Menedżer logistyki

Sprawdź
dostępność miejsc

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Opis kierunku

Kierunek zajął 3 miejsce w ogólnopolskim rankingu studiów podyplomowych miesięcznika Home&Market

 

Atuty kierunku

- w ramach zajęć certyfikat Auditora Wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością w Transporcie TÜV Nord Polska

- zajęcia prowadzone przez nauczycieli akademickich oraz specjalistów z zakresu logistyki i zarządzania, praktyków w dziedzinie prawa transportowego, menedżerów logistyki, spedytorów takich firm jak np. Raben Polska sp. z o.o.,

- w ramach zajęć praktycznych możliwość korzystania z oprogramowań logistycznych  VISSIM oraz programu VISUM,

- udział w grze Promar - jednej z najbardziej cenionych gier kierowniczych rozgrywanych w Polsce (wg. rankingu Rzeczypospolitej).

 

Cel

Studia uświadamiają słuchaczom, iż zarządzanie logistyczne wspiera ogólne cele przedsiębiorstwa i jego podstawowe strategie. Celem studiów jest zdobycie i pogłębienie wiedzy logistycznej, poznanie kluczowych zależności zarządzania logistycznego w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych i transportowo-spedycyjnych, doskonalenie umiejętności rozwiązywania problemów związanych z zarządzaniem procesami logistycznymi oraz podejmowanie decyzji i realizacja samodzielnych projektów.

 

Kwalifikacje i kompetencje

Studia przygotowują słuchaczy do pracy na różnych szczeblach zarządzania logistycznego w przedsiębiorstwie oraz wykorzystywania narzędzi wspomagających podejmowanie decyzji logistycznych. Pozwalają na analizę przypadków logistycznych i nabycie odpowiednich umiejętności menedżerskich.

 

Wykładowcy

Nauczyciele akademiccy oraz specjaliści z zakresu logistyki i zarządzania. Ponadto wybitni praktycy w dziedzinie prawa transportowego, menedżerowie logistyki, spedytorzy itp.

Wśród kadry:

 • dr Grzegorz Sierpiński - praktyk oraz dydaktyk, opiekun merytoryczny kierunków logistycznych, specjalista z zakresu prognozy ruchu, inżynierii ruchu drogowego,
 • dr Robert Frey - radca prawny, specjalista w zakresie prawa handlowego i transportowego.
 • mgr Agnieszka Dymek - Menedżer z wieloletnim doświadczeniem w branży logistycznej. Obecnie  Customer Service Manager w firmie Raben Polska Sp. z o.o.

 

Gra decyzjna

W programie studiów zawarto udział słuchaczy w grze decyzyjnej LOGISTICS MANAGEMENT.

Gry decyzyjne to jedna z najlepszych  metod kształcenia problemowego, które w warunkach uczelnianych pozwalają słuchaczom studiów podyplomowych tworzyć zjawiska, sytuacje i procesy identyczne z tymi, które na codzień występują w organizacjach komercyjnych:

- planowanie tras transportowych,

- rozpoznanie potrzeb klientów,

- opracowywanie ofert i elementów obsługi klienta,

- rywalizacja przetargowa na rynku,

- poznanie wyników i kosztów logistycznych,

- zarządzanie zapasami magazynowymi,

- planowanie tras transportowych,

- przygotowanie ofert optymalizacji kosztów logistyki,

- rywalizacja rynkowa w szczycie sezonu.

PROMAR - Realizowana w ramach studiów podyplomowych, ma na celu dostarczenie kompleksowej wiedzy menedżerskiej oraz kształtowanie i weryfikację umiejętności potrzebnych w biznesie w formie aktywnych zajęć szkoleniowych. Gra ma charakter kompleksowy i obejmuje najważniejsze obszary działalności przedsiębiorstwa: marketing, sprzedaż, finanse, produkcję, organizację i zarządzanie, kadry i zaopatrzenie. Ponadto posiada wiele cech charakterystycznych dla uwarunkowań gospodarki rynkowej (ryzyko decyzyjne, względna niepewność działania, konkurencyjność otoczenia, elastyczność zachowań).

 

VISSIM/VISUM

Oprogramowanie VISSIM w kompleksowy sposób pozwala modelować potoki pojazdów indywidualnych oraz komunikacji publicznej, zarówno w obszarach miejskich, jak i na drogach zamiejskich oraz autostradach. Jest narzędziem wspierającym podejmowanie decyzji w inżynierii ruchu i w planowaniu transportu. Program VISUM wspomaga planowanie transportu. Ten nowoczesny system informacji i prognozowania dla transportu łączy wszystkie aspekty odnoszące się do planowania zarówno transportu publicznego, jak i indywidualnego w jednym kompleksowym modelu. VISUM oparty jest na wyrafinowanej architekturze składników programowych i przeznaczony jest do pracy w środowisku Windows.

 

W programie studiów, m.in.:

 • Zintegrowane zarządzanie logistyczne,
 • Logistyczna obsługa klienta i zarządzanie relacjami,
 • Logistyka transportu i spedycja,
 • Zarządzanie magazynami i tworzenie centrów logistycznych,
 • Zarządzanie łańcuchem dostaw,
 • Prognozowanie i zarządzanie zapasami,
 • Transport i spedycja,
 • Prawo handlowe, transportowe, ubezpieczeniowe i celne,
 • Pomiar efektywności systemów logistycznych,
 • Systemy informatyczne w logistyce,
 • Nowoczesne systemy zarządzania w logistyce,
 • Zarządzanie produkcją i logistyka produkcji,
 • Ekologistyka,
 • Zarządzanie logistyczne w firmach usługowych,
 • Zarządzanie bezpieczeństwem a logistyka transportu,
 • Zarządzanie jakością w transporcie,
 • Gra biznesowa - symulacyjna,
 • Seminarium.

 

Informacje

Czas trwania: 2 semestry

Liczba godzin: 200

Dni uczęszczania: sobota, niedziela (co dwa tygodnie w godz. 8:00-14:35)

Studia kończą się egzaminami zaliczającymi poszczególne semestry nauki

 

Oferta specjalna

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Praca

Studia adresowane są do menedżerów zarządzających procesami logistycznymi w przedsiębiorstwie, specjalistów z zakresu różnych sfer zarządzania logistycznego, pracowników różnych komórek organizacyjnych firmy bezpośrednio lub pośrednio związanych z procesami logistycznymi w przedsiębiorstwie, pracowników marketingu i zaopatrzenia oraz osób które są zainteresowane problematyką logistyki i transportu.

Oferta specjalna

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Opłaty

Czesne: 3200zł (Czesne płatne w 7 ratach. W dniu zapisu: 300zł, 1x450zł, 3x550zł, 1x500zł, 1x300zł)

Oferta specjalna

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Partnerzy

 

Oferta specjalna

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA

Studia podyplomowe Menedżer logistyki w WSB kształcą menedżerów, którzy potrafią budować strategię operacyjną i zarządzać całokształtem procesów biznesowych, kreujących wzrost wartości dodanej w łańcuchach dostaw (kooperacji przedsiębiorstwa z otoczeniem) i potrafiących tak nimi sterować, by mogło ono szybko, skutecznie i elastycznie reagować na wszelkie zmiany zachodzące na rynku. 

 

Agnieszka Dymek,

IF Customer Service Manager Raben Polska Sp. z o.o.

 

Studia podyplomowe Menedżer logistyki, to praktyczny program studiów, pokazujący logistykę w wielu wymiarach. Głównym celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do pracy na różnych szczeblach zarządzania logistycznego w przedsiębiorstwie oraz zapoznanie ich z narzędziami wspomagającymi podejmowanie decyzji logistycznych.

 

Sebastian Dzienniak
Regionalny Kierownik Sprzedaży Raben Logistic Polska Sp. z o.o.

 

Najczęściej wybierany kierunek

Menedżerskie studia podyplomowe - Executive MBA

Sprawdź szczegóły

WSB Poleca

Ochrona danych osobowych w administracji i w biznesie

Sprawdź szczegóły

Zdobądż nowe kwalifikacje

Kursy i szkolenia

 

Sprawdź szczegóły