Przygotowanie do egzaminów

Zarejestruj się

Uczestnik


Płatnik


Dodaj uczestnika

Opis kierunku

 

Kursy przygotowujące do egzaminów Cambridge - FCE oraz CAE

ESJO we współpracy z Wyższą Szkołą Biznesu w Dąbrowie Górniczej będącą partnerem British Council w ramach programu Addvantage oferuje kompleksowe usługi szkoleniowe i egzaminacyjne. Nasze doświadczenie jest gwarancją profesjonalizmu i wysokiej efektywności.
 
First Certificate in English (FCE) to jeden z najpopularniejszych angielskich certyfikatów językowych na poziomie średnio-zaawansowanym wyższym (upper intermediate), wydawanych bezterminowo na podstawie testu złożonego z pięciu części:

 • Reading - czytanie ze zrozumieniem (1 godz.)
 • Writing - pisanie (1 godz. 20 min)
 • Use of English - test gramatyczny z zastosowania struktur językowych (45 min)
 • Listening - słuchanie (ok. 40 min)
 • Speaking - mówienie (ok. 14 min)

Za każdą część egzaminu można uzyskać po tyle samo punktów (40 za każdą część, w sumie 200).

Na podstawie testu wydawane są oceny pozytywne A, B i C, oraz oceny negatywne D i E. Aby zdać egzamin na ocenę C, kandydat musi zdobyć co najmniej około 60% wszystkich punktów.

Certificate in Advanced English (CAE) to jeden z najpopularniejszych angielskich certyfikatów językowych na poziomie zaawansowanym, z naciskiem na umiejętności praktyczne. Od grudnia 2008 roku egzamin składa się z następujących części:

 • Reading - czytanie ze zrozumieniem (1 godz. 15 min.),
 • Writing - pisanie. W tej części należy stworzyć własne teksty w języku angielskim na zadane tematy. (1 godz. 30 minut),
 • English in Use - test gramatyczno-leksykalny. (1 godz.)
 • Listening - słuchanie. Składa się z 4 nagrań, każde odtwarzane dwukrotnie. (ok. 40 minut)
 • Speaking - mówienie (ok. 14-15 minut), odbywa się w parach, jako jedyna część egzaminu nie jest oceniana w Cambridge.

Za każdą część można uzyskać po tyle samo punktów. Punkty do zdobycia z każdej części przelicza się na 40 pkt., czyli maksymalnie można uzyskać 200 pkt.

Na podstawie testu wydawane są oceny pozytywne A, B i C, oraz oceny negatywne D i E. Aby zdać egzamin na ocenę C, kandydat musi zdobyć co najmniej 60% wszystkich punktów.

W Polsce do niedawna osoba, która uzyskała certyfikat CAE oraz legitymuje się dyplomem ukończenia studiów magisterskich, wyższych zawodowych na dowolnym kierunku, a ponadto posiada przygotowanie pedagogiczne lub legitymuje się dyplomem ukończenia zakładu kształcenia nauczycieli może zostać zatrudniona na stanowisku nauczyciela języka angielskiego w polskich szkołach.

 

Kurs przygotowujący do egzaminu TOEIC

Czym jest TOEIC?

TOEIC (TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATIONTM) Listening and Reading to obecnie najczęściej zdawany egzamin z języka angielskiego w środowisku pracy. To najważniejszy certyfikat językowy, który:

 • został stworzony na życzenie firm i pracodawców i odpowiada na ich potrzeby weryfikacji i certyfikacji zaawansowania z języka angielskiego,
 • każdego roku zdaje ponad 5 000 000 kandydatów,
 • jest uznawany przez ponad 10 000 globalnych firm i korporacji,
 • skupia się na praktycznej stronie znajomości języka,
 • można zdać w dowolnym momencie w sesjach zamkniętych (na żądanie) lub sesjach otwartych w ośrodkach ETS w całej Polsce,
 • pozwala na otrzymanie wyników nawet już w 24 godziny od egzaminu, maksymalnie w 10 dni roboczych,
 • jest ekwiwalentem zaliczenia egzaminu z lektoratu na wielu polskich i zagranicznych uczelniach,
 • jest uznawany przez Służbę Cywilną w Polsce, wymagany wynik to 700 punktów,
 • zawsze się zdaje - kandydat otrzymuje wynik w postaci punktów na skali 10-990,
 • daje kandydatowi szczegółowy Raport Wyników z interpretacją wyniku punktowego,
 • daje kandydatowi Certyfikat, który jest cennym dodatkiem do CV,
 • jest narzędziem audytu językowego stosowanym przez wiodących pracodawców.

Kursy przygotowawcze do egzaminów TOEFL oraz IELTS

Osoby, które chcą studiować za granicą gdzie językiem wykładowym jest język angielski muszą legitymować się certyfikatem, który będzie dowodem wysokich kompetencji językowych umożliwiających sprawną komunikację oraz naukę. Są to wymogi prawie wszystkich uczelni wyższych, dla których standaryzacja i delegacja egzaminów językowych okazała się być bardzo wygodna. Ta sytuacja stwarza jednak dwa problemy. Po pierwsze, musimy wiedzieć jaki egzamin w naszym przypadku będzie najbardziej użyteczny. Po drugie, musimy dobrze poznać specyfikę wybranego egzaminu by wypaść jak najlepiej.

Europejska Szkoła Języków Obcych ściśle współpracując z wysoce wyspecjalizowaną i doświadczoną kadrą Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej jest w stanie zaoferować Państwu profesjonalne kursy przygotowujące do egzaminów TOEFL oraz IELTS.

Oprócz przygotowania pomagamy podjąć właściwą decyzję przy wyborze egzaminu!

 

 

Praca

Opłaty

Oferta specjalna

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Partnerzy

Zapisy:

Europejska Szkoła Języków Obcych
Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
ul. Cieplaka 1c
41-300 Dabrowa Górnicza
Tel: 032  295 93 97
e-mail: mmalecka@wsb.edu.pl