Zarządzanie procesami logistycznymi - Master of Business Engeenering -MBE

Zarejestruj się

Uczestnik


Płatnik


Dodaj uczestnika

Opis kierunku

Atuty kierunku:

- Unikatowy program opracowany na bazie doświadczeń niemieckich oraz w dostosowany do oczekiwań pracodawców z branży logistycznej i transportowej,

- Zrównoważone proporcje pomiędzy treściami teoretycznymi a praktycznymi, ze szczególnym akcentem na nowoczesne narzędzia informatyczne,

- Zajęcia prowadzone przez doświadczonych specjalistów z zakresu zarządzania procesami i systemami logistycznym.

 

Cel studiów:

Głównym celem studiów jest przekazanie słuchaczom najnowszej wiedzy z zakresu zarządzania złożonymi procesami logistycznymi oraz profesjonalne przygotowanie ich do pracy w jednostkach organizacyjnych związanych z zaopatrzeniem, planowaniem produkcji, gospodarką magazynową,dystrybucją i transportem. Studia oparte są na wzorach najlepszych praktyk obowiązujących w ramach współczesnych łańcuchów dostaw oraz analizę przypadków logistycznych z wiodących firm z branży logistycznej. W trakcie studiów zapewniona jest Uczestnikom możliwość praktycznego zapoznania się z nowoczesnymi narzędziami informatycznymi stosowanymi z powodzeniem przez najlepsze firmy produkcyjne i usługowe w zakresie wspomagania decyzji logistycznych.

 

Kwalifikacje i kompetencje:

Studia przygotowują słuchaczy do pracy na różnych stanowiskach związanych z realizacją dostaw i gospodarką zapasami, zarówno w obszarze operacyjnym jak i strategicznym. Absolwenci studiów dzięki pozyskanej wiedzy będą zdolni do podejmowania decyzji logistycznych również w sytuacjach nietypowych, w warunkach niepełnej i niepewnej informacji oraz podwyższonego ryzyka.

 

 

Wykładowcy:

Prowadzącymi zajęcia będą doświadczeni nauczyciele akademiccy z różnych Uczelni krajowych (AGH, Politechniki Częstochowskie, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Warszawie oraz WSB w Dąbrowie Górniczej), a także zagranicznych (Universität Duisburg-Essen, Zentrum für Logistik & Verkehr) oraz wybitni specjaliści praktycy, reprezentujący wiodące firmy związane z problematyką logistyczną. Będą wśród nich:

 

 • Prof. dr inż. Bernd Noche, dyrektor Centrum Logistyki i Transportu w Duisburgu, członek szeregu międzynarodowych gremiów logistycznych i laureat wielu prestiżowych nagród z zakresu logistyki

 

 • Prof. dr hab. inż. Lech Bukowski, dyrektor Centrum Inżynierii Biznesu WSB w Dąbrowie Górniczej, honorowy profesor Uniwersytetu Technicznego W Clausthal-Zellerfeld w Niemczech, twórca koncepcji ''Total Logistic Management''.

 

Warsztaty praktyczne i gry decyzyjne:

W ramach studiów Uczestnicy wezmą udział w symulacyjnej grze decyzyjnej opracowanej przez Centrum Logistyki i Transportu w Duisburgu, a prowadzonej przez jednego z najwybitniejszych w świecie specjalistów z zakresu logistyki i transportu: prof. B. Noche. Gra ma charakter zespołowy i polega na realizacji konkretnego zamówienia w zakresie całego łańcucha dostaw, z uwzględnieniem aspektów technicznych, ekonomicznych i organizacyjnych. Prof. Noche prowadził zajęcia z wykorzystaniem tej gry w wielu krajach, zarówno europejskich, jak i w Japonii, Chinach oraz USA i wszędzie cieszyła się ogromnym zainteresowaniem uczestników.

Oryginalną formą dydaktyczną są warsztaty z przedmiotu "Zarządzanie zapasami, gospodarka magazynowa oraz systemy WMS". Specjaliści z firmy Optidata Sp. z o.o. będą prezentować najnowsze rozwiązania z tym zakresie na przykładzie konkretnych, zakończonych pełnym sukcesem wdrożeń, w Grupie Żywiec oraz w firmie Synthos.

Ponadto niemal wszystkie przedmioty wchodzące w skład programu studiów wparte są na wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi informatycznych stosowanych przez wiodące firmy produkcyjne i usługowe na całym świecie. I tak np. w zakresie planowania oraz harmonogramowania produkcji, zaopatrzenia i dystrybucji jest to program SIMAL, w obszarze systemów klasy ERP program IMPULS EVO (nowa wersja bardzo popularnego wśród małych i średnich firm programu IMPULS 5), w zakresie wspomagania podejmowania decyzji w warunkach niepewności i ryzyka program WinFACT oparty na logice rozmytej, a w obszarze e-logistyki i inteligentnych sieci logistycznych program NetLogo, oparty na tzw. technikach multiagentowych.

 

Program studiów:

 •     Współczesne koncepcje w zarządzaniu procesami logistycznymi
 •     Zarządzanie łańcuchami i sieciami dostaw
 •     Ocena efektywności procesów logistycznych
 •     Planowanie procesów logistycznych i transportowych (program SIMAL)
 •     Zarządzanie zapasami, gospodarka magazynowa oraz systemy WMS
 •     Systemy informatyczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem (programy ERP - IMPULS EVO)
 •     Prognozowanie w logistyce (Program KWP)
 •     Modelowanie i symulacja procesów logistycznych (gra symulacyjna)
 •     E-logistyka i "smart logistics" (program NetLogo)
 •     Podejmowanie decyzji logistycznych w warunkach ryzyka i niepewności (program WinFACT)
 •     Przedsiębiorczość w branży logistycznej (warsztaty modułowe)
 •     Uwarunkowania kulturowe w procesach zarządzania globalnymi łańcuchami dostaw
 •     Seminarium

 

Informacje:

 

Czas trwania: 2 semestry

Dni uczęszczania: soboty, niedziele (co trzy tygodnie, w godzinach: 8:00-14:35)

Miejsce zajęć: WSB Dąbrowa Górnicza oraz 1 blok wyjazdowy

Studia kończą się egzaminami zaliczającymi poszczególne semestry nauki oraz złożeniem pracy końcowej.

 

 

 

Praca

Głównym adresatem studiów są menedżerowie oraz pracownicy jednostek organizacyjnych związani bezpośrednio lub pośrednio z zagadnieniami logistyki wewnątrz- lub zewnątrz- zakładowej. Studia mogą być również bardzo pomocne w pozyskaniu nowych umiejętności i kompetencji w obszarze zarządzania logistycznego (zarówno procesami jak i systemami) przez osoby dotychczas nie związane z zagadnieniami logistyki, transportu oraz łańcuchów dostaw.

 

 

 

 

Opłaty

Koszt: 3600 zł płatne w 7 ratach (300 zł w dniu zapisu, 1x550 zł, 3x600 zł, 1x650 zł, 1x300 zł)

 

 

Oferta specjalna

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Partnerzy

 

 

 

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA

"Studia podyplomowe typu Master of Business Engineering są odpowiednikiem studiów typu MBA. Akcent położony jest na techniczne problemy metod i narzędzi wspomagania procesów zarządzania. W ramach oferowanych studiów Uczestnicy zostaną zaznajomieni z nowoczesnymi, skutecznymi metodami zarządzania procesami logistycznymi oraz przygotowani do samodzielnego korzystania z nich i stosowania w różnych, niekiedy ryzykownych i praktycznie trudnych do przewidzenia sytuacjach."

 

Prof. dr hab. inż. Lech A. Bukowski, Prof. h.c. TU Clausthal

 

Najczęściej wybierany kierunek

Menedżerskie studia podyplomowe - Executive MBA

Sprawdź szczegóły

WSB Poleca

Ochrona danych osobowych w administracji i w biznesie

Sprawdź szczegóły

Zdobądż nowe kwalifikacje

Kursy i szkolenia

 

Sprawdź szczegóły