Turkusowe zarządzanie: Holilider - Integralny Lider Organizacji Przyszłości

Sprawdź
dostępność miejsc

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Opis kierunku

Studia taniej o 80%!
Możliwość uzyskania dofinansowania dla pracowników mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw nawet do 80 proc. na ten kierunek studiów podyplomowych w ramach Bazy Usług Rozwojowych (BUR).poprowadzą wykłady

To unikatowe w skali kraju studia podyplomowe dla menadżerów i liderów, poszukujących innych sposobów i metod zarządzania. Najważniejszym aspektem wyróżniającym te jedyne w Polsce studia jest realizacja złożonego projektu biznesowego pod skrzydłami mentorów – doświadczonych liderów i autorytetów z dziedziny innowacyjnego, turkusowego podejścia do zarządzania.
Uczestnicy dowiedzą się m.in. w jaki sposób budować zaangażowanie w zespole, jak zbudować  lub przetransformować organizację, ażby funkcjonowała ona w oparciu o wartości takie jak zaufanie, autentyczność, otwarta komunikacja oraz relacje. Dodatkowo uczestnicy zdobędą umiejętności podejmowania decyzji w świecie VUCA oraz radzenia sobie w sytuacjach konfliktów. Nauczą się również uważności na siebie, swoje emocje, oraz co to znaczy dziś „być skutecznym w pracy. Dzięki warsztatom rozwoju osobistego uczestnicy odkryją siebie głębiej, odkryją swoje potencjały oraz nauczą się jak je efektywnie wykorzystywać w pracy i życiu.


Uczestnicy studiów zapoznają się m.in. z filozofią TQM, zarządzaniem procesowym, zwinnym zarządzaniem Agile, poziomami świadomości Graves’a, teorią motywacji Spiral Dynamics, metodą rozwiązywania problemów Action Learning, metodą efektywności biznesowej Mindfulness, a także zobaczą w jakie posiadają strategię mentalne dzięki narzędziu MindSonar.
MindSonar® jest narzędziem do pomiaru stylów myślenia oraz motywacji.


Na początku studiów uczestnicy będą się badać w kontekście „Ja jako Lider” i badanie MindSonar® odpowie na pytania:
1.    JAK myślę? (nie, co myślę) jako Lider
2.    Przed JAKIMI WYZWANIAMI staję jako Lider?
3.    DLACZEGO zachowuję się w określony sposób jako Lider?

Cel:

Celem studiów jest:

•    Transformacja swojego stylu przywództwa co pozwoli na świadomą zmianę podejścia do zarządzania zespołem czy organizacją
•    Pogłębienie własnych kompetencji liderskich oraz pomnożenie osobistej efektywności, dzięki narzędziom wspierającym uważność, świadomość oraz samoświadomość
•    Rozwój umiejętności związanych z odpowiednią komunikacją swoich potrzeb dzięki znajomości i  korzystaniu z metod NonViolence Communication (porozumienie bez przemocy)
•    Nabycie wiedzy z zakresy innowacyjnych modeli zarządzania (samoorganizacja,  holakracja, partycypacja )
•    Nabycie wiedzy z zakresu zarządzania zmianą i transformacji organizacji oraz podejścia do doboru członków zespołu i organizacji.
•    Zdobycie motywacji i energii do rozwoju i zmiany myślenia, podejścia, postawy dzięki spotkaniom z inspirującymi wykładowcami oraz przywódcami i liderami nowatorskiego podejścia do pracy i świata
•    Poznanie siebie na nowo, określenie swoich potencjałów oraz współpraca z ciekawymi, oryginalnymi osobami z różnych branż.

Uczestnicy: 

Managerowie, właściciele firm, liderzy zespołów projektowych, kierownicy działów, którzy chcieliby zarządzać i działać inaczej, którym bliski jest paradygmat turkusu, samoorganizacji i samozarządzania.

Informacje:

Czas trwania: 2 semestry, 10 zjazdów
Liczba godzin: 180 (plus spotkania inspirujące oraz praca z mentorami)

Patronat merytoryczny objęli:
MindSonar Polska; ICF Polska

 

W programie:

 • Poziomy świadomości wg. Graves’a, Becka i Covana. Spiral Dynamics – teoria motywacji. Teoria Wilbera
 • Mind Sonar – określanie hierarchii wartości i metaprogramów oraz analiza czynników sukcesu.
 • Badanie własnych stylów myślenia i wartości - metaprogramy MindSonar
 • Określanie  misji i wizji. Skuteczne działanie – S.R. Covey
 • Turkusowe organizacje (Teal Organisations) – samoorganizacja, samozarządzanie, partycypacja
 • Filozofia TQM. Turkusowa doktryna jakości prof. Blikle. Zarzadzania procesowe
 • Mindfulness – uważność w biznesie czyli jak stać się szefem własnego umysłu.
 • Holakracja jako model partnerskich organizacji
 • Action Learning – metoda rozwiązywania problemów
 • Zwinne zarządzanie zespołem – Agile, elementy SCUM w biznesie
 • Narzędzia wspierające rozwój i współpracę – narzędzie coachingowe, mentoring
 • Porozumienie bez przemocy (NonViolent Comunication) –  komunikacja na linii lider – zespół
 • Budowanie samozarządzających się zespołów
 • Zarządzanie kompetencjami w zespole - narzędzia team coachingu
 • Inspiring meetings -  spotkania z właścicielami oraz liderami organizacji i zespołów pracujących inaczej
 • Realizacja projektu biznesowego pod opieką turkusowego mentora

Wykładowcy:

Prof. Andrzej Blikle - jest profesorem zwyczajnym w Instytucie Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk, członkiem Europejskiej Akademii Nauk (Academia Europaea). W latach 1990-2010 był prezesem zarządu firmy „A.Blikle Sp. z o.o.” Jest honorowym prezesem stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych oraz Centrum im. Adama Smitha, członkiem ponad 20 innych zawodowych i społecznych organizacji. Od roku 1997 prowadzi własne konwersatorium na temat TQM.  Wykłada na uczelniach wyższych i w innych instytucjach naukowych i dydaktycznych. Od roku 2008 prowadzi jednoosobową firmę doradczą Andrzej Blikle Doradca. We wrześniu roku 2009 zajął drugie miejsce wśród liderów firm w rankingu „Kogo słucha biznes”. Ranking przeprowadził magazyn Thinktank wspólnie z Instytutem Monitorowania Mediów i Google. W roku 2011 otrzymał tytuł „Człowiek Jakości Roku

 


 

Karolina Hudowicz - Expert w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, przywództwa, komunikacji zespołowej oraz motywacji. Dyplomowany i akredytowany Coach ICF, dyplomowany trener oraz psycholog biznesu. Certyfikowany konsultant narzędzia badającego wartości, style myślenia i sposoby działania ludzi - MindSonar®. HR-owiec z 12 letnim doświadczeniem. Członek ICF Global – największej na świecie organizacji zrzeszającej profesjonalnych coachów, Członek ICF Poland, Dyrektor ICF Polska oddział Śląsk, Członek Zarządu ICF Polska, Członek Zarządu Stowarzyszenia Kobieta Charyzmatyczna. Właściciel firmy HUMAN GROWTH.

 

Absolwent studiów podyplomowych Coaching w organizacji na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.W roli menedżera zarządzał sieciami w branżach: bankowej, ubezpieczeniowej, telekomunikacyjnej. Współtworzył i wdrażał profile rekrutacyjne, modele coachingu dla sieci, standaryzację pracy, systemy wynagradzania, systemy raportowania.


Marta Kułaga - Jest certyfikowaną trenerką Porozumienia bez Przemocy Marshalla Rosenberga, mediatorką oraz profesjonalną coacherką. Prowadzi dwie firmy: Leance sp z o.o., która pomaga organizacjom tworzyć przyjazne środowisko pracy i przedszkole Krasnal, gdzie nauczyciele, dzieci i rodzice budują społeczność w paradygmacie turkusu.

 

Marzy i działa, aby sposób w jaki rozmawiamy ze sobą stał się bardziej wspierający zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym.

 

 


 

Magdalena Firlit - posiada 17-letnie doświadczenie zawodowe, w tym ponad 12 lat w IT. Jest Scrum i Agile Coachem, konsultantem, trenerem, mentorem oraz life oraz business coachem (ukończone studia podyplomowe z coachingu zgodnie z programem International Coach Federation). Uzyskała akredytację Professional Scrum Trainer od Scrum.org i może prowadzić akredytowane szkolenia w zakresie Professional Scrum Master. Poprzez konsultacje, warsztaty, szkolenia i coaching, Magdalena wspiera swoich klientów w osiąganiu ich celów biznesowych. Na co dzień pracuje w firmie Guidewire.

 

 

 

 

 


Informacji udziela oraz przyjmuje zgłoszenia:


Centrum Studiów Podyplomowych i Rekrutacji
41-300 Dąbrowa Górnicza, ul.Cieplaka 1c
tel. 32 295 93 11

Oferta specjalna

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Praca

Każdy z uczestników skorzysta ze wsparcia mentora biznesowego i trenersko-coachingowego oraz z MindSonar czyli  badania stylów myślenia i hierarchii wartości w ramach realizacji projektu biznesowego w trakcie trwania studiów.

 

 

Patronat merytoryczny objęli:

MindSonar Polska; ICF Polska

Oferta specjalna

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Opłaty

 

RATA

WYSOKOŚĆ RATY

TERMIN PŁATNOŚCI

wpisowe

300 zł

w dniu zapisu

I

900 zł

do 5 marca 2019

II

900 zł

do 5 kwietnia 2019

III

900 zł

do 5 maja 2019

IV

900 zł

do 5  października 2019

V

1000 zł

do 5 listopada 2019

VI

1000 zł

do 5 grudnia 2019

Ogółem

5 900 zł

 

 

Oferta specjalna

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Partnerzy

 

Oferta specjalna

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA

To unikatowe w skali kraju studia podyplomowe dla doświadczonych menadżerów i liderów, którzy poszukują możliwości rozwoju własnych kompetencji przywódczych. Studia wyróżnia przede wszystkim koncentracja na kluczowych umiejętnościach liderskich a także doświadczenia zarządzania w turkusowych projektach pod skrzydłami doświadczonych liderów i autorytetów z dziedziny innowacyjnego zarządzania.
 

Prof. Andrzej Blikle

 

Eksperci o zarządzaniu turkusowym