Nowoczesne zabiegi aparaturowe w fizjoterapii

Zarejestruj się

Uczestnik


Płatnik


Dodaj uczestnika

Opis kierunku

 

Istnieje możliwość zorganizowania szkolenia w formule zamkniętej, tj. dla grupy min. 10 osób. Dostosowujemy wówczas program, termin i miejsce szkolenia do potrzeb zamawiającego. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

 

 

Koszt szkolenia: 600 zł

Miejsce szkolenia: Akademia WSB, Dąbrowa Górnicza

 

 

 

Cele szkolenia:


Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę oraz praktyczne umiejętności z zakresu metod fizykalnych wykorzystujących nowoczesne zabiegi aparaturowe, dające możliwość nowatorskiej diagnostyki i terapii schorzeń narządu ruchu.

Kursanci posiądą wiedze praktyczną w zakresie wykonywania zabiegów, możliwości łączenia danych terapii ze sobą, wiedzę ze specyfikacji wybranych urządzeń oraz praktycznej obsługi aparatów, w jaki sposób właściwie dobrać odpowiednią terapię fizykalną oraz jej parametry do danej jednostki chorobowej, uwzględniając aktualny stan pacjenta. Zrozumieją konieczność samokształcenia się w zakresie metod fizykalnych oraz dostrzegą potrzebę doskonalenia swoich umiejętności oraz pogłębiania wiedzy.

 

 

Uczestnicy szkolenia:


Szkolenie skierowane jest do fizjoterapeutów, terapeutów manualnych, masażystów. 

 

 

Efekty szkolenia


Uczestnik:

 • zna właściwości terapeutyczne danej terapii
 • zna różnice między ostrym a przewlekłym stanem zapalnym
 • zna zasady prowadzenia bezpiecznej terapii
 • zna wskazania i przeciwwskazania do terapii fizykalnych
 • potrafi przeprowadzać testy diagnostyczne poprzedzające terapię fizykalną
 • potrafi wykonać terapię dla wybranych jednostek chorobowych
 • potrafi właściwie komunikować się z pacjentami
 • rozumie konieczność samokształcenia w zakresie nowoczesnej medycyny fizykalnej
 • dostrzega potrzebę ciągłego doskonalenia swoich umiejętności
 • dostrzega potrzebę ciągłego pogłębiania swojej wiedzy

 

 

 Informacje dodatkowe: 


 Szkolenie prowadzone będzie pod patronatem firmy BTL Polska Sp. z.o.o.

 

 W cenie kursu : materiały szkoleniowe, przerwa kawowa.

 

 Każdy uczestnik dostanie certyfikat ukończenia kursu.

Maksymalna liczba uczestników : 10

Zarejestrować można się poprzez formularz rejetracyjny.

 

 

 

 

 

 


Kontakt:

 

mgr Milena Pruś
Specjalista ds. Szkoleń
Akademia WSB
ul. Cieplaka 1c, 41-300 Dąbrowa Górnicza
tel. 32 295 93 97

mprus@wsb.edu.pl
www.akademiawsb.edu.pl

 

 

mgr Karolina Sygulska
Specjalista ds. Studiów Podyplomowych i Szkoleń
Koordynator szkoleń w Bazie Usług Rozwojowych
Akademia WSB
ul. Cieplaka 1c, 41-300 Dąbrowa Górnicza
tel. 32 295 93 97

ksygulska@wsb.edu.pl
www.akademiawsb.edu.pl

 

 

 
 
 

Program Szkolenia

 

Program szkolenia:


Część teoretyczna:

 1. Wprowadzenie do nowoczesnych terapii fizykalnych – definicja
 2. Specyfikacja danej terapii fizykalnej
 3. Przedstawienie różnic i podobieństw różnych metod fizykalnych
 4. Omówienie działania terapeutycznego danej terapii
 5. Zasady prowadzeni terapii w wybranej jednostce chorobowej
 6. Zasady bezpieczeństwa przed wykonaniem zabiegu
 7. Wskazania i przeciwwskazania do terapii

Część praktyczna:

 1. Praktyczne wykorzystanie aparatów do danej terapii fizykalnej
 2. Kompleksowe łączenie terapii w celu przywrócenia pacjenta do pełnej sprawności

 

Opłaty

 

Koszt kursu: 

600 zł

 

ING Bank Śląski o/Dąbrowa Górnicza nr  64 1050 1272 1000 0008 0063 3554

 

W tytule przelewu proszę podać nazwę szkolenia i nazwisko uczestnika. 

Prowadzący

mgr Bartosz Kuc

Wykładowca AWSB,fizjoterapeuta, autor prac naukowych. Absolwent Fizjoterapii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Praktyk specjalizujący się fizjoterapii sportowej.Certyfikowany Terapeuta Inbida Activ.

 

 

 

 

 

mgr Mateusz Rams

Wykładowca AWSB, autor prac naukowych, przedstawiciel medyczny sprzętu fizjoterapeutycznego, fizjoterapeuta, trener Stabilizacji centralnej. Absolwent Fizjoterapii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.