Zarządzanie siecią retail

Zarejestruj się

Uczestnik


Płatnik


Dodaj uczestnika

Opis kierunku

ATUTY:

 •  uczestnicy pozyskają wiedzę jak profesjonalnie zarządzać zespołami handlowymi, poznają tajniki prowadzenia skutecznych negocjacji sprzedażowych,
 • rozwiną swoje umiejętności wykorzystania nowoczesnych narzędzi w zakresie prowadzenia badań rynku, a także poznają skuteczne sposoby dobierania technik i narzędzi w doskonaleniu jakości w sieciach retail,
 •  korzyścią dla uczestników będzie także zwiększenie szans na rynku pracy oraz wyższy poziom kompetencji w gronie ekspertów zarządzających siecią retail.

 

CEL:

Celem studiów jest przekazanie najlepszej wiedzy z zakresu nowoczesnych rozwiązań, technik i narzędzi sprzedażowych oraz rozwój w praktyce umiejętności menadżerskich związanych z efektywnym zarządzaniem siecią retail.

 

WYKŁADOWCY:

 Zajęcia prowadzone są przez praktyków biznesu, posiadających wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu sprzedażą w firmach  zajmujących wiodącą pozycję na rynku.

 

PROGRAM:

Moduł I

Zarządzanie strategiczne sprzedażą

 1. Trendy w zarządzaniu sprzedażą

 2. Analiza strategiczna przedsiębiorstwa

 3. Budowanie strategii sprzedaży

 4. Budowanie przewagi konkurencyjnej

 5. Prognozowanie sprzedaży

 6. Pojęcie koszyka, konwersji i obrotu w zarządzaniu siecią retail

Moduł II

Analiza potrzeb klienta, badania rynku

 1. Badania ilościowe i jakościowe – wykorzystanie technik badawczych w sprzedaży

 2. Segmentacja klientów

 3. Badania sprzedaży i rynku

 4. Badania rynku pod kątem wprowadzenia produktu

 5. Model procesu decyzyjnego klienta i badania satysfakcji klientów

 6. Badania tajemniczego klienta

Moduł III

Zarządzanie kanałami dystrybucji

 1. Dystrybucja jako proces i system

 2. Zarządzanie relacjami w kanałach dystrybucji

 3. Kalkulacja kosztów dystrybucji

Moduł IV

Zarządzanie zespołami handlowymi w sieci retail

 1. Rekrutacja w sprzedaży i planowanie rozwoju pracowników

 2. Rola menadżera sprzedaży

 3. Ustalanie celów sprzedażowych

 4. Przywództwo sytuacyjne

 5. Delegowanie i egzekwowanie zadań

 6. Motywowanie zespołu sprzedaży

Moduł V

Zarządzanie sprzedażą – gra symulacyjna

Moduł VI

Zarządzanie ceną w sieci reatail

 1. Miejsce ceny w marketingu

 2. Modele kształtowania cen

 3. Kształtowanie ceny a działania konkurencji

 4. Kształtowanie ceny w oparciu o klientów

 5. Budowanie argumentacji cenowej i jej komunikacja

 6. Psychologiczne taktyki cenowe

 7. Akcje specjalne - pakietowanie

Moduł VII

Metody i techniki sprzedaży

 1. Pozyskiwanie nowych klientów(„na gorąco” i „na zimno”)

 2. Potrzeby i wymagania klientów

 3. Mapa empatii klienta

 4. Struktura rozmowy sprzedażowej

 5. Model sprzedaży SEMA

 6. Techniki skutecznej argumentacji

 7. Techniki otwarcia i zamknięcia sprzedaży

 8. Pokonywanie obiekcji klienta

 9. Psychologia zachowań klientów

Moduł VIII

Prowadzenie rozmów handlowych - negocjacje

 1. Rozpoznanie partnera – przygotowanie negocjacyjne

 2. Etapy procesu negocjacyjnego

 3. Strategie negocjacyjne (Win-Win, Win-Lose, Lose-Lose)

 4. Specyfika prowadzenia negocjacji przez telefon

 5. Sytuacje trudne w negocjacjach i ich wykorzystanie do budowania korzystnej pozycji negocjacyjnej

 6. Źródła konfliktów w negocjacjach i style adekwatnego reagowania

 7. Elementy perswazji w negocjacjach

 8. Gry negocjacyjne oparte o case study

Moduł IX

Marketing w zarządzaniu siecią retail

 1. Strategia marketingowa firmy

 2. Koncepcja marki (cechy, korzyści, wartości)

 3. Programy lojalnościowe

 4. Komunikacja marketingowa – efektywny PR

 5. Marketing internetowy

 6. Psychologiczne aspekty reklamy

 7. Rola social media w zarządzaniu siecią retail

Moduł X

Zarządzanie jakością w sprzedaży

 1. Zarządzanie jakością – wprowadzenie

 2. Koncepcje doskonalenia jakości (TQM, Kaizen, Lean)

 3. Techniki i narzędzia zarządzania jakością w sprzedaży

 4. 5S. Organizacja miejsca pracy i zarządzanie wizualne

 5. Kontrola jakości i techniki kontroli

 6. Zarządzanie zmianą

Moduł XI

Merchandising

 1. Rola merchandisingu (cele i korzyści)

 2. Spojrzenie na ekspozycję oczami klienta – droga Klienta

 3. Zasady tworzenia ekspozycji

 4. Narzędzia i pojęcia merchandisingowe

Moduł XII

Programy Excellence w Retail

 1. Spójność filozofii sprzedaży w sieci

 2. Coaching oparty o rezultaty sprzedażowe

 3. Kultura sprzedaży zorientowana na klienta i jego potrzeby

 

Studia kończą się testami zaliczającymi poszczególne semestry nauki.

 

Informacja:

Czas trwania: 2 semestry

Dni uczęszczania: soboty, niedziele co dwa tygodnie w miesiącu, w godzinach: 8:00-14:35.

 

 

Praca

Opłaty

Koszt studiów - 3500 zł (Czesne płatne w 7 ratach. W dniu zapisu: 300zł,1x 500zł, 4x600zł, 1x300zł)

Oferta specjalna

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Partnerzy

Partnerem przy realizacji studiów podyplomowych Lean Management jest firma Brainstorm Group Sp z o.o. Doświadczeni praktycy z firmy Brainstorm Group prowadzą zajęcia i warsztaty ze słuchaczami.