Zarządzanie projektami

Sprawdź
dostępność miejsc

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Opis kierunku

Studia taniej o 80%!
Możliwość uzyskania dofinansowania dla pracowników mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw nawet do 80 proc. na ten kierunek studiów podyplomowych w ramach Bazy Usług Rozwojowych (BUR).

Więcej - https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/view?id=165249&preview=1

 

Atuty kierunku

  • najlepsze praktyki zarządzania projektami wszystkich branż
  • wiedza ze wszystkich najpopularniejszych podejść projektowych (PRINCE2, AGILE PM, PMBoK Guide, IMPA, SixSigma, Lean Management)
  • dwa akredytowane kursy PRINCE2 oraz AGILE Project Management przygotowujące do certyfikacji
  • międzynarodowy certyfikat na poziomie Foundation (do wyboru: PRINCE2 lub AGILE Project Management)
  • możliwość podejścia do drugiego egzaminu certyfikującego
  • praktyczne warsztaty na przykładowych projektach
  • komputerowe warsztaty narzędziowe 
  • zajęcia z wybranych modułów w formie e-learningu

Cel

Celem studiów podyplomowych jest kompleksowe przygotowanie do pracy w środowisku projektowym, zarówno do pełnienia roli kierownika projektu, jak i aktywnego członka zespołu projektowego. Studia podnoszą kompetencje potrzebne we wszystkich elementach przedsięwzięć: definiowania, planowania, kontroli, komunikacji i zamykania. Zakres studiów pozwala na zdobycie wiedzy prowadzące do swobodnego posługiwania się metodyką PRINCE2® oraz tzw. podejściem zwinnym – AGILE Project Management. Wiedza ta jest uzupełniana najlepszymi praktykami PMBoK Guide, IPMA, Six Sigma i Lean Management. 

 
Wykładowcy

Kadrę stanowią  praktycy, wysoko wyspecjalizowani w zakresie przygotowania, oceny efektywności, realizacji i monitorowania przebiegu projektów. Akredytowani trenerzy PRINCE2®, AGILE PM, PMBoK Guide, SixSigma i IPMA. Trenerzy realizujący szkolenia z obszaru zarządzania jakością, zarządzania projektami, zarządzania zmianą, optymalizacji procesów, innowacyjności oraz  kompetencji społecznych, tj. komunikacja, coaching, czy motywowanie.

 

Certyfikowane zajęcia akredytowane:

PRINCE2 jest opartą na procesach metodyką zarządzania projektami. Dostarcza łatwo skalowalny i możliwy do dopasowania sposób prowadzenia każdego rodzaju przedsięwzięcia. PRINCE2 jest standardem zarządzania projektami w Wielkiej Brytanii, jednak od wielu lat metodykę tą z powodzeniem stosuje się na całym świecie. Tym samym można powiedzieć, że obecnie PRINCE2 to standard międzynarodowy. Możliwość szkoleń i certyfikacji na wszystkich kontynentach sprawia, że metodyka stała się wspólnym „językiem” w środowisku projektowym wielu multikulturowych firm.

 

Do głównych zalet PRINCE2 należy klarownie skomponowana relacja pomiędzy najważniejszymi elementami działań projektowych, co ułatwia efektywne i skuteczne komunikowanie się w całym cyklu projektowym – od prac wstępnych, po działania związane z zamykaniem.

 

Najbardziej rozpoznawalnym atutem metodyki jest koncentracja na zasadności biznesowej projektu. Sednem tej idei jest sformułowanie i stałe przeglądanie uzasadnienia biznesowego dla przedsięwzięcia. Pozwala to nie dopuścić do uruchamiania projektów niepożądanych oraz weryfikować sens inicjatyw już prowadzonych. Dodatkowo koncentracja na wymiernych wynikach takich przedsięwzięć, prowadzi do efektywniejszego uzyskiwania oczekiwanych korzyści.

 

Istotnym elementem metodyki PRINCE2, który pozwala na zwiększenie szans powodzenia tymczasowych inicjatyw jest wprowadzenie ładu biznesowego we wszystkie najważniejsze obszary działań projektowych, począwszy od ustalonych wśród interesariuszy ról, poprzez zarządzanie ryzykiem, czy zmianą, aż po elementy planowania, dbania o jakość, czy też kontrolę realizacji.

 

Zasady PRINCE2 mogą z powodzeniem stanowić punkt odniesienia dla oceny stopnia profesjonalnego sposobu realizacji projektu. Prowadzenie projektu zgodnie z metodyką PRINCE2 powoli przestaje być już tylko wyróżnieniem, a zaczyna być obowiązkiem…

 

AGILE to nowoczesne podejście do zarządzania. Może obejmować zarządzanie niewielkim zespołem ludzi, ale również zwinne zarządzanie projektem.

 

Okazuje się, że nie wszystkie projekty da się z sukcesem realizować w sposób tradycyjny. Dlaczego? Między innymi ze względu na to, że:

•      W fazie inicjowania projektu klient nie jest w stanie precyzyjnie określić jakich produktów lub ich funkcjonalności oczekuje, co utrudnia lub wręcz uniemożliwia planowanie całego przedsięwzięcia.

•      Dynamicznie zmieniające się otoczenie projektu generuje tak dużo zmian („klient ciągle zmienia zdanie”), że na końcu projektu otrzymujemy coś zupełnie innego niż planowaliśmy.

•      Dostarczone przez dostawcę rozwiązanie zawiera funkcjonalności, z których klient później nie korzysta – „bo coś trzeba było przecież wpisać do umowy”.

 

W rezultacie projekty nie kończą się w terminie, klient otrzymuje nie to czego oczekuje, a produkty są słabej jakości. Pociąga to za sobą zmniejszenie zwrotu z inwestycji.

Organizacje potrzebują dojrzałej metody AGILE, metody zwinnej ale jednocześnie posiadającej wbudowane mechanizmy zarządzania projektami. Wymagania te spełnia właśnie Agile Project Management.

 

AGILE oznacza obecność w każdym środowisku odpowiednich „zwinnych” zachowań, koncepcji i technik.

 

A zatem AGILE to:

•      Transparentność - zespół i postęp są widoczne dla wszystkich!

•      Bliską pracę z klientem - kultura jednego zespołu!

•      Prace kończone na czas!

•      Końcowe rozwiązanie faktycznie zaspokajające potrzebę biznesową!
 

Informacje:

Partner kierunku: Future Think Sp. z o.o.

Czas trwania: 2 semestry

Dni uczęszczania: sobota, niedziela co dwa tygodnie w godz. 8:00-14:35 oraz e-learning

Certyfikaty: studenci realizują dwa akredytowane szkolenia przygotowujące do egzaminów certyfikujących: PRINCE2 Foundation oraz AGILE Project Management Foundation. W trakcie studiów każdy uczestnik decyduje indywidualnie do jakiego egzaminu chce podejść (do wyboru: PRINCE2 Foundation, czy AGILE PM Foundation). Za dodatkową opłatą istnieje również możliwość zdobycia drugiego certyfikatu, podchodząc do egzaminu z metodyki, której uczestnik nie wybrał w ramach studiów.

Egzaminy zaliczające: studia kończą się egzaminami zaliczającymi poszczególne semestry nauki.

Oferta specjalna

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Praca

Studia są przeznaczone  dla osób, które rozpoczynają swoją przygodę z zarządzaniem projektami, jak również kierowników projektów, którzy chcą uporządkować i pogłębić posiadaną przez siebie wiedzę z zakresu zarządzania projektami. Uczestnikami studiów mogą być członkowie zespołów projektowych (kandydaci na kierowników projektów), jak również osoby, które ze względu na planowane w przyszłości lub obecnie pełnione obowiązki będą współuczestniczyć w prowadzeniu prac projektowych (zespół wsparcia projektu).

Oferta specjalna

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Opłaty

RATA

WYSOKOŚĆ RATY

 

wpisowe

300 zł

w dniu zapisu

I

700 zł

do 5 października 2018

II

800 zł

do 5 listopada  2018

III

800 zł

do 5 grudnia 2018

IV

800 zł

do 5 lutego 2019

V

800 zł

do 5 marca 2019

VI

800 zł

do 5 kwietnia 2019

Ogółem

5000 zł

 

Oferta specjalna

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Partnerzy

Partner kierunku: Future Think Sp. z o.o.

 

 

 

 

Oferta specjalna

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA

Zarządzanie projektem w każdej organizacji polega na wykorzystaniu w trakcie realizacji projektu wiedzy, umiejętności, narzędzi oraz technik po to, aby sprostać lub przekroczyć potrzeby oraz oczekiwania określonych grup interesu. Szczególnie polecam metodykę Prince2, gdyż jest to uznana na świecie metoda zarządzania projektami, która szczególne znaczenie przywiązuje do uzasadnienia biznesowego rozwiązania, jego opłacalności, jak również organizacji projektu i co najważniejsze odpowiednich odpowiedzialności w zespole projektowym. Ważnym jest również warsztatowy aspekt budowy struktury podziału pracy, co wpływa na model postępowania kierownika projektu podczas realizacji poszczególnych zadań w projekcie. 

 

dr Marcin Lis 

Prorektor ds. Spraw Studenckich i Współpracy z Otoczeniem Akademii WSB

 

Dzisiaj prowadzenie projektów coraz częściej staje się nieodłączną kompetencją wymaganą u większości menedżerów. Zarządzanie projektami jako jedna z dziedzin samego zarządzania, stanowi praktykę rozważnego stosowania środków dla osiągnięcia wyznaczonych celów. Innymi słowy, to sztuka umiejętnego balansowania pomiędzy takimi parametrami, jak: czas, koszt, zakres, jakość, ryzyko czy korzyści.

 

dr Piotr Pinoczek 

Certyfikowany Project Manager
PRINCE2, AGILE PM, PMBoK Guide, IPMA, SixSigma
trener, menadżer, coach
(opiekun merytoryczny kierunku)

Najczęściej wybierany kierunek

Menedżerskie studia podyplomowe - Executive MBA

Sprawdź szczegóły

WSB Poleca

Ochrona danych osobowych w administracji i w biznesie

Sprawdź szczegóły

Zdobądż nowe kwalifikacje

Kursy i szkolenia

 

Sprawdź szczegóły