Biblioterapia (KWIECIEŃ 2020)

Zarejestruj się

Uczestnik


Płatnik


Dodaj uczestnika

Opis szkolenia

 

 

 

Termin szkolenia:  29.04.2020

15:00-21:00

 

Zapisy i wpłaty do: 15.04.2020
Po upływie tego terminu zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny.


 

Koszt szkolenia: 

250 zł*

przy zapisie równocześnie na Muzykoterapię- koszt każdego ze szkoleń wynosi 200 zł

 

Miejsce szkolenia: Akademia WSB, Dąbrowa Górnicza

 

 

 

 

Opis szkolenia


Biblioterapia jest formą terapii sięgającą czasów starożytnych. Już Egipcjanie i Rzymianie postrzegali biblioteki i znajdujące się w nich książki jako panaceum na dolegliwości duszy. Podstawowym środkiem wspierającym proces terapeutyczny w bibliograterapii są wyselekcjonowane materiały czytelnicze, których zastosowanie w terapii pomaga m.in. utrzymać optymizm i równowagę emocjonalną. W terapii dzieci stosuje się odmianę biblioterapii - bajkoterapię. Badania psychologów pokazały, że stosowanie bajkoterapii może pomóc dziecku w wielu trudnych dla niego sytuacjach emocjonalnych.
Proponowane przez Akademię WSB szkolenie Biblioterapia ukazuje praktyczne zastosowanie technik biblioterapeutycznych w pracy grupowiej i terapii indywidualnej. Zajęcia prowadzone się w formie warsztatów z czynnym udziałem uczestników. Każdy uczestnik otrzyma certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia.

 

 

Uczestnicy


Szkolenie skierowany jest przede wszystkim do pedagogów zatrudnionych w szkolnictwie powszechnym i specjalnym, w szczególności nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, a także dla pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych i terapeutycznych, jak również dla wszystkich osób chcących poszerzyć swój warsztat pracy.


 

 

Cele szkolenia


Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych z zakresu bibiloterapii. Słuchacze poznają zalety oraz funkcje biblioterapii, nauczą się dobierać teksty literackie w zależności od prowadzonych zajęć oraz dostosowywać je do indywidualnych potrzeb podopiecznych. Podczas szkolenia omówione zostaną również zasady konstruowania scenariuszy zajęć biblioterapeutycznych.

 

 

 

Efekty szkolenia


Uczestnik:

 • posiada wiedzę teoretyczną w zakresie biblioterapii
 • zna zalety i funkcje biblioterapii
 • właściwie dobiera teksty literackie w zależności od rodzaju zajęć
 • właściwie dobiera teksty literackie do indywidualnych potrzeb dziecka
 • potrafi wplatać w zajęcia biblioterapeutyczne techniki z innych metod arteterapeutycznych
 • potrafi przygotować scenariusz zajęć bibioterapeutycznych
 • potrafi współpracować, komunikować się z podopiecznymi jego rodziną

 

Maksymalna liczba uczestników : 25

Zarejestrować można się poprzez formularz rejetracyjny.

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt:

 

mgr Milena Pruś
Specjalista ds. Szkoleń
Akademia WSB
ul. Cieplaka 1c, 41-300 Dąbrowa Górnicza
tel. 32 295 93 97

mprus@wsb.edu.pl
www.akademiawsb.edu.pl

 

mgr Karolina Sygulska
Specjalista ds. Studiów Podyplomowych i Szkoleń
Koordynator szkoleń w Bazie Usług Rozwojowych
Akademia WSB
ul. Cieplaka 1c, 41-300 Dąbrowa Górnicza
tel. 32 295 93 97

ksygulska@wsb.edu.pl
www.akademiawsb.edu.pl

 

 

 

 

Program szkolenia

 

 

Program szkolenia


 1. Wstęp teoretyczny do biblioterapii.
 2. Zalety i funkcje biblioterapii.
 3. Biblioterapia w szkole. Bajkoterapia jako odmiana biblioterapii.
 4. Dobór tekstów literackich do rodzaju zajęć oraz indywidualnych potrzeb dziecka.
 5. Biblioterapia w terapii uzależnień młodzieży i dorosłych.
 6. Połączenie biblioterapii z innymi metodami arteterapeutycznymi (np. terapia przez sztuki plastyczne, teatroterapia).
 7. Konstruowanie scenariuszy zajęć biblioterapeutycznych.

 

 

 

Opłaty

 

Koszt szkolenia:

przy uczestnictwie w dwóch szkoleniach z zakresu metod arteterapeutycznych (biblioterapii oraz muzykoterapii) : koszt każdego z nich 200 zł 

przy wyborze jednego szkolenia z zakresu metod arteterapeutycznych250 zł


 

ING Bank Śląski o/Dąbrowa Górnicza nr  64 1050 1272 1000 0008 0063 3554

 

W tytule przelewu proszę podać nazwę(y) szkolenia(ń) i nazwisko uczestnika. 

Prowadzący

Nina Myalska - pedagog terapeuta, rewalidant. Psychoterapeutka w nurcie poznawczo-behawioralnym, członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Poznawczej i Behawioralnej. Absolwentka filozofii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie zajmowała się komunikacyjną funkcją metafory w kulturze. Absolwentka Uniwersytetu SWPS, gdzie ukończyła pomoc psychologiczną i rozwiązania systemowe dla rodzin w kryzysie. W swojej pracy wykorzystuje biblioterapię, Metodę Dobrego Startu, teatrzyk Kamishibai, arteterapię, trening uważności i techniki relaksacyjne. Pracuje z rodzinami w kryzysie, z osobami ze spektrum autyzmu, dziećmi i młodzieżą z problemami emocjonalnymi czy trudnościami szkolnymi. Pomaga rodzinom adopcyjnym. Autorka opowieści o adopcji Kot, Tygrys i niebo pełne gwiazd…