Menedżerskie studia podyplomowe - poziom MBA

Sprawdź
dostępność miejsc

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Opis kierunku

Atuty kierunku:

- Certyfikaty potwierdzające ukończenie konkretnych modułów programowych, wydane przez Doradztwo Personalne Menedżer, Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Rozwiń Skrzydła,
- interdyscyplinarność, wyrażająca się w połączeniu wiedzy z różnych zakresów w jednym programie dydaktycznym,
- partnerstwo z instytucjami kluczowymi dla konkretnych modułów programowych,
- przekazanie słuchaczom konkretnych umiejętności i narzędzi menadżerskich w ramach poszczególnych modułów programowych (np. model rozmowy oceniającej, model rozmowy dyscyplinującej, plan delegowania obowiązków z uwzględnieniem w konkretnych pracowników, ankiety dla pracowników dotyczące źródeł motywacji, model udzielania informacji zwrotnej - na konkretnych przykładach poszczególnych pracowników),
- praktyczna forma egzaminu kończącego studia, polegająca na koncepcji oraz wdrożeniu projektu biznesowego w wybranym obszarze kluczowym (np. zaprojektowanie i wdrożenie systemu ocen pracowniczych w firmie, koncepcja biznesplanu wprowadzającego nowy produkt na rynek, budowa programu lojalnościowego dla wybranej grupy klientów).


Cel:

Celem studiów jest dostarczenie słuchaczom nowoczesnej wiedzy, niezbędnej w zarządzaniu współczesną firmą, oraz doskonalenie kwalifikacji kierowniczych kluczowych w sprawnym kierowaniu zespołami ludzkimi. Menedżerskie studia podyplomowe to intensywny program dla menedżerów, którzy potrzebują ukierunkowania wiedzy z szeroko pojętego zarządzania i skonfrontowania doświadczeń z najnowszymi trendami w biznesie.

 

Wykładowcy:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

prof. Mariusz Andrzejewski – były wiceminister finansów, przewodniczący, wiceprzewodniczący  i członek rad nadzorczych,  arbiter Sądu Polubownego przez  Komisji Nadzoru Finansowego, biegły rewident,  doktor nauk ekonomicznych,  autor  ekspertyz z obszaru spółek i finansów, praktyk i  adiunkt w Katedrze Rachunkowości Finansowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, często występujący w mediach jako ekspert z zakresu finansów.

 

Marek Zuber

 

Marek Zuber - ekonomista, analityk, ekspert i doradca finansowy. Ekonomista i analityk w Banku Przemysłowo-Handlowym, banku BPH - PBK.  Następnie był związany z firmami: TMS oraz Internetowy Dom Maklerski S.A, jako główny ekonomista. W 2005 roku został szefem doradców ekonomicznych premiera Kazimierza Marcinkiewicza. Felietonista tygodnia Parkiet oraz stały ekspert TVN CNBC. Laureat nagrody "Doradcy Politycznego Roku 2006". Prowadzący moduł: ekonomia menadżerska.

 

 

Roman Młodkowski - Wykładowca akademicki Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Dziennikarz ekonomiczny. Manager w mediach i dziennikarz biznesowy. Z mediami związany połowy lat 90. XX wieku. Pracował m.in. w RMF FM, TVN, TVN24 i TVN CNBC, który współtworzył. W TVN był dyrektorem działów biznesowych. Teraz obejmuje stanowisko dyrektora zarządzającego segmentem biznes i finanse w Grupie RAS Polska.

 

Marcin Lis

 

dr Marcin Lis - Doktor nauk technicznych, ekspert w zakresie systemów jakości, zarządzania projektami innowacyjnymi, systemów zintegrowanych. Wieloletni manager na poziomie Executive w Orange S.A. Posiada bogate doświadczenie korporacyjne zdobyte w międzynarodowych firmach usługowych, zatrudniony na kluczowych stanowiskach menedżerskich związanych z zarządzaniem jakością i  procesami, marketingiem, zarządzaniem projektami oraz obsługą klienta. Obecnie pełni funkcje menedżerskie w szkolnictwie wyższym. Przewodniczącego Rady Ekspertów w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej oraz Wiceprzewodniczący Komisji ds. Innowacyjności, Konkurencyjności i Współpracy Nauki z Biznesem działającej przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach.

 

 

dr Anna Syrek-Kosowska - doktor psychologii, Certyfikowany Coach International Coaching Community. Partner zarządzający Centrum Szkoleń i Biznesu, gdzie jako coach, szkoleniowiec opracowuje, wdraża i koordynuje projekty z zakresu HR, projekty coachingowe dla biznesu. Od wielu lat prowadzi także coaching kompetencyjny poświęcony rozwojowi kompetencji kierowniczych,  liderskich, sprzedażowych i związanych z obsługą klienta,

 

Gra decyzyjna Experience Management

Scenariusz gry oparty jest na trzyletnim okresie zarządzania firmą na rynku. Zawiera między innymi  takie zadania jak: przygotowanie strategii i planu działań, rywalizacja na konkurencyjnym rynku, poznanie wyników i benchmarking, realizacja działań inwestycyjnych, wykorzystanie okazji rynkowych, zarządzanie w warunkach dynamicznych zmian, konkurowanie w przetargach w warunkach niepewności.

 

Program studiów:

1. Zarządzanie zasobami ludzkimi
a) Warsztat komunikacji interpersonalnej i budowania zespołu

b) Prawne podstawy zarządzania zasobami ludzkimi
c) Rekrutacja i selekcja personelu
d) Systemy motywacji pracowników
e) System ocen pracowniczych
f) Zarządzanie procesami rozwojowymi
g) Outplacement, outsourcing, leasing pracowniczy
h) Coaching
i) Zarządzanie talentami

 

2. Zarządzanie finansami:

a) Rachunkowość finansowa
b) Sprawozdawczość finansowa
c) Analiza ekonomiczno-finansowa - ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa
d) Ekonomia menedżerska - moduł prowadzony przez eksperta:  Marka Zubera
e) Auditing
f) Planowanie finansowe i biznesplan

g) Praktyka innowacji - moduł prowadzony przez eksperta: Romana Młodkowskiego
h) Projekty inwestycyjne w Unii Europejskiej - zasady ubiegania się o dofinansowanie z UE

 

3. Zarządzanie marketingiem i sprzedażą-we współpracy ze Stowarzyszeniem Wspierania Rozwoju Rozwiń Skrzydła

a) Psychologia klienta i zarządzanie relacjami z klientem
b) Kształtowanie strategii marketingowej firmy
c) Komunikacja marketingowa i PR przedsiębiorstwa
d) Zarządzanie cenami i sprzedażą
e) Programy lojalnościowe
f)  Badania marketingowe i elementy planu marketingowego

 

4. Zarządzanie jakością: moduł prowadzony przez eksperta: dr Marcina Lisa

a) Wybrane zagadnienia wdrażania oraz certyfikacji systemów zintegrowanych zgodnie z normami międzynarodowymi

b) Narzędzia i metody ciągłego doskonalenia w oparciu o rozwiązania międzynarodowe

c) Międzynarodowe standardy zapewnienia jakości, zarządzanie procesami oraz auditing

 

5. Profil nowoczesnego menedżera - rozwój kompetencji osobistych:

 a) Trening asertywności
 b) Trening kierowniczy
 c) Warsztat negocjacji

6. Symulacyjna gra menedżerska.
7. Seminarium - projekt wdrożeniowy.

 

Informacje:

Czas trwania: 2 semestry

Dni uczęszczania: soboty, niedziele (co dwa tygodnie, w godzinach: 8:00-14:35)

Studia kończą się egzaminami zaliczającymi poszczególne semestry nauki oraz złożeniem pracy końcowej, bez jej obrony.

 

 

 

 

Praca

Menedżerskie studia podyplomowe to intensywny program dla wszystkich branżmenedżerów, którzy potrzebują ukierunkowania wiedzy z szeroko pojętego zarządzania i skonfrontowania doświadczeń z najnowszymi trendami w biznesie.

Opłaty

Koszt studiów - 3500 zł (Czesne płatne w 7 ratach. W dniu zapisu: 300zł,1x 500zł, 4x600zł, 1x300zł)

 

Oferta specjalna

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Partnerzy

 
ZAPISZ SIĘ NA STUDIA

„Menedżerskie studia podyplomowe to jedna z najbardziej praktycznych metod kształcenia na studiach podyplomowych realizowanaw formie bloków modułowych. Uznani eksperci, praktycy biznesu i menedżerowie polskich i zagranicznych firm gwarantują wysoki poziom kształcenia. Szkieletem program są m.in.: gry decyzyjne, case study, programy narzędziowe oraz praktyczne
i aplikacje finansowe”.

dr Marcin Lis
Prorektor ds. Rozwoju i Spraw Studenckich Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
Wieloletni manager na poziomie Executive w Orange Polska S.A.

 

Najczęściej wybierany kierunek

Akademia menedżera sprzedaży

Sprawdź szczegóły

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Pomożemy w wypełnieniu wniosków

Sprawdź szczegóły

WSB Poleca

Bezpieczeństwo narodowe

 

Sprawdź szczegóły

WSB Poleca

Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

Sprawdź szczegóły

Zdobądż nowe kwalifikacje

Kursy i szkolenia

 

Sprawdź szczegóły