Kursy językowe dla studentów WSB

Opis

Studium Języków Obcych Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej działa od początku istnienia Uczelni. Głównym zadaniem SJO jest prowadzenie lektoratów i kursów języków obcych dla studentów, słuchaczy studiów podyplomowych i doktorantów. Aktualnie Studium Języków Obcych prowadzi różnorodne zajęcia z następujących języków obcych: angielski, niemiecki, hiszpański, rosyjski oraz języka polskiego dla obcokrajowców. 

 

Studium Języków Obcych WSB - dla studentów i słuchaczy studiów podyplomowych

 


W SJO pracuje wysoko wykwalifikowana kadra zapewniająca wysoki poziom nauczania języków obcych. Zajęcia językowe prowadzone są na wszystkich poziomach zaawansowania CEF z uwzględnieniem języka specjalistycznego, który jest dostosowany do danego kierunku studiów. Nauka odbywa się z zastosowaniem nowoczesnych metod i z wykorzystaniem najnowszych środków dydaktycznych i multimedialnych, w tym tablice interaktywne z dostępem do Internetu oraz platforma e-learningowa MOODLE. 


SJO prowadzi Międzynarodowe Centra Egzaminacyjne: LCCI, ETS, TELC.

Opłaty

Cena kursu - 300,00 zł

Oferta specjalna

aa

Partnerzy

 

Kursy