Muzykoterapia (MARZEC 2020)

Zarejestruj się

Uczestnik


Płatnik


Dodaj uczestnika

Opis szkolenia

 

 

Termin szkolenia:  21.03.2020

09:00-17:00

 

UWAGA!
 

Szanowni Państwo

Podejmując działania zapobiegawcze rozprzestrzeniania  się wirusa SARS-CoV2 Rektor Akademii WSB zdecydowała o zawieszeniu wszelkich działań dydaktycznych, szkoleń i kursów przez okres najbliższych dwóch tygodni tj. do dnia 29.03.2020r.
 

Szkolenia, na które są Państwo zapisani odbędą się - jednak w innym terminie, o którym poinformujemy Państwa w późniejszym terminie uwzględniając rozwój sytuacji.

 

 

 

 

Zapisy i wpłaty do: 10.03
Po upływie tego terminu zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny.


 

Koszt szkolenia: 

250 zł*

przy zapisie równocześnie na Biblioterapię- koszt każdego ze szkoleń wynosi 200 zł

 

Miejsce szkolenia: Akademia WSB, Dąbrowa Górnicza

 

 

 

 

Opis szkolenia


Muzykoterapia jest formą terapii, której podstawowym środkiem oddziaływania na psychikę i organizm człowieka jest dźwięk - muzyka. Oddziaływanie dźwięków na układ wegetatywny, krążenie oraz układ oddechowy zostało udowodnione naukowo, a sama muzykoterapia staje się coraz bardziej popularną formą terapii. Uczestnikiem sesji muzykoterapii może być każda osoba, niezależnie od poziomu swoich umiejętności muzycznych czy stopnia niepełnosprawności. Zastosowanie technik muzykoterapeutycznych  w terapii zajęciowej pozytywnie wpływa na psychikę, zmniejsza depresję i lęki oraz poprawia samoocenę. Pozytywnie wpływa także na bezsenność.
Proponowane przez Akademię WSB szkolenie Muzykoterapia pokazuje praktyczne zastosowanie technik muzykoterapeutycznych w pracy grupowej i terapii indywidualnej. Zajęcia prowadzone się w formie warsztatów z czynnym udziałem uczestników.  Każdy uczestnik 
otrzyma certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia.

 

 

Uczestnicy


Szkolenie skierowany jest przede wszystkim do pedagogów zatrudnionych w szkolnictwie powszechnym i specjalnym, w szczególności nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, a także dla pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych i terapeutycznych, jak również dla wszystkich osób chcących poszerzyć swój warsztat pracy.

 


 

Cele szkolenia


Uczestnicy szkolenia wyposażeni zostaną w wiedzę z zakresu muzykoterapii. Dowiedzą się czym jest muzykoterapia, poznają techniki muzykoterapeutyczne oraz nauczą się dostosować je do indywidulanych potrzeb dziecka, co pozwoli wzbogacić warsztat pedagoga w codziennej pracy. Celem szkolenia jest również przedstawienie uczestnikom zalet oraz funkcji edukacyjnych, profilaktycznych, diagnostycznych i terapeutycznych muzykoterapii. 

 

 

 

Efekty szkolenia


Uczestnik:

 • posiada wiedzę teoretyczną z zakresu muzykoterapii
 • zna zalety i funkcje muzykoterapii
 • posiada wiedzę na temat różnorodnych form i technik stosowanych w muzykoterapii
 • wykorzystuje poznane formy i techniki muzykoterapeutyczne w pracy z podopiecznymi
 • potrafi dobierać utwory w zależności od rodzaju prowadzonych zajęć
 • potrafi dostosować techniki muzykoterapeutyczne do indywidualnych potrzeb dziecka
 • potrafi wykorzystywać muzykoterapię z pracy z dzieckiem niepełnosprawnym
 • prowadzi łączyć muzykoterapię z innymi metodami terapeutycznymi
 • potrafi współpracować i komunikować się z podopiecznym oraz jego rodziną

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt:

 

mgr Milena Pruś
Specjalista ds. Szkoleń
Akademia WSB
ul. Cieplaka 1c, 41-300 Dąbrowa Górnicza
tel. 32 295 93 97

mprus@wsb.edu.pl
www.akademiawsb.edu.pl

 

mgr Karolina Sygulska
Specjalista ds. Studiów Podyplomowych i Szkoleń
Koordynator szkoleń w Bazie Usług Rozwojowych
Akademia WSB
ul. Cieplaka 1c, 41-300 Dąbrowa Górnicza
tel. 32 295 93 97

ksygulska@wsb.edu.pl
www.akademiawsb.edu.pl

 

 

 

 

 

Program szkolenia

 

Program szkolenia


 

 1. Wstęp do muzykoterapii (m.in. geneza, historia, współczesne kierunki muzykoterapii).
 2. Zalety i funkcje muzykoterapii.
 3. Formy i techniki muzykoterapii.
 4. Zasady i kryteria doboru utworów do rodzaju zajęć.
 5. Techniki muzykoterapeutyczne a indywidualne potrzeby dziecka.
 6. Muzykoterapia w połączeniu z innymi metodami terapeutycznymi, m.in. biblioterapią, choreoterapią, teatroterapią
 7. Zasady prowadzenia zajęć z wykorzystaniem muzykoterapii. 
 8. Muzykoterapia w pracy z uczniem niepełnosprawnym.
 9. Ćwiczenia praktyczne.

Opłaty

 

Koszt szkolenia:

 

przy uczestnictwie w dwóch szkoleniach  z zakresu metod arteterapeutycznych (muzykoterapia i biblioterapia) : 200 zł / szkolenie

przy wyborze jednego szkolenia z zakresu metod arteterapeutycznych250 zł

 


 

ING Bank Śląski o/Dąbrowa Górnicza nr  64 1050 1272 1000 0008 0063 3554

 

W tytule przelewu proszę podać nazwę(y) szkolenia(ń) i nazwisko uczestnika. 

Prowadzący

 

 

Anna Szlaużys – Absolwentka Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, na której ukończyła edukację artystyczną w zakresie sztuki muzycznej na specjalizacji Muzykoterapia oraz Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina na specjalizacji Prowadzenie Zespołów Muzycznych. Muzykoterapeutka z certyfikatem Polskiego Stowarzyszenia Muzykoterapeutów (nr 17), muzyk, uczestniczka Akredytowanego Kursu Psychoterapii w podejściu integracyjnym: systemowo - ericksonowskim. Prowadzi zajęcia z muzykoterapii dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych. Współpracowała m. in. ze Stowarzyszeniem Rodzin i Przyjaciół Osób z Zespołem Downa SZANSA, Specjalnym Ośrodkiem Wychowawczym im. Ks. L. Markiefki Zgromadzenia Sióstr Świętej Jadwigi w Katowicach, Śląskim Centrum Rehabilitacji i Prewencji w Ustroniu, Środowiskowym Centrum Samopomocy przy Śląskim Stowarzyszeniu Ad Vitam Dignam w Katowicach, Fundacją „Sto Pociech” w Warszawie, Warsztatem Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Przyjaciół i Rodzin Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Pomost” w Warszawie, Przedszkolem Mali Artyści w Warszawie oraz Niepubliczną Specjalną Szkołą Podstawową dla dzieci z autyzmem „Szkoła w Kontakcie” w Warszawie.