Zarządzanie projektami

Sprawdź
dostępność miejsc

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Opis kierunku

 

Atuty kierunku

- najlepsze praktyki zarządzania projektami wybranych branż: projektami informatycznymi, projektami budowlano-inwestycyjnymi, projektami kulturalno-sportowymi,
- możliwa certyfikacja z zakresu zarządzania projektem i procesami Green Belt - Lean Six Sigma i Black Belt - Lean Six Sigma,
- możliwość bezpłatnego przystąpienia do egzaminu PRINCE2® na poziomie Foundation oraz przygotowanie merytoryczne do poziomu zaawansowanego Practitioner, dodatkowe szkolenie z udziałem praktyków w zakresie prowadzenia projektów metodą SIX Sigma, (warsztat praktyczny) oraz w zakresie prowadzenia projektów doskonalących zgodnie z metodologią KAIZEN oraz Lean Management (warsztat praktyczny) – dodatkowe kompetencje - potwierdzone certyfikatem.

Cel

Celem studiów podyplomowych jest edukacja uczestników w zakresie stosowania standardu PRINCE2®. Metodyka PRINCE2® jest jednym z najbardziej znanych na świecie standardów Zarządzania Projektami. Studia przygotowują do egzaminu PRINCE2® Foundation oraz PRINCE2® Practitioner.

Słuchacze poznają najbardziej znaną metodykę, powszechnie stosowaną w projektach komercyjnych (zarządczych, strukturalnych, procesowych, marketingowych,  informatycznych i innych). Metodyka PRINCE2® jest na tyle elastyczna, że można ją zastosować w każdym projekcie niezależnie od jego skali i rodzaju.

Certyfikat PRINCE2® Foundation stanowi podstawowy poziom certyfikacji z zakresu metodyki PRINCE2®. Egzamin weryfikuje wiedzę merytoryczną z zakresu procesów, komponentów i technik metodyki.

Certyfikat PRINCE2® Practitioner poświadcza wiedzę teoretyczną, a także dogłębne zrozumienie metodyki PRINCE2® koniecznej do sprawnego wdrożenia i stosowania zasad zarządzania projektami w dowolnym projekcie.

 
Wykładowcy

Kadrę stanowią  praktycy, wysoko wyspecjalizowani w zakresie przygotowania, oceny efektywności, realizacji i monitorowania przebiegu projektów.

Akredytowani trenerzy PRINCE2®, trenerzy realizujący szkolenia z obszaru zarządzania jakością, zarządzania projektami, zarządzania zmianą, optymalizacji procesów, innowacyjności oraz  kompetencji społecznych-komunikacja, coaching, motywowanie.

 
Program studiów obejmuje

1. Wprowadzenie do zarządzania projektami

2. Metodyki i standardy zarządzania projektami

3. Budżetowanie projektów i kontrola kosztów

4. Harmonogramowanie prac projektowych

5. Zarządzanie zespołem projektowym

6. Zarządzanie jakością w projektach

7. Warsztaty zarządzania ryzykiem projektowym i zarządzanie zmianą

8. Metodyka zarządzania projektami PRINCE2

9. Informatyczne narzędzia wspomagające zarządzanie projektami

10.Zarządzanie portfelem projektów

11.Warsztaty PRINCE2 Practitioner

12. Konsultacje

 

 

Informacje:

Czas trwania: 2 semestry

Dni uczęszczania: sobota, niedziela co dwa tygodnie w godz. 8:00-14:35

Studia kończą się egzaminami zaliczającymi poszczególne semestry nauki.

Praca

Studia są przeznaczone  dla osób, które rozpoczynają swoją przygodę z zarządzaniem projektami, jak również kierowników projektów, którzy chcą uporządkować i pogłębić posiadaną przez siebie wiedzę z zakresu zarządzania projektami. Uczestnikami studiów mogą być członkowie zespołów projektowych (kandydaci na kierowników projektów), jak również osoby, które ze względu na planowane w przyszłości lub obecnie pełnione obowiązki będą współuczestniczyć w prowadzeniu prac projektowych (zespół wsparcia projektu).

 

 

Opłaty

Czesne: 5 000zł/całość (Czesne płatne w 7 ratach. W dniu zapisu 300zł, 2x700zł, 3x1000zł, 1x300zł)

 

 

Oferta specjalna

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Partnerzy

 

 

 

ZAPISZ SIĘ NA STUDIA

Zarządzanie projektem w każdej organizacji polega na wykorzystaniu w trakcie realizacji projektu wiedzy, umiejętności, narzędzi oraz technik po to, aby sprostać lub przekroczyć potrzeby oraz oczekiwania określonych grup interesu. Szczególnie polecam metodykę Prince2, gdyż jest to uznana na świecie metoda zarządzania projektami, która szczególne znaczenie przywiązuje do uzasadnienia biznesowego rozwiązania, jego opłacalności, jak również organizacji projektu i co najważniejsze odpowiednich odpowiedzialności w zespole projektowym. Ważnym jest również warsztatowy aspekt budowy struktury podziału pracy, co wpływa na model postępowania kierownika projektu podczas realizacji poszczególnych zadań w projekcie. 

 

dr Marcin Lis, Prorektor ds. Rozwoju WSB

 

Dzisiaj prowadzenie projektów coraz częściej staje się nieodłączną kompetencją wymaganą u większości menedżerów. Zarządzanie projektami jako jedna z dziedzin samego zarządzania, stanowi praktykę rozważnego stosowania środków dla osiągnięcia wyznaczonych celów. Innymi słowy, to sztuka umiejętnego balansowania pomiędzy takimi parametrami, jak: czas, koszt, zakres, jakość, ryzyko czy korzyści.

 

dr Piotr Pinoczek 

Certyfikowany Project i Program Manager Prince 2,  Trener i Coach

 

Najczęściej wybierany kierunek

Menedżerskie studia podyplomowe - Executive MBA

Sprawdź szczegóły

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Pomożemy w wypełnieniu wniosków

Sprawdź szczegóły

WSB Poleca

Ochrona danych osobowych w administracji i w biznesie

Sprawdź szczegóły

Zdobądż nowe kwalifikacje

Kursy i szkolenia

 

Sprawdź szczegóły