Awans zawodowy nauczyciela - ważne zmiany w prawie oświatowym

Sprawdź
dostępność miejsc

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Opis szkolenia

 

 

Kolejna edycja szkolenia: II semestr roku szkolnego 2019/2020

 

Istnieje możliwość zorganizowania szkolenia w formule zamkniętej, tj. na specjalne zamówienie dla grup. Dostosowujemy wówczas program i termin zajęć do potrzeb zamawiającego.


 

Koszt szkolenia: 200 zł
 

Miejsce szkolenia: Akademia WSB, Dąbrowa Górnicza

 

Opis szkolenia:


Szkolenie dedykowane jest nauczycielom, którzy właśnie rozpoczęli lub w niedalekiej przyszłości rozpoczną procedurę awansu zawodowego oraz osób, które planują podjąć pracę w szkolnictwie. Uczestnicy zapoznani zostaną  z informacjami, które pozwolą im rozpocząć i przejść przez procedurę zdobywania kolejnych stopni awansu zawodowego w oparciu o nowe rozporządzenie.

 

 

Uczestnicy:


Szkolenie adresowane jest do nauczycieli i dyrektorów szkół publicznych i prywatnych wszystkich etapów edukacyjnych oraz osób, które planują podjąć pracę na stanowisku nauczyciela.

 

 

Cele szkolenia:


Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w wiedzę niezbędną do rozpoczęcia i prawidłowego przejścia przez procedurę zdobywania kolejnych stopni awansu zawodowego nauczycieli. Podczas szkolenia uczestnicy zapoznani zostaną z podstawowymi przepisami prawa oświatowego oraz zasadami procedury awansu zgodnie z nowym rozporządzeniem o awansie zawodowym i o cenie pracy nauczyciela. Poznają wymagania, których spełnienie jest niezbędne do uzyskania poszczególnych stopni awansu zawodowego. Nabędą umiejętność sporządzania planu rozwoju zawodowego oraz sprawozdania z jego realizacji, a także dokumentowania własnego awansu oraz prezentacji swojego dorobku zawodowego. Dowiedzą się jakie są zadania dyrektora szkoły, a jakie opiekuna stażu podczas procesu awansu nauczyciela oraz poznają zasady oceny pracy nauczyciela.

 

 

Efekty szkolenia:


Uczestnik:

 • zna podstawowe przepisy prawa oświatowego
 • zna procedurę awansu zawodowego zgodną z nowym rozporządzeniem o awansie zawodowym i o ocenie pracy nauczyciela
 • zna wymagania niezbędne do uzyskania poszczególnych stopni awansu zawodowego
 • potrafi opracować plan własnego rozwoju zawodowego
 • potrafi sporządzić sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
 • zna zadania dyrektora i opiekuna stażu w procesie awansu zawodowego
 • potrafi prowadzić dokumentację awansu
 • potrafi dokonać prezentacji własnego dorobku zawodowego
 • zna kryteria i procedurę ustalania oceny pracy nauczyciela oraz terminy z tym związane
 • zna zasady odwoływania się od ustalonej oceny pracy nauczyciela
 • dostrzega potrzebę ciągłego samodoskonalenia

 

 

 

 

 

 

Kontakt:

mgr Karolina Sygulska
Specjalista ds. Studiów Podyplomowych i Szkoleń
Koordynator szkoleń w Bazie Usług Rozwojowych
Akademia WSB
ul. Cieplaka 1c, 41-300 Dąbrowa Górnicza
tel. 32 295 93 97

ksygulska@wsb.edu.pl
www.akademiawsb.edu.pl

 

 

mgr Milena Pruś
Specjalista ds. Szkoleń
Akademia WSB
ul. Cieplaka 1c, 41-300 Dąbrowa Górnicza
tel. 32 295 93 97

mprus@wsb.edu.pl
www.akademiawsb.edu.pl

 

 

 

 
 
 

Program szkolenia

 

 

Program szkolenia:


 1. Podstawowe przepisy prawa oświatowego.
 2. Nowe rozporządzenia o awansie zawodowym i o ocenie pracy nauczyciela – procedura awansu.
 3. Wymagania niezbędne do uzyskania poszczególnych stopni awansu zawodowego nauczycieli.
 4. Co powinien zawierać i jak przygotować plan rozwoju zawodowego?
 5. Co powinno zawierać i jak przygotować sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego?
 6. Zadania dyrektora w czasie procesu awansu zawodowego nauczyciela.
 7. Zadania opiekuna stażu w czasie procesu awansu zawodowego nauczyciela.
 8. Ważne terminy związane  z awansem zawodowym. 
 9. Dokumentacja awansu zawodowego. 
 10. Jak dokonać prezentacji własnego dorobku zawodowego?
 11. Kryteria oceny pracy nauczyciela.
 12. Procedura ustalania oceny pracy, terminy.
 13. Tryb odwoławczy od oceny.
 14. Panel dyskusyjny.

 

 

 

Opłaty

 

 

Koszt szkolenia: 200 zł


W tytule przelewu proszę podać nazwę szkolenia i nazwisko uczestnika. 

 

ING Bank Śląski o/Dąbrowa Górnicza nr  64 1050 1272 1000 0008 0063 3554

Prowadzący

 

 

Maria Syta -  nauczyciel konsultant Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach. Ekspert wchodzący w skład komisji kwalifikacyjnych lub egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy. Nauczyciel dyplomowany matematyki i chemii. Organizuje system doskonalenia nauczycieli matematyki z uwzględnieniem potrzeb wynikających z reformy systemu edukacji i zainteresowań nauczycieli. Egzaminator OKE w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. Prowadzi szkolenia z tematów: awansu zawodowego,  prawa oświatowego, organizacji i zarządzania oświatą, motywowania nauczycieli i uczniów do pracy, technik uczenia matematyki, kompleksowego wspomagania szkół, prowadzenia sieci współpracy,  wypoczynku dzieci i młodzieży. Przez 9 lat pełniła funkcję dyrektora gimnazjum.