Menedżer logistyki

Sprawdź
dostępność miejsc

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Opis kierunku

Kierunek zajął 3 miejsce w ogólnopolskim rankingu studiów podyplomowych miesięcznika Home&Market

 

Atuty kierunku

- w ramach zajęć certyfikat Auditora Wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością w Transporcie TÜV Nord Polska

- zajęcia prowadzone przez nauczycieli akademickich oraz specjalistów z zakresu logistyki i zarządzania, praktyków w dziedzinie prawa transportowego, menedżerów logistyki, spedytorów takich firm jak np. Raben Polska sp. z o.o.,

 

Cel

Studia uświadamiają słuchaczom, iż zarządzanie logistyczne wspiera ogólne cele przedsiębiorstwa i jego podstawowe strategie. Celem studiów jest zdobycie i pogłębienie wiedzy logistycznej, poznanie kluczowych zależności zarządzania logistycznego w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych i transportowo-spedycyjnych, doskonalenie umiejętności rozwiązywania problemów związanych z zarządzaniem procesami logistycznymi oraz podejmowanie decyzji i realizacja samodzielnych projektów.

 

Kwalifikacje i kompetencje

Studia przygotowują słuchaczy do pracy na różnych szczeblach zarządzania logistycznego w przedsiębiorstwie oraz wykorzystywania narzędzi wspomagających podejmowanie decyzji logistycznych. Pozwalają na analizę przypadków logistycznych i nabycie odpowiednich umiejętności menedżerskich.

 

Wykładowcy

Nauczyciele akademiccy oraz specjaliści z zakresu logistyki i zarządzania. Ponadto wybitni praktycy w dziedzinie prawa transportowego, menedżerowie logistyki, spedytorzy itp.

Wśród kadry:

dr inż. Paweł Sobczak -  wykładowca w Katedrze Logistyki i Transportu Akademii WSB. Jego działalność naukowa obejmuje między innymi zagadnienia logistyki, magazynowania oraz konstrukcji i eksploatacji maszyn transportowych. Oprócz doświadczenia w pracy ze studentami, posiada również bogate doświadczenie w pracy z uczniami, jako nauczyciel teoretycznych przedmiotów zawodowych w zawodzie „Technik eksploatacji portów i terminali”. Jest również współautorem programu nauczania w zawodzie „Technik transportu drogowego”, a także recenzentem etapu praktycznego i teoretycznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie „Technik eksploatacji portów i terminali” oraz autorem zestawu egzaminacyjnego potwierdzającego kwalifikację „A.33. Obsługa podróżnych w portach i terminalach”.

dr Robert Frey - radca prawny, specjalista w zakresie prawa handlowego i transportowego.

mgr Agnieszka Dymek- Prodziekan Wydziału Nauk Stosowanych Akademii WSB, posiada wieloletnie doświadcznie na stanowisku IF Customer Service Manager w Raben Polska Sp. z o.o.

mgr/MBA Michał Dziekoński – strateg wartości i senior partner w firmie szkoleniowo-doradczej Experience Group. Posiada kilkanaście lat doświadczeń zawodowych w kierowaniu marketingiem B2B w dużych międzynarodowych korporacjach (m.in. Grupie Siemens). Certyfikowany trener The Chartered Institute of Marketing, autor poczytnych książek „Jak szybko napisać profesjonalny plan marketingowy” i „Wskaźniki marketingowe”.

 

 

Gra decyzjna

W programie studiów zawarto udział słuchaczy w grze decyzyjnej LOGISTICS MANAGEMENT.

Gry decyzyjne to jedna z najlepszych  metod kształcenia problemowego, które w warunkach uczelnianych pozwalają słuchaczom studiów podyplomowych tworzyć zjawiska, sytuacje i procesy identyczne z tymi, które na codzień występują w organizacjach komercyjnych:

 • planowanie tras transportowych,
 • rozpoznanie potrzeb klientów,
 • opracowywanie ofert i elementów obsługi klienta,
 • rywalizacja przetargowa na rynku,
 • poznanie wyników i kosztów logistycznych,
 • zarządzanie zapasami magazynowymi,
 • planowanie tras transportowych,
 • przygotowanie ofert optymalizacji kosztów logistyki,
 • rywalizacja rynkowa w szczycie sezonu.

 

W programie studiów, m.in.:

 • Zintegrowane zarządzanie logistyczne,
 • Logistyczna obsługa klienta i zarządzanie relacjami,
 • Logistyka transportu i spedycja,
 • Zarządzanie magazynami i tworzenie centrów logistycznych,
 • Zarządzanie łańcuchem dostaw,
 • Prognozowanie i zarządzanie zapasami,
 • Transport i spedycja,
 • Prawo handlowe, transportowe, ubezpieczeniowe i celne,
 • Pomiar efektywności systemów logistycznych,
 • Systemy informatyczne w logistyce,
 • Zarządzanie produkcją i logistyka produkcji,
 • Ekologistyka,
 • Zarządzanie logistyczne w firmach usługowych,
 • Zarządzanie bezpieczeństwem a logistyka transportu,
 • Zarządzanie jakością w transporcie,
 • Gra biznesowa - symulacyjna.

Organizator studiów zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie studiów

 

Informacje

Czas trwania: 2 semestry

Liczba godzin: 200

Dni uczęszczania: sobota, niedziela (co dwa tygodnie w godz. 8:00-14:35)

Studia kończą się egzaminami zaliczającymi poszczególne semestry nauki

KONTAKT DO CENTRUM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I REKRUTACJI

tel. 32 295 93 10

tel. 32 295 93 12

tel. 32 295 93 11

Oferta specjalna

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Praca

Studia adresowane są do menedżerów zarządzających procesami logistycznymi w przedsiębiorstwie, specjalistów z zakresu różnych sfer zarządzania logistycznego, pracowników różnych komórek organizacyjnych firmy bezpośrednio lub pośrednio związanych z procesami logistycznymi w przedsiębiorstwie, pracowników marketingu i zaopatrzenia oraz osób które są zainteresowane problematyką logistyki i transportu.

Oferta specjalna

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Opłaty

Czesne wynosi 3200 zł w tym 300 zł opłaty wpisowej płatnej w dniu zapisu

Płatność ratalne - 6 rat 0%

 

Oferta specjalna

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Partnerzy

 

 

Oferta specjalna

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA

Studia podyplomowe Menedżer logistyki w WSB kształcą menedżerów, którzy potrafią budować strategię operacyjną i zarządzać całokształtem procesów biznesowych, kreujących wzrost wartości dodanej w łańcuchach dostaw (kooperacji przedsiębiorstwa z otoczeniem) i potrafiących tak nimi sterować, by mogło ono szybko, skutecznie i elastycznie reagować na wszelkie zmiany zachodzące na rynku. 

 

Agnieszka Dymek

Prodziekan Wydziału Nauk Stosowanych

Akademii WSB

 

Studia podyplomowe Menedżer logistyki, to praktyczny program studiów, pokazujący logistykę w wielu wymiarach. Głównym celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pracy na różnych szczeblach zarządzania logistycznego w przedsiębiorstwie oraz zapoznanie ich z narzędziami wspomagającymi podejmowanie decyzji logistycznych.

 

Sebastian Dzienniak
Regionalny Kierownik Sprzedaży Raben Logistic Polska Sp. z o.o.

 

Najczęściej wybierany kierunek

Menedżerskie studia podyplomowe - Executive MBA

Sprawdź szczegóły

WSB Poleca

Ochrona danych osobowych w administracji i w biznesie

Sprawdź szczegóły

Zdobądż nowe kwalifikacje

Kursy i szkolenia

 

Sprawdź szczegóły