Kinesiotaping - kurs podstawowy pod patronatem PTF

Sprawdź
dostępność miejsc

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Opis szkolenia

Istnieje możliwość zorganizowania kursu w formule zamkniętej, tj.  dla grupy min. 10-osobowej. Dostosowujemy wówczas termin i program szkolenia do potrzeb Zamawiającego. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.
 

 

Koszt szkolenia: 850 zł

 

Opis kusu:

Kinesiotaping - kurs podstawowy to szkolenie dwustopniowe, dwudniowe obejmujące wiedzę z zakresu podstaw tapingu. Program szkolenia realizowany jest w trakcie 14 godzin dydaktycznych, obejmujących część teoretyczną i warsztaty. Każdy uczestnik otrzyma Certyfikat potwierdzający ukończenie kursu. Kurs prowadzony jest pod patronatem Oddziału Śląskiego Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii.Cele kursu:


Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę z zakresu terapii plastrowania, poznają historię metody i miejsce kinesiotapingu w nowoczesnej fizjoterapii. Będą znali właściwości i działanie plastrów, różnice między plastrowaniem elastycznym i nieelastycznym, zasady i techniki aplikacji stosowanych w kinesiotapingu oraz wskazania i przeciwwskazania do terapii plastrowania. Nabędą umiejętność prowadzenia testów diagnostycznych poprzedzających wykonywanie aplikacji. Słuchacze będą potrafili wykonywać aplikacje w obrębie głowy i szyi, kończyny górnej i dolnej, w obrębie kręgosłupa i tułowia oraz dla wybranych jednostek chorobowych. W zakresie kompetencji społecznych uczestnicy będą potrafili właściwie komunikować się z pacjentami, będą rozumieli konieczność samokształcenia w zakresie kinesiotapingu oraz dostrzegać będą potrzebę ciągłego doskonalenia swoich umiejętności i pogłębiania wiedzy.

 

Uczestnicy:


Szkolenie skierowane jest do fizjoterapeutów, lekarzy, masażystów oraz trenerów sportu i rekreacji.

 

 

Efekty szkolenia:


Uczestnik:

 • zna historię metody kinesiotapingu
 • zna miejsce kinesiotapingu w nowoczesnej fizjoterapii
 • zna właściwości i działanie plastrów
 • zna różnice między plastrowaniem elastycznym i nieelastycznym
 • zna zasady prowadzenia terapii plastrowania
 • zna zasady techniki aplikacji stosowanych w kinesiotapingu
 • zna wskazania i przeciwwskazania do terapii plastrowania
 • potrafi przeprowadzać testy diagnostyczne poprzedzające wykonywanie aplikacji
 • potrafi wykonać aplikacje w obrębie głowy i szyi
 • potrafi wykonać aplikacje w obrębie kończyny górnej
 • potrafi wykonać aplikacje w obrębie kończyny dolnej
 • potrafi wykonać aplikacje w obrębie w obrębie kręgosłupa
 • potrafi wykonać aplikacje w obrębie tułowia
 • potrafi wykonać aplikacje dla wybranych jednostek chorobowych
 • potrafi właściwie komunikować się z pacjentami
 • rozumie konieczność samokształcenia w zakresie kinesiotapingu
 • dostrzega potrzebę ciągłego doskonalenia swoich umiejętności
 • dostrzega potrzebę ciągłego pogłębiania swojej wiedzy

 

 

W cenie kursu:


 • materiały szkoleniowe
 • 2 rolki plastrów
 • dostęp do bazy artykułów o metodach plastrowania
 • przerwa kawowa


 

Informacje dodatkowe:


Uczestnicy szkolenia proszeni są o przyniesienie stroju sportowego oraz ostrych nożyczek. 

 

 

 

 

 

Kontakt:

mgr Karolina Sygulska
Specjalista ds. Studiów Podyplomowych i Szkoleń
Koordynator szkoleń w Bazie Usług Rozwojowych
Akademia WSB
ul. Cieplaka 1c, 41-300 Dąbrowa Górnicza
tel. 32 295 93 97

ksygulska@wsb.edu.pl
www.akademiawsb.edu.pl

 

 

mgr Milena Pruś
Specjalista ds. Szkoleń
Akademia WSB
ul. Cieplaka 1c, 41-300 Dąbrowa Górnicza
tel. 32 295 93 97

mprus@wsb.edu.pl
www.akademiawsb.edu.pl

 

 

 
 
 

Program szkolenia

 

Program szkolenia


Część teoretyczna:

 1. Wprowadzenie do terapii plastrowania
 2. Historia metody kinesiotaping
 3. Miejsce kinesiotapingu w nowoczesnej fizjoterapii
 4. Właściwości plastrów
 5. Omówienie różnić pomiędzy tapingiem elastycznym i nieelastycznym
 6. Działanie plastrów
 7. Testy diagnostyczne przed wykonaniem aplikacji
 8. Omówienie zasad technik aplikacji stosowanych w kinesiotapingu
 9. Zasady prowadzenia terapii plastrowania
 10. Wskazania i przeciwwskazania do terapii plastrowania
   

Część praktyczna – Prezentacja technicznych aspektów aplikacji plastra

 1. Praktyczne opracowanie wybranych aplikacji w obrębie głowy i szyi – studium przypadku
 2. Praktyczne opracowanie wybranych aplikacji w obrębie kończyny górnej – studium przypadku
 3. Praktyczne opracowanie wybranych aplikacji w obrębie kończyny dolnej – studium przypadku
 4. Praktyczne opracowanie wybranych aplikacji w obrębie kręgosłupa – studium przypadku
 5. Praktyczne opracowanie wybranych aplikacji w obrębie tułowia – studium przypadku
 6. Praktyczne opracowanie aplikacji dla wybranych jednostek chorobowych

Opłaty

 

Koszt szkolenia: 850 zł 

 ING Bank Śląski o/Dąbrowa Górnicza nr  64 1050 1272 1000 0008 0063 3554
 

W tytule przelewu proszę podać nazwę szkolenia i nazwisko uczestnika. 

Prowadzący

 

 

 

dr n. med. Paulina Głowacka – Prodziekan Wydziału Nauk Stosowanych Akademii WSB. Fizjoterapeuta, specjalista w zakresie rehabilitacji  kardiologicznej i ortopedycznej, terapeuta manualny, szkoleniowiec metody Kinesiotaping i kursów specjalistycznych dla fizjoterapeutów.  Popularyzatorka nauki od 2014 roku prowadząca liczne wykłady i laboratoria z zakresu medycyny oraz fizjoterapii (m.in. Festiwal Nauki, Uniwersytet  Dziecięcy, Letnia Akademia Seniora). Koordynatorka projektów dla dzieci m.in. w zakresie profilaktyki wad postawy oraz chorób cywilizacyjnych.