Szkoła Języków Obcych Akademii WSB

Opis

Oferta specjalna

Promocja dla absolwentów WSB

 

Absolwenci studiów pierwszego i drugiego stopnia  oraz studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej mają prawo do 10% bonifikaty w opłata za kursy językowe.

 

Promocja dla absolwentów kursów językowych w SJO

 

Absolwenci kursów językowych Europejskiej Szkoły Języków Obcych w Dąbrowie Górniczej mają prawo do 50 zł zniżki w opłatach za kursy językowe

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Opłaty

Oferta specjalna

Promocja dla absolwentów WSB

 

Absolwenci studiów pierwszego i drugiego stopnia  oraz studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej mają prawo do 10% bonifikaty w opłata za kursy językowe.

 

Promocja dla absolwentów kursów językowych w SJO

 

Absolwenci kursów językowych Europejskiej Szkoły Języków Obcych w Dąbrowie Górniczej mają prawo do 50 zł zniżki w opłatach za kursy językowe

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Partnerzy

Oferta specjalna

Promocja dla absolwentów WSB

 

Absolwenci studiów pierwszego i drugiego stopnia  oraz studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej mają prawo do 10% bonifikaty w opłata za kursy językowe.

 

Promocja dla absolwentów kursów językowych w SJO

 

Absolwenci kursów językowych Europejskiej Szkoły Języków Obcych w Dąbrowie Górniczej mają prawo do 50 zł zniżki w opłatach za kursy językowe

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Kursy