególnych etapach procesów merytorycznych w pracy marketera lub pracownika agencji.

Studia, jako jedyne, obejmują swym zakresem wszystko co ważne w b2b i b2c, co w profesjonalnej praktyce zawodu jest najistotniejsze: marketing strategiczny i operacyjny, procesy kreatywne i produkcyjne, działania cross-mediowe i niestandardowe, praca ze społecznościami, programy pro-sprzedażowe, rekomendacyjne i lojalnościowego, analizę  i wnioskowanie, PR, CSR, nowe technologie i innowacje, praca z danymi, zarządzanie budżetem i wiele, wiele innych. Program kierunku stanowi wieloletnie know-how i zostało sprawdzone w profesjonalnej pracy jako najskuteczniejsze lub najbardziej optymalne. Kierunek został powołany do życia w wyniku bliskiej współpracy Akademii WSB oraz GOLDEN ROCKET - znanej z innowacyjnych i odważnych projektów agencji marketingu zintegrowanego.

Dyplom ukończenia „Marketingu zintegrowanego w praktyce” to swego rodzaju akcelerator profesjonalnej kariery zawodowej, którą absolwenci mogą rozwijać po stronie korporacji, w marketingu strategicznym i zarządczym lub w obszarze usług profesjonalnych, świadczonych przez agencje i firmy doradcze na rzecz swoich klientów.

 

Atuty:

 1. Innowacyjna, „strumieniowa” metodologia szkolenia, które prowadzone jest w sposób ciągły, w oparciu o realne cykle i następujące po sobie procesy, zachodzące w profesjonalnych działach marketingu lub agencjach marketingowych. Na poszczególnych etapach programu studiów, zajęcia prowadzą praktycy prezentując praktyczną wiedzę i stosowaną metodologię. Zajęcia prowadzone będą także przez dwóch ekspertów jednocześnie, którzy nakreślać będą wąski i szeroki kontekst danego problemu biznesowego lub procesu.
 2. Certyfikat GOLDEN ROCKET Agency (po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu końcowego).
 3. Wizyty studyjne i rozwinięty program stażowy przy realnych projektach biznesowych prowadzonych przez Golden Rocket Agency.  
 4. Możliwość podjęcia pracy w strukturach organizacyjnych partnera kierunku, Golden Rocket Agency.
 5. Praca z czołowymi praktykami w kraju
 6. Absolwenci nabędą umiejętności:

a.     tworzenia holistycznych programów, łączących marketing, PR, CSR, wielokanałowe plany mediowe, myślenie niestandardowe, technologię, pro-sprzedaż, programy lojalnościowe i inne – na potrzeby aktualnej lub redefiniowanej strategii przedsiębiorstwa lub Klienta

b.      wykonywania profesjonalnej pracy managera marketingu i PR w segmencie b2b i b2c, w tym:

·        praktycznej analizy, określania pozycji i budowy strategii biznesowej  w ujęciu marketingowym

·       budowy DNA, strategii marki, komunikatu i wiarygodności marki

·        zarządzania produktem i portfolio

·        tworzenia kampanii launchingowych, wizerunkowych i sprzedażowych

·        sprawnego poruszania się po kanałach i nowoczesnych metodach dotarcia

·        planowania cross-mediowego, zakupu mediów i rozliczania

·        sposobów skutecznej współpracy z podmiotami specjalistycznymi, agencjami, działami wewnętrznymi organizacji lub partnerami, instytucjami i mediami

·        budżetowania i planowania marketingowego w ujęciu rocznym lub operacyjnym i taktycznym

·        praktycznego wykorzystania badań marketingowych i desk research w pracy

·        świadomego zarządzania procesami kreatywnymi i ich egzekucją

·         planowania i organizacji procesów i prac rozwojowych, planowania, kosztorysowania projektów, budżetowania rocznego, kontroli produkcji marketingowej oraz wykonawców i dostawców

 

 

Wykładowcy:

Dawid Prymas - lider i głównym prowadzący kierunek studiów, doktorant Akademii WSB, założyciel i zarządzający agencją marketingu zintegrowanego GOLDEN ROCKET AGENCY, partnera kierunku. Dawid Prymas to innowator i czołowy polski marketer, strateg oraz rzecznik prasowy z 16. letnim doświadczeniem w pracy zarówno po stronie korporacji, jak i agencji marketingowych. Należy do ścisłej czołówki ekspertów branżowych w Polsce. Doradzał lub odpowiadał za marketing i PR firm z bardzo różnych branż: od naftowej, przemysłu ciężkiego, budowlanej, przez FMCG, finansową, sportową, fashion, real estate, aż po wysokie technologie i innowacje. Pracował z największymi markami polskimi i międzynarodowymi. Za efekty swojej pracy wielokrotnie wyróżniany w kraju i za granicą: Dyrektor Marketingu Roku 2015, Lider Marketing 2015, Osobowość Marketingu 2015 (Thinking Outside the Box), Silver ICSC Solal Global Marketing Awards 2017 (Sales Activation), Marketing Grand Prix PRCH Retail Awards 2017 (CSR), ICSC Solal ICSC Solal Global Marketing Awards 2016 (Sales Activation), Loyalty Awards 2015 (Innowacja Roku 2015, najlepszy nowy program lojalnościowy roku), Liderzy Kultury (Narodowe Centrum Kultury), Poland & CEE Customer Loyalty Summit 2016 (najlepsze praktyki w retail marketingu), PRCH Retail Awards 2015 (najlepsza kampania pro-sprzedażowa roku), Złote Orły Media Trends 2011, Impactory 2012 (najlepszy niestandardowy projekt marketingowy roku), Kampania Społeczna Roku 2012.

 

Wybrani eksperci określonych specjalności, wspierający poszczególne etapy programu studiów:

Dariusz Polak – ekspert marketingu efektywnościowego i kampanii sprzedażowych online, business development manager w GOLDEN ROCKET AGENCY odpowiedzialny za projekty doradcze i optymalizacyjne oraz wdrożenia innowacyjne w obszarze lojalności i technologii mobilnych.

Agnieszka Starzyńska – dyrektor kreatywny i copywriter z 15. letnim doświadczeniem, doktorantka w Polskiej Akademii Nauk (Instytut Języka Polskiego) i wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Akademii Górniczo-Hutniczej. Od kilku lat łączy praktykę marketingową z pracą naukową w tym samym kierunku. Agnieszka w 2008 roku reprezentowała Polskę podczas Cannes Lions w ramach Young Creatives, w 2011 została Copywriterem Roku, a za swoją pracę w 2011, 2012 i 2016 otrzymała nagrody Klubu Twórców Reklamy. Zdobywała doświadczenie pracując dla największych krajowych i międzynarodowych agencji reklamowych w Polsce, jak VML oraz DDB. Realizowała kampanie reklamowe dla takich marek jak: Philips, BOSCH, Siemens, Allegro, Tesco, Snickers, Empik i wiele innych.

Bartosz Majkowski – partner GOLDEN ROCKET AGENCY, ekspert branży mediowej, w szczególności digital marketingu, reklamy online, mobile, kampanii w kanałach społecznych, ostatnio zaangażowany w rozwój content i influencer marketingu.

Krystian Dylewski – big data scientist, ekspert rozwoju nowych technologii w marketingu, automatyzacji, customer angagement, partner i konsultant GOLDEN ROCKET AGENCY w obszarze innowacji i mobilnych programów lojalnościowych, programów rekomendacyjnych, przetwarzania strumienia danych z rynku detalicznego oraz rozwiązań IT dla miast i ulic handlowych. Krystian należy do nielicznych w Polsce i Europie ekspertów w dziedzinie przetwarzania i analizy dużych zbiorów danych. Pracował lub pracuje dla największych korporacji na całym świecie, w tym Boston Consulting Group, Naspers Limited, Google, Amazon. Wspólnie z GOLDEN ROCKET AGENCY odpowiada za pierwsze w historii branży centrów handlowych zbiorowe wdrożenie innowacyjnego w pełni zautomatyzowanego programu lojalnościowego dla jednego z największych funduszy branży real estate w Europie Środkowo-Wschodniej.

 

Moduły:

MOODUŁ I – WPROWADZENIE DO METODOLOGI NAUCZANIA ORAZ ORGANIZACJA PRACY I WSPÓŁPRACY

 1. Projekty grupowe - procesy grupowe:

a.     tryb warsztatowy

b.     panele strategiczne

c.      prezentacje i studium oceny

d.     burze mózgów i inne procesy kreatywne.

 1. Projekty indywidualne – coaching indywidualny:

a.     Od poszukiwania siebie przez akceptację własnego indywidualizmu, po kierowanie siłą, charyzmę i przywództwo

b.     Wartości własne i wartości w pracy profesjonalnej

 1. Wykorzystanie platformy online do komunikacji wewnętrznej grupy i indywidualnej (konsultacje i procesowanie projektów indywidualnych)

MODUŁ II – Audyt i briefing strategiczny

 1. W poszukiwaniu insight`ów wewnętrznych: IDI, FGI, rozmowy, konsultacje, panele, analiza desk research
 2. Od szerokiej analizy, przez bariery i źródła biznesu do strukturyzacji strategii
 3. Strategia produktu, marki, biznesu w praktyce zawodowej i rynkowej.
 4. Świadome zarządzanie strukturą motywacji Klienta – konstruowanie komunikatu, który działa (zmiana postrzegania, wiara, motywacja, sprzedaż, lojalność, rekomendacja)

MODUŁ III – Briefing kreatywny i kreacja

 1. Budowa marki (firmy, produktu, usługi, projektu, zjawiska miejsca)
 2. Praktyka procesów kreatywnych – praca własna i współpraca
 3. Search engine friendly, czyli copywritting po rewolucji informacyjnej
 4. Disruptive methods, czyli konwencja nie istnieje

MODUŁ IV – Badania i praca z raportami

 1. Metodologa badawcza w praktyce
 2. Planowanie i realizacja projektów badawczych
 3. Wnioskowanie z badań jakościowych a wnioskowanie z badań ilościowych
 4. Wykorzystanie wyników w pracy strategicznej i operacyjnej

MODUŁ V – Praca z komunikatem i komunikacją

 1. Świadome zarządzanie komunikatem – gradacja, zawartość przekazu, mechanizmy
 2. Wszystko co powinniście wiedzieć o:

a.     Kanale online i mobile

b.     Kanale bezpośrednim

c.      Telewizji i wideo

d.     Reklamie wewnętrznej i zewnętrznej

e.     Prasie

f.       POS/BTL

g.     PR i publicity

 1. Integrowanie kanałów: działania zintegrowane i selektywne

MODUŁ VI – Planowanie i działaniu w marketingu zintegrowanym

 1. Tworzenie koncepcji i scenariusza kampanii w oparciu o strategię
 2. Przygotowanie do realizacji – planowanie, kosztorysowanie, możliwości i wybory
 3. Działania w realu i online
 4. CSR i PR jako ważne narzędzie w kampanii

MODUŁ VII – Media i social media

 1. Kanały tradycyjne i nowoczesne: planowanie, budżetowanie, zakup, rozliczenie
 2. Media społecznościowe – możliwości i sposoby, narzędzia, projekty kreatywne i policzalne
 3. Content marketing i influencer marketing
 4. Trening planera – wirtualne kampanie mediowe

MODUŁ VIII – Lojalność, rekomendacja, wsparcie sprzedaży

 1. Od papierka i listu do inteligentnych algorytmów i bezobsługowych rozwiązań.
 2. Cele i możliwości – praca nad programami b2c i b2b.

MODUŁ IX – Nowe technologie i innowacje w marketingu

MODUŁ X – Big data, data – dane demograficzne, procesy makro- i mikroekonomiczne, dane kontaktowe

 1. Źródła pozyskiwania danych.
 2. Sposoby przetwarzania.
 3. Analiza strumienia danych i wnioskowanie.
 4. Wykorzystanie danych w procesie decyzyjnym oraz planowaniu strategicznym i operacyjnym.
 5. Komunikacja z wykorzystaniem danych.
 6. Działalność marketingowa a RODO - krótki kurs o bezpieczeństwie danych

MODUŁ XI – Budżetowanie

 1. Operacyjne i taktyczne zarządzanie budżetem
 2. Update budżetu i śródroczne forecast`y
 3. Kontrola, dokumentowanie kosztów i rozliczanie.
 4. Kiedy i jak walczyć o dodatkowe pieniądze, czyli dojrzałość marketera.

MODUŁ XII – Podsumowanie i kick-off

 1. Ocena pracy indywidualnej
 2. Ocena pracy grupowej
 3. Feedback grupy – wzajemne uwagi, rekomendacje, opinie
 4. Rekomendacje na przyszłość – indywidualny kick-off lider kierunku-student.

 

Informacje organizacyjne

 • liczba godzin: 160 godz.
 • liczba semestrów: 2 semestry 
 • zajęcia: sobota i niedziela: 1 zjazd w miesiącu

Oferta specjalna

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Praca

Absolwent po uzyskaniu odpowiedniego stażu pracy jest przygotowany do pełnienia funkcji managerskich w działach marketingu, PR, komunikacji, mediów, online marketingu, zarządzania marką oraz po odpowiednim stażu pracy z klientem przy zaawansowanych projektach do pracy w firmach doradczych, agencjach marketingowych i reklamowych w funkcji stratega, strategy & creative executive, strategy & planing managera, strategy & media managera, senior consultanta.

Oferta specjalna

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Opłaty

6500 zł

Oferta specjalna

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Partnerzy

GOLDEN ROCKET AGENCY

www.goldenrocket.pl

Oferta specjalna

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"