Seksualność osób niepełnosprawnych intelektualnie i osób ze spektrum autyzmu (MAJ 2020)

Zarejestruj się

Uczestnik


Płatnik


Dodaj uczestnika

Opis kierunku

Termin szkolenia: 07.05.2020 r.

16:00-20:30

 

Zapisy i wpłaty do: 20.04.2020
Po upływie tego terminu zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny.


 

Koszt szkolenia:

Przy zapisie i wpłacie do 15.03- 270 zł

Przy zapisie i wpłacie po 15.03- 300 zł

 

 

Miejsce szkolenia: Akademia WSB, Dąbrowa Górnicza

 

Cele szkolenia:


Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy z zakresu seksualności osób z niepełnosprawnością intelektualną i osób ze spektrum autyzmu, w tym przyczyn ograniczania seksualności niepełnosprawnych, rozwoju psychoseksualnego oraz sposobów zapobiegania przemocy seksualnej. Uczestnicy zdobędą umiejętność wspierania swoich podopiecznych oraz właściwego reagowania na form ekspresji seksualnej osób niepełnosprawnych.

 

 

 

Uczestnicy szkolenia:


Szkolenie skierowane jest do osób pracujących lub zamierzających podjąć pracę z osobami z niepełnosprawnością intelektualną, do pracowników oświaty, ośrodków wychowawczych, ośrodków specjalisycznych oraz wszystkich osób zainteresowanych tą problematyką.

 

 

Efekty szkolenia


Uczestnik:

  • posiada wiedzę dotyczącą rozwoju psychofizycznego osób z niepełnosprawnością intelektualną i ze spektrum autyzmu
  • potrafi wspomagać rozwój psychoseksualny osób niepełnosprawnych intelektualnie i osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
  • zna poglądy osób niepełnosprawnych na seksualność
  • potrafi edukować osoby niepełnosprawne w zakresie seksualności
  • zna przejawy aktywności seksualnej osób niepełnosprawnych
  • właściwie reaguje na przejawy seksualności osób niepełnosprawnych
  • zna problematykę nadużyć i wykorzystywania seksualnego
  • zna problematykę związków i rodzicielstwa osób niepełnosprawnych
  • potrafi umiejętnie rozmawiać i współpracować z podopiecznymi
  • potrafi współpracować z rodzicami podopiecznych

 

 

 

 Informacje dodatkowe: 


 Każdy uczestnik otrzyma certyfikat ukończenia szkolenia.

 

Maksymalna liczba uczestników : 25

Zarejestrować można się poprzez formularz rejetracyjny.

 

 

 

 

 

 


Kontakt:

mgr Milena Pruś
Specjalista ds.Szkoleń
Akademia WSB
ul. Cieplaka 1c, 41-300 Dąbrowa Górnicza
tel. 32 295 93 97

mprus@wsb.edu.pl
www.akademiawsb.edu.pl

 
 

mgr Karolina Sygulska
Specjalista ds.Studiów podyplomowych i szkoleń
Koordynator szkoleń w Bazie Usług Rozwojowych
Akademia WSB
ul. Cieplaka 1c, 41-300 Dąbrowa Górnicza
tel. 32 295 93 97

ksygulska@wsb.edu.pl
www.akademiawsb.edu.pl

Program Szkolenia

 

Program szkolenia:


1. Potrzeby i rozwój psychoseksualny osób z niepełnosprawnością intelektualną i osób ze spektrum autyzmu.

2. Seksualność osób zdrowych a seksualność osób niepełnosprawnych intelektualnie.

3. Specyfika zachowań seksualnych osób niepełnosprawnych.

4. Aktywność seksualna osób niepełnosprawnych intelektualnie.

5. Analiza najczęstszych problemów dotyczących życia intymnego osób niepełnosprawnych.

6. Edukacja seksualna osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz ze spektrum autyzmu.

7. Granica między zachowaniami seksualnymi osób niepełnosprawnych, które pozostają w normie a tymi, które wykraczają poza normy.

8. Reagowanie na przejawy seksualności osób niepełnosprawnych.

9. Rozwiązywanie trudnych sytuacji związanych ze sferą seksualności podopiecznych.

9. Problematyka nadużyć i wykorzystania seksualnego osób niepełnosprawnych i przez osoby niepełnosprawne.

10. Problematyka związków i rodzicielstwa osób z niepełnospranością intelektualną i ze spektrum autyzmu.

 

Opłaty

Przy zapisie i wpłacie do 15.03- 270 zł

Przy zapisie i wpłacie po 15.03- 300 zł

 

 

W tytule przelewu proszę podać nazwę szkolenia i nazwisko uczestnika. 

 

ING Bank Śląski o/Dąbrowa Górnicza nr  64 1050 1272 1000 0008 0063 3554

 

Prowadzący

mgr Monika Wójcik – Przybyłowicz

Terapeuta behawioralny, właściciel firmy szkoleniowej, trener, coach, nauczyciel akademicki. Specjalizuje się w szkoleniach, treningach i warsztatach dotyczących profilaktyki, edukacji, rozwoju osobistego, coachingu. Prowadzi konsultacje indywidualne w zakresie doradztwa zawodowego, usług rynku pracy oraz edukacji dorosłych. Realizuje projekty dotyczące wsparcia i rozwoju nauczycieli oraz pracowników oświaty, a także pracowników pomocy społecznej. Trener z ponad 12 letnim doświadczeniem zdobytym w placówkach oświatowych, placówkach administracji publicznej oraz w obszarze pomocy społecznej. Posiada doświadczenie akademickie, wykładając psychologię na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Autorka wielu programów profilaktycznych m.in.: „Bezpieczny okręt - kierunek profilaktyka”, autorka programów szkoleń dla rodzin zastępczych oraz asystentów rodziny zatwierdzanych przez Ministerstwo pracy i Polityki Społecznej. Prowadzi szkolenia dla pracowników Domów Pomocy Społecznej, Środowiskowych Domów Samopomocy. Pracuje w obszarze Niepełnosprawności sprzężonej, Pracy z osobą dorosłą niepełnosprawną intelektualnie, Komunikacji oraz Seksualności, Współczesnych Kierunków Terapii, Praw Mieszkańca.