Programowanie dla nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Sprawdź
dostępność miejsc

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Opis szkolenia

 

Istnieje możliwość zorganizowania szkolenia w formule zamkniętej, tj. dla grupy min. 10 osób. Dostosowujemy wówczas program szkolenia do potrzeb zamawiającego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

 

 

Opis szkolenia:


Szkolenie Programowanie dla nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej jest odpowiedzią na zmiany w podstawie programowej w zakresie edukacji informatycznej. Pozwoli ono uzyskać uczestnikom wiedzę oraz umiejętności niezbędne do właściwej realizacji treści wynikających z podstawy programowej. Szkolenie odbywa się w formie wykładów połączonych z warsztatami praktycznymi z użyciem komputerów.

 

 

Cel szkolenia:


Celem szkolenia jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i praktyczne umiejętności w obszarze metod realizacji oraz treści wynikających z podstawy programowej przedmiotu informatyka (edukacji informatycznej) w klasach I–III szkoły podstawowej, w zakresie programowania oraz rozwiązywania problemów z wykorzystaniem komputera, a także możliwość prowadzenia zajęć rozwijających myślenie komputacyjne (algorytmiczne) u dzieci w wieku przedszkolnym.

 

 

Uczestnicy szkolenia:


Szkolenie adresowane jest do nauczycieli edukacji przedszkolnej oraz wczesnoszkolnej, jak również wszystkich osób, które pragną poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności w zakresie nauki programowania.

 

 

Efekty szkolenia:


Uczestnik:

 • zna założenie podstawy programowej w odniesieniu do nauczania programowania
 • zna zasady pracy z komputerem i siecią
 • stosuje w nauczaniu programowania gry, zabawy i symulacje
 • potrafi programować w środowisku Code
 • potrafi programować w środowisku Scratch
 • potrafi zbudować i zaprogramować robota
 • organizuje nauczanie programowania w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej
 • współpracuje i komunikuje się z podopiecznym oraz jego rodziną
 • dostrzega potrzebę ciągłego doskonalenia i samokształcenia

 

 

 

Każdu uczestnik otrzyma certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia.

Maksymalna liczba uczestników : 25

 

 

 

 

Kontakt:

mgr Karolina Sygulska
Specjalista ds. Studiów Podyplomowych i Szkoleń
Koordynator szkoleń w Bazie Usług Rozwojowych
Akademia WSB
ul. Cieplaka 1c, 41-300 Dąbrowa Górnicza
tel. 32 295 93 97

ksygulska@wsb.edu.pl
www.akademiawsb.edu.pl

 

 

mgr Milena Pruś
Specjalista ds. Szkoleń
Akademia WSB
ul. Cieplaka 1c, 41-300 Dąbrowa Górnicza
tel. 32 295 93 97

mprus@wsb.edu.pl
www.akademiawsb.edu.pl

 

 

 

 

Program szkolenia

 

 

Program szkolenia:


 1. Programowanie a podstawa programowa.
 2. Wstęp do pracy z komputerem i siecią.
 3. Kreatywne metody dydaktyczne w nauczaniu programowania - gry, zabawy, symulacje.
 4. Programowanie wizualne w środowisku Code.
 5. Programowanie wizualne w środowisku Scratch.
 6. Elementy robotyki – budowa i programowanie robota.
 7. Metodyka nauczania programowania w przedszkolu
 8. Metodyka nauczania programowania w edukacji wczesnoszkolnej.

 

 

 

Opłaty

 

Koszt szkolenia: 270 zł

 

W tytule przelewu proszę podać nazwę szkolenia i nazwisko uczestnika. 

 

ING Bank Śląski o/Dąbrowa Górnicza nr  64 1050 1272 1000 0008 0063 3554

 

 

 

Prowadzący

 

 

 

dr Agnieszka Heba – trener i wykładowca akademicki z zakresu przedmiotów matematycznych i informatycznych.  W Akademii WSB prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych dla nauczycieli z zakresu przedmiotów: podstawy i metodyka zajęć komputerowych i multimedialnych w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, a także technologia informacyjna i media w edukacji. 

Certyfikowany trener VCC Office Software in Administration. Certyfikowany e-metodyk. Prowadzi szkolenia oraz popularyzuje wśród nauczycieli tematykę programowania i robotyki w edukacji. Współpracuje również z wieloma instytucjami, firmami w zakresie wdrażania i zarządzania e-learningiem jako ekspert, doradca.

Uczestniczka międzynarodowych konferencji z referatami z zakresu e-learningu i ICT. Autorka licznych publikacji w języku polskim, angielskim i innych. Członek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia E-learningu Akademickiego, Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki Odział Bielsko – Biała.