Turkusowe przywództwo - Holilider

Sprawdź
dostępność miejsc

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Opis kierunku

Słuchacze studiów zdobędą wiedzę z zakresu

 • tworzenia organizacji turkusowej lub przygotowania do zmiany oraz jej skutecznego przeprowadzania
 • budowania samoorganizujących się zespołów i zaangażowania w zespole,
 • tworzenia lub przekształcania organizacji, aby funkcjonowała w oparciu o wartości i relacje,
 • podejmowania decyzji w świecie VUCA i radzenia sobie w sytuacjach konfliktów w organizacji.

Uczestnicy dowiedzą się również, jak być skutecznym liderem w sytuacjach złożonych. Zapoznani zostaną m.in. z koncepcją samoorganizacji, zwinnymi metodykami zarządzania, teorią U Otto Scharmera z MIT, poziomami świadomości, hierarchią wartości, teorią motywacji – Spiral Dynamics. Doświadczą i zdobędą umiejętności pracy z zespołem innowacyjnymi metodami i narzędziami oraz dobrymi praktykami z Polski i ze świata. Przejdą również własny, głęboki proces rozwojowy.

 

Atuty kierunku

 • praktyczny - warsztatowy sposób prowadzenia zajęć
 • zdobywanie doświadczenia poprzez spotkania z ludźmi biznesu, zarządzającymi swoimi organizacjami w sposób turkusowy, którzy z sukcesem wdrożyli lub wdrażają innowacyjne modele zarządzania do swoich organizacji m.in Decathlon, Boldare czy Yawal
 • zdobywanie praktyki poprzez realizację złożonego projektu biznesowego pod skrzydłami turkusowego mentora - Marka Ślibody z firmy Marco Making Things Unique
 • wykładowcy ze świata nauki i biznesu z wieloletnim doświadczeniem m.in. prof. Andrzej Jacek Blikle

 

Cel

Celem studiów jest:

 • pomnożenie osobistej efektywności, dzięki zdobyciu praktycznych umiejętności, pozwalających rozwiązać bieżące problemy w obszarze zarządzania ludźmi
 • sprawne posługiwanie się bazowymi dla lidera rolami: inspiratora, coacha oraz mentora
 • zdobycie nowych i rozwój posiadanych kompetencji liderskich (umiejętność budowania samozarządzającego się zespołu, rozwój umiejętności komunikacyjnych w tym NVC, podejmowanie decyzji w sytuacjach złożonych i chaotycznych, zarządzanie zmianą, zarządzanie konfliktem)
 • zdobycie wiedzy w obszarze innowacyjnego zarządzania (turkusowe modele zarządzania, holakracja, agile, design thinking)
 • doświadczenie i przetestowanie nowych modeli zarządzania w ramach projektów biznesowych
 • zdobycie inspiracji do dalszego rozwoju poprzez spotkania z inspirującymi liderami
 • networking i stworzenie grup rozwoju.

 

Uczestnicy

Managerowie, właściciele firm, liderzy zespołów projektowych, kierownicy działów, którzy chcieliby zarządzać i działać inaczej, którym bliski jest paradygmat turkusu, samoorganizacji i samozarządzania.

 

Informacje

Czas trwania: 2 semestry
Liczba godzin: 200

 

Patronat merytoryczny objęli:
MindSonar Polska, Marco, Tealit

 

Program oparty jest na czterech filarach:

 1: Strategia

Zdobywanie wiedzy od doświadczonych naukowców, praktyków i uznanych autorytetów biznesu, którzy prowadzą warsztaty.

 • Modele turkusowych organizacji i czynniki ich sukcesu (holakracja, partycypacja, samoorganizacja, samosterujące, samoorganizujące się zespoły)
 • Turkusowa doktryna jakości. TQM.
 • Krystalizacja wizji i wcielanie nowego w życie

2: Operacje 

Zdobywanie doświadczenia poprzez spotkania z ludźmi biznesu, zarządzającymi swoimi organizacjami w sposób turkusowy, którzy z sukcesem wdrożyli lub wdrażają innowacyjne modele zarządzania.

 • Inspirujące spotkania z ludźmi biznesu wdrażającymi innowacyjne modele zarządzania
 • Wizyty studyjne w samozarządzających się organizacjach
 • Zdobywanie praktyki poprzez realizację złożonego projektu biznesowego pod skrzydłami turkusowych mentorów w ich organizacjach

 3: Zespół

Zdobywanie kompetencji i umiejętności oraz ich rozwój podczas warsztatów liderskich, prowadzonych przez ekspertów ze świata nauki i biznesu posiadających doświadczenie w budowaniu zespołów.

 • Metody i narzędzia do budowania samozarządzających się i innowacyjnych zespołów
 • Design Thinking, Action Learning, Case Clinic, CSR – społeczna odpowiedzialność biznesu, Zwinne przywództwo – Agile Leadership, Teoria U. Poziomy słuchania.
 • Komunikacja w zespole. NVC (porozumienie bez przemocy)

4: Ja – Lider

Proces rozwojowy w oparciu o badanie MindSonar® i potrzeby liderskie zdiagnozowane w trakcie trwania programu. Analiza stylu przywództwa na początku studiów oraz na zakończenie studiów - indywidualne sesje feedback.

 • Hierarchia wartości i poziomy świadomości lidera. Spiral Dynamics.
 • Transformacja stylu przywództwa lidera
 • Misja lidera w korelacji z misją organizacji

MindSonar® - dzięki badaniu uzyskasz pomiar swojego sposobu myślenia będąc liderem.
Profil MindSonar® dostarcza niezbędnej wiedzy wspierającej między innymi zmianę strategii mentalnych, zmianę zachowań oraz postaw. Będąc w kontekście Lidera dowiesz się: JAK myślisz? (nie, co myślisz); Przed JAKIMI WYZWANIAMI stajesz w danych okolicznościach?; DLACZEGO zachowujesz się w określony sposób?

(badania są wliczone w koszt studiów)

Organizator studiów zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie studiów.

Wykładowcy

 

Prof. Andrzej Blikle 

Profesor zwyczajny w Instytucie Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk oraz członek Europejskiej Akademii Nauk (Academia Europaea). W latach 1990-2010 pełnił funkcję prezesa  zarządu firmy „A.Blikle Sp. z o.o.” Honorowy prezes Stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych oraz Centrum im. Adama Smitha, członek ponad 20 innych zawodowych i społecznych organizacji.

Od roku 1997 prowadzi własne konwersatorium na temat TQM.  Wykłada na uczelniach wyższych oraz w innych instytucjach naukowych i dydaktycznych. Od roku 2008 prowadzi jednoosobową firmę doradczą Andrzej Blikle Doradca.

We wrześniu 2009 roku zajął drugie miejsce wśród liderów firm w rankingu „Kogo słucha biznes”. Ranking przeprowadził magazyn Thinktank wspólnie z Instytutem Monitorowania Mediów i Google. W roku 2011 otrzymał tytuł „Człowiek Jakości Roku 2010” przyznany przez Kongres Polskich Menedżerów Jakości ISO POLAND 2011.

W roku 2014 ukazała się jego książka "Doktryna jakości - rzecz o skutecznym zarządzaniu" (wydawnictwo Helion), która w roku 2015 uzyskała I miejsce w kategorii Najlepszy poradnik ekonomiczny w konkursie Economicus 2015 organizowanym przez Dziennik Gazeta Prawna, a w roku 2016 uzyskała Nagrodę Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie za najlepszą pracę z zakresu nauk o przedsiębiorstwie w latach 2014-2015. Nowa wersja książki została również poszerzona o praktyczną metodykę wdrażania „turkusowego TQM”. Opiera się ona na przekonaniu, że zbudowanie „turkusowej organizacji” to nie "przeszkolenie załogi" w nowych procedurach, ale doprowadzenie do głębokiej przemiany społecznej, wymagającej zarówno porzucenia utartych sposobów myślenia, jak i zdobycia nowych nawyków oraz opanowania nowych narzędzi.

 


Marek Śliboda

Jest założycielem i współwłaścicielem Marco sp. z o.o. Urodził się w 1979 roku w Gliwicach i to właśnie z tym miastem postanowił związać swoje życie prywatne i zawodowe. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach, którą ukończył w 2004 roku, a na zdobytej wiedzy, umiejętnościach i cechach charakteru oparł budowaną od 2000 roku firmę Marco sp. z o.o.

Wieloletni teoretyk i praktyk organizacji oraz zarządzania. Wizjoner i propagator społecznej odpowiedzialności biznesu. Konsekwentnie wdraża autorski sposób zarządzania przedsiębiorstwem, który sam częstokroć nazywa eksperymentem.

Wyjątkowy szacunek do ludzi, ciągłe doskonalenie i pomoc lokalnej społeczności to fundamenty, na których oparł swoje życie i współtworzoną przez siebie firmę. Inspirując ludzi uczy długofalowej odpowiedzialności i zachęca do proaktywnej postawy.

Dokonania Marka Ślibody oraz styl w jakim zarządzana jest jego organizacja, spotkały się z uznaniem zarówno lokalnej społeczności, jak i ogólnopolskich instytucji zajmujących się tematyką zarządzania. Styl ten był tematem licznych artykułów i audycji zarówno w  mediach  lokalnych, jak i ogólnopolskich, a doświadczenie Marka Ślibody zostało docenione przez organizatorów międzynarodowych konferencji i kongresów gospodarczych, w których wielokrotnie uczestniczył w roli prelegenta. Przyznane nagrody i wyróżnienia są dowodem na to, że firmy takie jak Marco sp. z o.o. stają się wzorem zmian zachodzących w sferze gospodarczej i mentalności społeczeństwa.

 


Karolina Hudowicz 

Akredytowany i dyplomowany Coach ICF ACC, Dyplomowany Trener i Psycholog Biznesu, Certyfikowany konsultant narzędzia psychologicznego MindSonar ®, Trener,  konsultant HR, Członek Zarządu Stowarzyszenia Kobieta Charyzmatyczna. W latach 2016-2019 Członek Zarządu ICF POLAND i Dyrektor Śląskiego oddziału ICF, Wykładowca Akademicki i Doktorant katedry zarządzania Akademii WSB, Współzałożyciel Firmy TealIT. Twórca pierwszego w Polsce unikatowego programu Holilider™-Integralny lider organizacji przyszłości oraz pierwszych w Polsce studiów podyplomowych: „Turkusowe przywództwo - Holilider™” realizowanych w Akademii WSB.

Jest ekspertem i doradcą w zakresie strategii rozwojowych i propagatorem integralnego – turkusowego podejścia do ludzi i pracy, także w życiu codziennym. Towarzyszy ludziom i firmom w zmianach osobistych, organizacyjnych i procesowych, a także wspiera w ich wdrażaniu.

Przez 15 lat zdobywała doświadczenie wewnątrz międzynarodowych i polskich struktur korporacyjnych, jako HR General Manager. Jej pasją jest budowanie świadomości obszarów do rozwoju, potencjałów i deficytów, zasobów i wartości, a także budowanie postaw liderów w oparciu o metody i narzędzia coachingowe, NonViolence Communication i Mindfulness. Współpracuje lub współpracowała m.in. z Grupa ZIBI S.A, Marco Making Things Unique, Franke Polska, In Corpore, Levnex sp. z o.o., Geis Global Logistik, ArcelorMittal S.A.

Absolwent studiów podyplomowych Coaching w organizacji na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.W roli menedżera zarządzał sieciami w branżach: bankowej, ubezpieczeniowej, telekomunikacyjnej. Współtworzył i wdrażał profile rekrutacyjne, modele coachingu dla sieci, standaryzację pracy, systemy wynagradzania, systemy raportowania.

 


 

Magdalena Firlit 

Jest Professional Scrum Trenerem w Scrum.org, konsultantem wspierającym transformacje Agile w organizacjach.  Specjalizuje się w szkoleniach jako akredytowany trener. Współpracuje z klientami jako mentor i business coach, ostatnio również z Akademią WSB jako wykładowca na kierunku Holilider, gdzie prowadzi zajęcia z Agile Leadershipu.

Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe (ponad 19 lat, w Agile 13 lat), specjalizuje się w transformacji organizacji i zespołów w kierunku Agile. Współpracuje z różnej wielkości organizacjami. Szczególną jej pasją są tzw. zwinni leaderzy oraz ich wpływ na działanie i zwinność organizacji. Prowadzi szkolenia i warsztaty z obszaru Agile, Scrum, Kanban oraz umiejętności miękkich. Występuje na konferencjach, spotkaniach tzw. Community of Practice oraz organizuje  tzw. meetupy w temacie Liberating Structures.

Została wyróżniona w raporcie Strong Women in IT 2019.

 

 


KONTAKT DO CENTRUM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I REKRUTACJI

tel. 32 295 93 10

tel. 32 295 93 12

tel. 32 295 93 11

Oferta specjalna

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

 

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Praca

   Holilider to innowacyjny program rozwoju dla liderów przyszłości.

Program skierowany jest do menadżerów oraz liderów poszukujących rozwoju własnych kompetencji przywódczych. To również atrakcyjna propozycja dla właścicieli firm, founderów, liderów start-upów, szefów organizacji pozarządowych oraz wszystkich osób kadry zarządzającej średniego i wyższego szczebla, które są zainteresowane wdrożeniem innowacyjnych modeli zarządzania. To propozycja dla firm, instytucji oraz organizacji, poszukujących wsparcia w dalszym rozwoju oraz dla osób ambitnych, które poszukują oferty edukacyjnej na najwyższym poziomie!

 

Patronat merytoryczny objęli:

 

MindSonar Polska, Marco, Tealit

Oferta specjalna

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

 

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Opłaty

RATA

WYSOKOŚĆ RATY

TERMIN PŁATNOŚCI

wpisowe

300 zł

w dniu zapisu

I

900 zł

do 5 marca 2020

II

900 zł

do 5 kwietnia  2020

III

900 zł

do 5 maj 2020

IV

900 zł

do 5 października 2020

V

1000 zł

do 5 listopada 2020

VI

1000 zł

do 5 grudnia 2020

Ogółem

5 900 zł

 

 

 

Oferta specjalna

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

 

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Partnerzy

   
 

Oferta specjalna

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

 

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA

To unikatowe w skali kraju studia podyplomowe dla doświadczonych menadżerów i liderów, którzy poszukują możliwości rozwoju własnych kompetencji przywódczych. Studia wyróżnia przede wszystkim koncentracja na kluczowych umiejętnościach liderskich a także doświadczenia zarządzania w turkusowych projektach pod skrzydłami doświadczonych liderów i autorytetów z dziedziny innowacyjnego zarządzania.
 

Prof. Andrzej Blikle