Kursy specjalistyczne

Zarejestruj się

Uczestnik


Płatnik


Dodaj uczestnika

Opis kierunku

 

Zapraszamy na kurs języka angielskiego komunikatywnego dla służb mundurowych zakończonego egzaminem TOEIC® z elementami języka specjalistycznego dla służb mundurowych

PROGRAM JĘZYKOWY DLA NAUCZYCIELI

To specjalistyczny kurs językowy skierowany do nauczycieli wszystkich szczebli nauczania, którzy do 2020 roku, muszą uzupełnić kwalifikacje językowe o certyfikat TOEIC®Program kursu opracowany został w taki sposób aby uczestnicy poznali zarówno język obcy ogólny jak i zaznajomili się z językiem specjalistycznym zawierającym terminologię i tematykę charakterystyczną dla danej branży zawodowej. Programy zawierają moduły przygotowujące do egzaminów preferowanych lub wymaganych w danym sektorze zawodowym. 

Program obejmuje następujące język angielski.

Oferta przygotowana jest dla osób rozpoczynających naukę języka od podstaw i składa się ze 120 godzin lekcyjnych każdy. Osoby znające podstawy języka a zainteresowane jego doskonaleniem mogą rozpocząć naukę od momentu określonego wynikiem testu diagnozującego poziom kompetencji językowych.

Atuty kursu:

 • treści programu obejmujące język ogólny oraz specjalistyczny
 • oparcie treści programowych na podręcznikach wiodących (język ogólny) oraz podręcznikach i materiałach uzupełniających (język specjalistyczny), przy wykorzystaniu pomocy audiowizualnych
 • wykwalifikowana, akademicka kadra lektorska, doświadczona w nauczaniu osób dorosłych oraz bieżąca kontrola postępów w nauce (testy sprawdzające)
 • małe grupy, sprzyjające efektywności nauczania
 • harmonogram kursu dostosowany do indywidualnych potrzeb danej grupy
 • zajęcia prowadzone w salach Uczelni wyposażonych  w tablice interaktywne

PROGRAM JĘZYKOWY DLA PRACOWNIKÓW SŁUŻB MUNDUROWYCH

To specjalistyczny kurs językowy skierowany do różnych grup zawodowych tworzących służby mundurowe (wojsko, policja, straż pożarna, służby celne, straż miejska, itp.) opracowane w taki sposób aby uczestnicy poznali zarówno język obcy ogólny jak i zaznajomili się z językiem specjalistycznym zawierającym terminologię i tematykę charakterystyczną dla danej branży zawodowej. Programy zawierają moduły przygotowujące do egzaminów preferowanych lub wymaganych w danym sektorze zawodowym. Dodatkowo, wszyscy zainteresowani będą mieli możliwość potwierdzenia nabytych kompetencji międzynarodowymi certyfikatami językowymi TELC honorowanymi w krajach Unii Europejskiej.

Program obejmuje następujące języki: angielski oraz  rosyjski

Oferta przygotowana jest dla osób rozpoczynających naukę języka od podstaw i składa się ze 120 godzin lekcyjnych każdy. Osoby znające podstawy języka a zainteresowane jego doskonaleniem mogą rozpocząć naukę od momentu określonego wynikiem testu diagnozującego poziom kompetencji językowych.

Atuty kursu:

 • treści programu obejmujące język ogólny oraz specjalistyczny
 • oparcie treści programowych na podręcznikach wiodących (język ogólny) oraz podręcznikach i materiałach uzupełniających (język specjalistyczny), przy wykorzystaniu pomocy audiowizualnych
 • wykwalifikowana, akademicka kadra lektorska, doświadczona w nauczaniu osób dorosłych oraz bieżąca kontrola postępów w nauce (testy sprawdzające)
 • małe grupy, sprzyjające efektywności nauczania
 • harmonogram kursu dostosowany do indywidualnych potrzeb danej grupy
 • zajęcia prowadzone w salach Uczelni wyposażonych  w tablice interaktywne

 

 

Zapraszamy na kurs języka angielskiego komunikatywnego dla służb medycznych z elementami języka specjalistycznego zakończonego egzaminem TOEIC®

 

PROGRAM JĘZYKOWY DLA PRACOWNIKÓW SŁUŻBY ZDROWIA

To specjalistyczny kurs językowy skierowany do grupy zawodowej związanej z branżą medyczną.

Program adresowany jest do personelu medycznego i umożliwia zdobycie umiejętności posługiwania się ogólnym językiem obcym w stopniu pozwalającym na skuteczną komunikację oraz na opanowanie specjalistycznego języka medycznego(słownictwo medyczne i frazeologia związane ze specyfiką pracy lekarzy, pielęgniarek i położnych) na poziomie umożliwiającym swobodne porozumiewanie się w środowisku zawodowym za granicą. Dodatkowo, wszyscy zainteresowani będą mieli możliwość potwierdzenia nabytych kompetencji międzynarodowymi certyfikatami językowymi TELC honorowanymi w krajach Unii Europejskiej.

Program obejmuje język angielski

Oferta przygotowana jest dla osób rozpoczynających naukę języka od podstaw i składa się z 120 godzin lekcyjnych każdy. Osoby znające podstawy języka a zainteresowane jego doskonaleniem mogą rozpocząć naukę od momentu określonego wynikiem testu diagnozującego poziom kompetencji językowych.

Atuty kursu:

 • treści programu obejmujące język ogólny oraz specjalistyczny
 • oparcie treści programowych na podręcznikach wiodących (język ogólny) oraz podręcznikach i materiałach uzupełniających (język specjalistyczny), przy wykorzystaniu pomocy audiowizualnych
 • wykwalifikowana kadra lektorska, doświadczona w nauczaniu osób dorosłych oraz bieżąca kontrola postępów w nauce (testy sprawdzające)
 • małe, sprzyjające efektywności nauczania grupy
 • harmonogram kursu dostosowany do indywidualnych potrzeb danej grupy

Program może być modyfikowany w zależności od potrzeb i oczekiwań klienta.

 

Praca

 

 

 

 

Opłaty

 

 

 

 

Oferta specjalna

 

 

 

 

Partnerzy

 

 

 

 

Zapisy:

Europejska Szkoła Języków Obcych
Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
ul. Cieplaka 1c
41-300 Dabrowa Górnicza
Tel: 032  295 93 97
e-mail: mmalecka@wsb.edu.pl