Matematyka a programowanie

Sprawdź
dostępność miejsc

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Opis szkolenia

 

 

Istnieje możliwość zorganizowania szkolenia w formule zamkniętej, tj. na zamówienie dla grupy min. 10 osób. W tej sprawie prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

 

 

 

Opis szkolenia:

Szkolenie Matematyka a programowanie jest odpowiedzią na zmiany w podstawie programowej w zakresie edukacji informatycznej i matematycznej. Pozwoli ono uzyskać uczestnikom wiedzę oraz umiejętności niezbędne do właściwej realizacji treści wynikających z podstawy programowej. Szkolenie odbywa się w formie wykładów połączonych z warsztatami praktycznymi z użyciem komputerów.

 

Cel szkolenia:

Podczas szkolenia uczestnicy zapoznani zostaną z metodyką nauczania programowania i robotyki z użyciem programu Scratch i Python w matematyce.

 

Uczestnicy szkolenia:

Szkolenie adresowane jest do nauczycieli matematyki i informatyki szkół podstawowych, jak również wszystkich osób, które pragną poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności w zakresie nauki programowania.

 

Efekty szkolenia:

Uczestnik:

 • dowie się jak wykorzystać programy Scratch i Python do realizowania treści wynikających z podstawy programowej w szkole podstawowej;
 • sprawdzi jak włączyć treści z programowania i robotyki w zajęcia dydaktyczne z zakresu matematyki i informatyki;
 • zapozna się z obudową metodyczną dotyczącą programowania i robotyki i zrealizuje wybrane scenariusze lekcji;
 • pozna darmową platformę https://scratch.mit.edu/, która umożliwia wizualny sposób programowania;
 • dowie się jak tworzyć programy matematyczne z bloczków, wykorzystując między innymi instrukcje warunkowe, pętle;
 • dowie się jak tworzyć programy w programie Python z użyciem funkcji i operatorów matematycznych.

 

 

Każdu uczestnik otrzyma certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia.

Maksymalna liczba uczestników : 25

Zarejestrować można się poprzez formularz rejetracyjny.

 

 

 

Kontakt:

mgr Milena Pruś
Specjalista ds. Szkoleń
Akademia WSB
ul. Cieplaka 1c, 41-300 Dąbrowa Górnicza
tel. 32 295 93 97

mprus@wsb.edu.pl

www.akademiawsb.edu.pl

 

mgr Karolina Sygulska
Specjalista ds. Studiów Podyplomowych i Szkoleń
Koordynator szkoleń w Bazie Usług Rozwojowych
Akademia WSB
ul. Cieplaka 1c, 41-300 Dąbrowa Górnicza
tel. 32 295 93 97

ksygulska@wsb.edu.pl
www.akademiawsb.edu.pl

 

 

 

 

Program szkolenia

 

Zakres tematyczny szkolenia:

 1. Zapoznanie się z podstawą programową w szkole podstawowej w zakresie algorytmiki, programowania i robotyki.
 2. Przykładowe scenariusze lekcji.
 3. Programowanie z użyciem programu Scratch w matematyce.
 4. Programowanie z użyciem programu Python w matematyce.
 5. Tworzenie własnych projektów typu:
 • animacja kota z wykorzystaniem układu współrzędnych,
 • rysowanie figur geometrycznych,
 • kalkulator,
 • obliczanie NWW i NWD,
 • obliczanie obwodu i pół figur płaskich i przestrzennych,
 • funkcja liniowa.

 

 

 

 

 

Opłaty

 

 

W tytule przelewu proszę podać nazwę szkolenia i nazwisko uczestnika. 

 

ING Bank Śląski o/Dąbrowa Górnicza nr  64 1050 1272 1000 0008 0063 3554

 

 

 

 

 

Prowadzący

 

 

dr Agnieszka Heba – trener i wykładowca akademicki z zakresu przedmiotów matematycznych i informatycznych.  W Akademii WSB prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych dla nauczycieli z zakresu przedmiotów: podstawy i metodyka zajęć komputerowych i multimedialnych w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, a także technologia informacyjna i media w edukacji. 

Certyfikowany trener VCC Office Software in Administration. Certyfikowany e-metodyk. Prowadzi szkolenia oraz popularyzuje wśród nauczycieli tematykę programowania i robotyki w edukacji.Współpracuje również z wieloma instytucjami, firmami w zakresie wdrażania i zarządzania e-learningiem jako ekspert, doradca.

Uczestniczka międzynarodowych konferencji z referatami z zakresu e-learningu i ICT. Autorka licznych publikacji w języku polskim, angielskim i innych. Członek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia E-learningu Akademickiego, Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki Odział Bielsko – Biała.