Zarządzanie nieruchomościami

Zarejestruj się

Uczestnik


Płatnik


Dodaj uczestnika

Opis kierunku

Atuty kierunku:

- wśród wykładowców specjaliści z Górnośląskiego Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości w Katowicach oraz doświadczeni praktycy związani z zarządzeniem nieruchomościami oraz budownictwem mieszkaniowym

- możliwość studiowania na kierunku łączonym Zarządzanie nieruchomościami i Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (zobacz).

 

Cel:

Celem studiów jest przygotowanie uczestników do uzyskania uprawnień zawodowych w zakresie zarządzania nieruchomościami. Program studiów jest zgodny z minimum programowym zawartym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 7 czerwca 2010 r.
 

Kwalifikacje i kompetencje:


Absolwent studiów podyplomowych dysponuje wiedzą teoretyczną i praktyczną z zakresu zarządzania nieruchomościami. Posiada umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów z zakresu zarządzania nieruchomościami, a także zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi i informacyjnymi. Słuchacze uzyskują również wiedzę w zakresie dokonywania analizy stanu technicznego i kondycji finansowej nieruchomości oraz możliwości podniesienia standardu nieruchomości w ramach bieżącej działalności zarządcy.

 

Wykładowcy:

Wśród wykładowców specjaliści z Górnośląskiego Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomościami w Katowicach oraz doświadczeni praktycy związani z zarządzaniem nieruchomościami oraz budownictwem mieszkaniowym.

 

Wśród kadry:

mgr Bogdan Kukuła - Prezes Zarządu Górnośląskiego Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości w Katowicach, ekspert w zakresie planowania i zarządzania nieruchomościami, wieloletni praktyk,

mgr Jan Kowalczyk - wice Prezes Zarządu Górnośląskiego Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomościami w Katowicach, specjalista w dziedzinie prawa cywilnego, rzeczowego mieszkaniowego,

mgr Marek Stroński – wieloletni praktyk w zakresie  przeglądów użytkowych, technicznych i remontach,

mgr inż. Andrzej Neumann - specjalista, praktyk zarządzania zasobami nieruchomościowymi, zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi,

dr Grzegorz Tyrka - sędzia prawa pracy, wieloletni trener.
 

Program studiów obejmuje:

1. Podstawy wiedzy z zakresu prawa

2. Podstawy wiedzy ekonomicznej

3. Podstawy wiedzy technicznej

4. Zarządca Nieruchomości

5. Zarządzanie nieruchomościami

6. Umiejętności interdyscyplinarne

7. Seminarium dyplomowe

 

Informacje:

Czas trwania: 2 semestry

Dni uczęszczania: piątek od godz. 16:15-20:30, sobota od godz. 8:00-14:35

Studia kończą się egzaminami zaliczającymi poszczególne semestry nauki oraz złożeniem pracy końcowej.

 

Praca

Studia kierowane są do absolwentów wyższych uczelni (I, II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich) zainteresowanych wykonywaniem zawodu zarządcy nieruchomości i prowadzeniem samodzielnej działalności gospodarczej w zakresie zarządzania nieruchomościami. Studia mogą być także szansą dla osób, które chcą zdobyć nowy i przyszłościowy zawód.

 

 

 

 

Opłaty

Czesne: 3200zł (Czesne płatne w 7 ratach. W dniu zapisu: 300zł, 4x550zł, 1x400zł, 1x300zł )

 

Oferta specjalna

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Partnerzy

   
 

Górnośląskie Stowarzyszenie

Zarządców Nieruchomości

 

 

 

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA

" Zapotrzebowanie na fachowców z branży nieruchomości na rynku pracy wynika z faktu, iż inwestowanie w nieruchomości zawsze było, jest i nadal będzie dochodowe. WSB kształci zarządców, pośredników i rzeczoznawców, korzystając z kadry doświadczonych fachowców z największego w Polsce Stowarzyszenia Zarządców (Górnośląskiego Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomościami) oraz Bielsko- Katowicko- Częstochowskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami. "

 

Bogdan Kukuła, Prezes Górnośląskiego Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomościami w Katowicach

 

Najczęściej wybierany kierunek

Menedżerskie studia podyplomowe - Executive MBA

Sprawdź szczegóły

WSB Poleca

Ochrona danych osobowych w administracji i w biznesie

Sprawdź szczegóły

Zdobądż nowe kwalifikacje

Kursy i szkolenia

 

Sprawdź szczegóły