Menedżer Klastra Executive MBA

Zarejestruj się

Uczestnik


Płatnik


Dodaj uczestnika

Opis kierunku

Menedżer klastra - Executive MBA


Studia przygotowują do aktywnego współdziałania w klastrach różnego typu, zarówno na poziomie jednostki koordynującej, jak też uczestnika czy partnera zewnętrznego. Celem studiów jest profesjonalne przygotowanie menedżerów do zarządzania partnerstwami biznesowymi różnego typu, a przede wszystkim klastrami i sieciami współpracy.

Atuty kierunku:

- rozbudowany program studiów, poszerzony o gry decyzyjne, umożliwiające przećwiczenie w praktyce nabytych wiedzy i umiejętności,

-zajęcia prowadzone metodami aktywizującymi (zajęcia warsztatowo- treningowe, gry symulacyjne),

- partnerstwo z instytucjami kluczowymi dla konkretnych modułów programowych,

- interdyscyplinarność, wyrażająca się w połączeniu wiedzy z różnych zakresów w jednym programie dydaktycznym.

Cel:

Celem studiów  jest przygotowanie menedżera klastra do stałego i aktywnego udziału w procesie innowacyjnym. Motywowania oraz podejmowania działania, które umożliwią członkom procesu generowanie nowych pomysłów i przekształcanie ich w końcowe produkty. Studia przygotuję menadżerów do rzeczowej analizy i selekcji najlepszych pomysłów członków organizacji, które zostaną następnie skonfrontowane z możliwościami rynku i ocenionego wcześniej pola innowacji.

Korzyści:

 •     Zrozumienie istoty klasteringu,
 •     Przygotowanie pracowników samorządów do obsługi inicjatyw klastrowych i zapobieganie o inwestorów strategicznych (zewnętrznych),
 •     Doskonalenie w zakresie wdrażanie patentów ochrony prawnej i komercjalizacji projektów.

Wśród wykładowców:

  Iwona Gaweł - pomysłodawczyni i założycielka jednego z pierwszych klastrów w Polsce – Polish Wood Cluster, liczącego obecnie ponad 100 partnerów. Inicjatorka i współzałożycielka organizacji klastrowej Cluster World – 2014 r. Jako współautorka patentu dotyczącego innowacyjnej suszarni do biomasy uzyskała Nagrodę Fundacji Kronenberga – wyróżnienie -  Mikroprzedsiębiorca 2013 roku. Od 2006 roku jest Prezesem Zarządu Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Honorowy Audytor Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Jakub Karp - ekspertem ds. benchmarkingu klastrów oraz Ekspertem lokalnym ds. audytu i certyfikacji klastrów akredytowanym przez Europejski Sekretariat Analiz Klastrowych (ESCA). Posiada tytuł Associate Trainer European Foundation for Clusters Excellence uprawniający do prowadzenia szkoleń metodą case-study w ramach Europejskiej Inicjatywy Cluster Excellence. Pracuje jako Koordynator projektów w Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., w tym Koordynator projektu „Capacity Development For Cluster Managers Project”. Pracuje jako Tutor – opiekun naukowy w European Foundation for Clusters Excellence. Ukończył Cluster Academy  w Clusterland Oberosterreich GmbH w Linz - Austria. Oprócz tematyki klastrów specjalizuje się w pozyskiwaniu funduszy unijnych oraz  w rozliczaniu projektów inwestycyjnych i szkoleniowych, w tym projektów współfinansowanych ze środków UE.

Tomasz Bober - absolwent Akademii Rolniczej w Krakowie, Wydziału Ekonomii w Rzeszowie gdzie uzyskał tytuł magistra inżyniera. Od roku 2012 zajmuje stanowisko Koordynatora w Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., gdzie bierze udział  w różnych przedsięwzięciach mających na celu poprawę funkcjonowania klastrów, jednym z ostatnich wydarzeń była współorganizacja Podkarpackiej Akademii Klasteringu – pierwszej tego typu inicjatywy w Polsce pozwalającej osobom zaangażowanym w funkcjonowanie klastrów na poprawienie swoich kompetencji. Ukończył szkolenie dla trenerów menadżerów klastrów („Train the trainers programme”) przeprowadzone przez European Foundation for Cluster Excellence z Barcelony, zlecone przez Komisję Europejską, gdzie uzyskał tytuł: Associate Trainer. Wziął również  udział w “Cluster Academy 2013” organizowanym przez Clusterland Oberösterreich (Austria). Ukończył również European Foundation for Cluster Excellence i uzyskał tytuł: Foundation Tutor. Był to kolejny etap szkolenia dla trenerów współpracujących z Fundacją w zakresie szkolenia menadżerów klastrów. Od czerwca 2014 roku pracuje dla Fundacji opiekując się kursantami realizującymi Field Project – część praktyczną szkolenia.

W programie:

 • Komunikacja interpersonalna
 • Polityka klastrów oraz wyzwania dla gospodarki globalnej
 • Rola klastrów w kształtowaniu konkurencyjnej gospodarki-współdziałanie przedsiębiorstw
 • Instytucja wspierające i organizacje zrzeszające klastry
 • Finansowanie klastrów, współpraca przedsiębiorstw w ramach klasteringu (praca na wypracowanych, europejskich portfoliach)
 • Analiza klastra - warsztat (praca na przykładach, danych statystycznych, danych rynkowych)
 • Mapowanie
 • Łańcuch wartości
 • Diament Portera
 • Segmentacja strategiczna
 • ABPC
 • KSF ( Key Success Factors) - kluczowe czynniki sukcesu
 • Polityka klastrowa w zakresie działań władz centralnych, samorządowych, instytucji biznesowych
 • Działania władz centralnych
 • Działania władz samorządowych
 • Porównanie polityki klastrowej na świecie i w Polsce
 • Zarządzanie klastrem
 • Zasady zarządzania, tworzenia i funkcjonowania organizacji klastrowych
 • Biznes plan klastra - case study, warsztat, gry symulacyjne
 • Formy prawne organizacji klastrowych
 • Projekty w ramach klastra na przykładach
 • Współpraca biznesowa
 • Współpraca z instytucjami naukowymi i naukowo-badawczymi
 • Rola administracji publicznej
 • Seminarium dyplomowe (projekt)

Liczba godzin: 160

Informacje:

Czas trwania: 2 semestry

Dni uczęszczania: sobota, niedziela co dwa tygodnie w godz. 8:00-14:35

 

 

Praca

Studia przeznaczone są dla osób zajmujących się zarządzaniem na dowolnym szczeblu hierarchii organizacyjnej, a więc członków rad nadzorczych i zarządów oraz prezesów firm, dyrektorów, kierowników funkcjonalnych i specjalistów, kadra kierownicza przedsiębiorstw, kadra kierownicza jednostek samorządu terytorialnego, pracownicy instytucji otoczenia biznesu (izby gospodarcze, stowarzyszenia, agencje rozwoju, itp.) pracownicy sektora nauki i nauczyciele akademiccy, zainteresowani pracą z klastrami.

Opłaty

Czesne: 3200 zł (Czesne płatne w 7 ratach. W dniu zapisu: 300zł, 4x550zł, 1x400zł, 1x300)

Oferta specjalna

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Partnerzy

   
 

Ogólnopolski Klaster

Innowacyjnych Przedsiębiorstw

 

 

 

 

 

Najczęściej wybierany kierunek

Menedżerskie studia podyplomowe - Executive MBA

Sprawdź szczegóły

WSB Poleca

Ochrona danych osobowych w administracji i w biznesie

Sprawdź szczegóły

Zdobądż nowe kwalifikacje

Kursy i szkolenia

 

Sprawdź szczegóły