MBA w placówkach ochrony zdrowia

Sprawdź
dostępność miejsc

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Opis kierunku

Studia taniej o 80%!
Możliwość uzyskania dofinansowania dla pracowników mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw nawet do 80 proc. na ten kierunek studiów podyplomowych w ramach Bazy Usług Rozwojowych (BUR).

Więcej - https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/view?id=166294&preview=1

 

Atuty kierunku:

- możliwość zdobycia certyfikatu Auditora Wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością w Placówkach Medycznych TÜV NORD Polska,
- zajęcia prowadzone przez praktyków, współtwórców reformy zdrowia i przekształceń instytucji zdrowotnych, pracownków Narodowego Funduszu Zdrowia,
- program wzbogacony o dodatkowy moduł „Szpitalne standardy akredytacyjne”, po zaliczeniu którego istnieje możliwość uzyskania certyfikatu „Specjalista ds. akredytacji szpitali”, ponadto uczestnicy studiów mogą uzyskać certyfikat: „Lider zarządzania w ochronie zdrowia”.

 

Cel:

Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z funkcjonowaniem systemów ochrony zdrowia w Polsce i na świecie oraz nabycie umiejętności menedżerskich, koniecznych do zarządzania jednostkami służby zdrowia, realizacji programu restrukturyzacji służby zdrowia oraz inicjowania nowych przedsięwzięć w tej dziedzinie. Program studiów jest zgodny z Rozporządzeniem MZiOS z dnia 29 marca 1999 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w publicznych zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 30 poz. 300).

 

Wykładowcy:

Zajęcia prowadzone są m.in. przez pracowników naukowo-dydaktycznych Akademii WSB, Uniwersytetu  Ekonomicznego w Krakowie oraz Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. Ponadto praktycy, współtwórcy reformy zdrowia i przekształceń instytucji zdrowotnych.

Program:

 • Elementy prawa, prawo pracy
 • Polityka unijna, a rynek usług medycznych
 • Zarządzanie strategiczne, polityka inwestycyjna przedsiębiorstwa
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Rachunkowość
 • Marketing usług medycznych
 • System zapewnienia jakości usług medycznych
 • Organizacja opieki zdrowotnej
 • Kontraktowanie i finansowanie usług medycznych
 • Przekształcenia w ochronie zdrowia
 • Komunikacja interpersonalna
 • Metody i techniki negocjacji
 • Trening menedżerski
 • Systemy informatyczne wspomagające zarządzanie w służbie zdrowia
 • Mediacje
 • Sposoby radzenia sobie ze stresem
 • Syndrom wypalenia zawodowego
 • Zarządzanie jakością w placówkach medycznych
 • Controlling w podmiotach leczniczych
 • Warsztat z praktykiem zarządzającym w podmiotach leczniczych

 

Informacje:

Czas trwania: 2 semestry

Liczba godzin: 200

Dni uczęszczania: sobota, niedziela (co dwa tygodnie w godz. 8:00-14:35)

Oferta specjalna

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Praca

Studia adresowane są do osób zajmujących aktualnie stanowiska kierownicze w szpitalach i innych jednostkach organizacyjnych samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz w zakładach opiekuńczo leczniczych (dyrektorzy zakładów i ich zastępcy, dyrektorzy medyczni, kierownicy działów, poradni, naczelne pielęgniarki z wyższym wykształceniem), a także osób, które przygotowują się do objęcia tych stanowisk w drodze konkursu na stanowiska kierownicze.

 

Kwalifiakcje i kompetencje:

Słuchacze nabywają kompetencje menedżerskie oraz wiedzę z zakresu ekonomii, prawa, kontraktowania świadczeń, promocji zdrowia oraz rozwijają umiejętności z zakresu zarządzania personelem. Absolwenci studiów są przygotowani do profesjonalnego zarządzania jednostkami służby zdrowia oraz efektywnego gospodarowania jej finansami.

 

Oferta specjalna

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Opłaty

RATA

WYSOKOŚĆ RATY

 

wpisowe

300 zł

w dniu zapisu

I

500 zł

do 5 października 2018

II

600 zł

do 5 listopada  2018

III

600 zł

do 5 grudnia 2018

IV

600 zł

do 5 lutego 2019

V

600 zł

do 5 marca 2019

VI

300 zł

do 5 kwietnia 2019

Ogółem

3500 zł

 

 

Oferta specjalna

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Partnerzy

   

 

Oferta specjalna

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA

Wyzwania, przed jakimi stoi polski sektor ochrony zdrowia determinują potrzebę stałego rozwoju kompetencji menedżerskich osób nadzorujących i kierujących placówkami opieki zdrowotnej oraz instytucjami administracji. Potrzeba kształcenia wykwalifikowanej kadry i podnoszenia kompetencji tych, którzy już uczestniczą w procesie zarządzania podmiotami leczniczymi lub jej nadzorowania, w obliczu nowych wyzwań przed jakim stoi sektor, jest dzisiaj priorytetem. Program studiów podyplomowych MBA w placówkach ochrony zdrowia w Akademii WSB obejmuje kluczowe, praktyczne aspekty zarządzania, marketingu, jakości usług zdrowotnych.

 

prof. nadzw. dr hab. Katarzyna Szczepańska-Woszczyna
Dziekan Akademii WSB

 

 

Najczęściej wybierany kierunek

Menedżerskie studia podyplomowe - Executive MBA

Sprawdź szczegóły

WSB Poleca

Ochrona danych osobowych w administracji i w biznesie

Sprawdź szczegóły

Zdobądż nowe kwalifikacje

Kursy i szkolenia

 

Sprawdź szczegóły