Zarządzanie placówkami oświatowymi | Cieszyn

Sprawdź
dostępność miejsc

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Opis kierunku

Zarządzanie placówkami oświatowymi

 

Studia taniej o 80%!

 
Możliwość uzyskania dofinansowania dla pracowników mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw nawet do 80 proc. na ten kierunek studiów podyplomowych w ramach Bazy Usług Rozwojowych (BUR).
 

Postaw na jakość studiów. Wybierz Akademię WSB

Wykorzystaj praktyczną wiedze naszych ekspertów. 

 

Nowy program studiów przygotowany we współpracy z ekspertami oświatowymi firmy Vulcan - Zarządzanie oświatą

 

Atuty kierunku

- bardzo dobry program studiów przygotowany z myślą o nowoczesnym kształceniu przyszłych dyrektorów szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych,

- atrakcyjna cena studiów,

- możliwość zdobycia certyfikatu Auditora Wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością w Placówkach Oświatowych TÜV Nord Polska,

- praktyczne warsztaty w zakresie kształtowania kompetencji lidera, zarządzania i kierowania, negocjacji,

- wśród wykładowców trenerzy umiejętności interpersonalnych, pracownicy Śląskiego Kuratorium Oświaty, TÜV Nord Polska,

- certyfikaty kompetencji firmy VULCAN, potwierdzające kompetencje w zakresie zarządzania oświatą.


Cel

Celem studiów jest przygotowanie absolwenta do pełnienia roli osoby zarządzającej placówką oświatową. Wiedza i umiejętności przekazane podczas nauki umożliwią absolwentowi w pełni świadome podjęcie funkcji kierowniczej w placówce. Absolwenci zostaną wyposażeni w wiedzę w zakresie zagadnień prawnych, ekonomicznych, konstruowania i monitorowania programów nauczania.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego studia umożliwiają uzyskanie uprawnień w zakresie sprawowania nadzoru pedagogicznego.

 

Wykładowcy

Kadrę wykładowców i trenerów stanowią pracownicy naukowo-dydaktyczni Akademii WSB, konsultanci i edukatorzy oraz praktycy z jednostek kierowniczych oświaty i ośrodków szkolących

 

Wśród kadry:

mgr Andrzej Żukowski - Dyrektor Centrum Kształcenia TÜV NORD, Certyfikowany auditor, egzaminator w zakresie zarządzania jakością.

mgr Andrzej Rafa - specjalista z zakresu administracji oświatowej, wieloletni praktyk

mgr Tadeusz Konarski - trener szkoleń z zakresu prawa oświatowego, zarządzania oświatą, ochrony danych osobowych, kontroli zarządczej, finansów publicznych. Były inspektor ds. oświaty, wieloletni dyrektor jednostki obsługi finansowej placówek oświatowych.

mgr Bogumiła Mandat - dyrektor i nauczyciel języka polskiego w Liceum Ogólnokształcącym Nr XV im. mjr. Piotra Wysockiego we Wrocławiu. Posiada doświadczenie na stanowisku wizytatora Kuratorium Oświaty, eksperta MEN w zakresie języka polskiego, organizacji i zarządzania oświatą, pedagogiki specjalnej oraz egzaminatora CKE.

 

Program

1. Podstawy organizacji i zarządzania

2. Elementy prawa

3. Wybrane zagadnienia z psychologii kierowania

4. Kierowanie instytucjami oświatowymi

5. Finansowanie oświaty

6. Zarządzanie zasobami ludzkimi

7. Komunikacja interpersonalna

8. Problemy negocjacji

9. Marketing usług oświatowych

10.Organizacyjno-prawne podstawy nadzoru pedagogicznego

11. Rachunkowość i zarządzanie finansami w szkole

12.Kontrola zarządcza oraz praktyczne zarządzanie ryzykiem w placówce oświatowej (certyfikacja kompetencji)

13. Mediacje w oświacie. Seminarium wymiany doświadczeń.

14. Systemy informatyczne w placówkach oświatowych

15. Technologie internetowe

16. System informacji oświatowej

17. Projektowanie programu pracy szkoły

18. Pozyskiwanie funduszy unijnych w oświacie

19. Zarządzanie jakością w placówkach oświatowych

20. Ewaluacja placówki oświatowej

21. Arkusz organizacyjny pracy szkoły

 

Studia kończą się testami zaliczającymi poszczególne semestry nauki.

 

Informacje

Czas trwania: 2 semestry

Liczba godzin: 240

Dni uczęszczania: soboty, niedziele

 

Sylabusy semestr I

Sylabusy semestr II

Kontakt

Akademia WSB
Wydział Zamiejscowy w Cieszynie
43 - 400 Cieszyn,
ul. Frysztacka 44
Telefon: 33 852 30 94
Tel.  kom. 885 588 100
cieszyn@wsb.edu.pl

Oferta specjalna

 

 

 

 

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Praca

Studia przeznaczone są dla osób zamierzających pełnić kierownicze funkcje w oświacie i zainteresowanych podnoszeniem swoich kwalifikacji.

Kwalifikacje i kompetencje:

Ukończenie studiów umożliwia zdobycie wiedzy praktycznej o charakterze przekrojowym i umiejętności odnoszących się do szerokiego zakresu dziedzin nauki i dyscyplin potrzebnych do pracy na stanowiskach kierowniczych i sprawnego zarządzania placówkami oświatowymi (między innymi problematyki z zakresu prawa, ekonomii i finansów, organizacji i zarządzania oraz wiedzy o charakterze społecznym i psychologicznym). Ponadto, wiąże się ze zdobyciem kierunkowego, specjalistycznego wykształcenia o charakterze kierowniczo-menedżerskim oraz nowych doświadczeń i nawiązaniem kontaktów zawodowych.

 

 

 

Oferta specjalna

 

 

 

 

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Opłaty

Koszt studiów łącznie z wpisowym: 2 300 zł 

Możliwość zmiany harmonogramu płatności według propozycji Słuchacza.

 

 

 

Oferta specjalna

 

 

 

 

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Oferta specjalna

 

 

 

 

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA

Nauczyciele to awangarda każdego społeczeństwa, a już bezsprzecznie powinni ją stanowić. Kolejne ukończone studia, to nie tylko warunek konieczny, aby aspirować do ról kierowniczych w oświacie, to bliższe poznanie uwarunkowań funkcjonowania placówki oświatowej, jak również poczucie swobody w meandrach prawa i zarządzania w trudnym edukacyjnym resorcie. A ponad wszystko, poczucie się kolejny raz studentem, słuchaczem - bezcenne! 

 

Grzegorz Raczek,

Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Sosnowcu

 

Od dyrektora współczesnej szkoły lub placówki oświatowej wymaga się znacznie więcej niż tylko tego, aby był wyróżniającym się nauczycielem. Szeroki zakres zadań określony w prawie dla tego stanowiska sprawia, że dyrektor musi posiadać wiedzę nie tylko z zakresu pedagogiki , ale także z zakresu prawa, ekonomii, socjologii, zarządzania i kierowania zespołem pracowników. Oferowany przez uczelnię program studiów pozwala nauczycielom znacząco poszerzyć zakres zawodowych kompetencji oraz dobrze przygotować się do pracy na stanowisku dyrektora w szkole, przedszkolu lub placówce oświatowej.

 

mgr Andrzej Rafa

Specjalista z zakresu administracji oświatowej,

Edukator kadry kierowniczej oświaty

 

 

 

Najczęściej wybierany kierunek

Autyzm, Zespół Aspergera ...

Sprawdź szczegóły

WSB Poleca

Akademia Menedżera Sprzedaży

Sprawdź szczegóły

Zdobądż nowe kwalifikacje

Kursy i szkolenia

 

Sprawdź szczegóły