Program bezpłatnych szkoleń dla nauczycieli (MAJ 2019)

Opis

 

 

Akademia WSB przy współpracy z Przedstawicielstwem Regionalnym Komisji Europejskiej oraz Stowarzyszeniem Semper Avanti zaprasza do uczestnictwa w programie bezpłatnych szkoleń dla nauczycieli.

Program obejmuje trzy moduły szkoleniowe prowadzone w formie warsztatów. Uczestniczyć można w dowolnej liczbie warsztatów.
 

 

 

Tematyka szkoleń:


Moduł I Narzędzia diagnozowania, reagowania i przeciwdziałania dyskryminacji, mowie nienawiści i przemocy rówieśniczej
szczegóły i rejestracja 

 

Moduł II - Prawa człowieka, w tym podstawowe prawa obywateli UE
szczegóły i rejestracja 

 

Moduł III - Narzędzia do pracy z młodzieżą, tj. programy i inicjatywy europejskie stworzone w celu wyrównania szans dla młodzieży
szczegóły i rejestracja 

 

 

 

Osoby objęte programem otrzymają certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu wystawiony przez Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej oraz informacje i materiały dydaktyczne do pracy z uczniami.

 

 

 

 

 

Kontakt:

mgr Karolina Sygulska
Specjalista ds. Studiów Podyplomowych i Szkoleń
Akademia WSB
ul. Cieplaka 1c, 41-300 Dąbrowa Górnicza
tel. 32 295 93 97

 

ksygulska@wsb.edu.pl
www.akademiawsb.edu.pl

Kursy