Teatroterapia

Sprawdź
dostępność miejsc

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Opis szkolenia

Istnieje możliwość zorganizowania szkolenia w formule zamkniętej, tj. dla grupy min. 10-osobowej. Dostosowujemy wówczas termin i programszkolenia do potrzeb Zamawiającego. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

 

 

 

Opis szkolenia


W teatroterapii podstawowym środkiem oddziaływania na psychikę i organizm człowieka jest sztuka. W tej formie psychoterapii wytwory sztuki wykorzystuje się do diagnozy, terapii zaburzeń poznawczych i emocjonalnych, socjalizacji, poprawy kondycji fizycznej i psychicznej, a także rozwoju twórczej wyobraźni. Już w starożytności dostrzegano terapeutyczne funcje teatru ze względu na jego ekspresyjne i katartyczne możliwości. Celem teatroterapii jest m.in. pozyskiwanie umiejętności konstruktywnego  zachowania się w konflikcie, doskonalenie umiejętności komunikacyjnych, zarwno werbalnych, jak i niewerbalnych, a także trenowanie własnych ról społecznych.
Podczas proponowanego przez Akademię WSB szkolenia Teatroterapia uczestnikom zaprezentowane zostanie praktyczne zastosowanie najważniejszych technik z zakresu teatroterapii. Zajęcia prowadzone się w formie warsztatów z czynnym udziałem uczestników. Każdy uczestnik otrzyma certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia.

 


 

Uczestnicy


Szkolenie skierowany jest przede wszystkim do pedagogów zatrudnionych w szkolnictwie powszechnym i specjalnym, w szczególności nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, a także dla pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych i terapeutycznych, jak również dla wszystkich osób chcących poszerzyć swój warsztat pracy.

 

 

 

Cele szkolenia


Celem szkolenia jest przedstawienie uczestnikom zalet oraz funkcji profilaktycznych, diagnostyczych, terapeutycznych  i socjalizacyjnych teatroterapii, a także ukazanie roli instruktora zajęć teatralnych. Uczestnicy zapoznani zostaną z technikami z zakresu teatroterapii, które wzbogacą warsztat pedagoga w codziennej pracy. 

 

 

 

 

Efekty szkolenia


Uczestnik:

  • posiada wiedzę teoretyczną w zakresie teatroterapii
  • zna zalety i funkcje teatroterapii
  • zna i właściwie dobiera techniki z zakresu teatroterapii
  • potrafi przeprowadzić zajęcia z wykorzystaniem poznanych technik
  • potrafi współpracować, komunikować się z podopiecznymi jego rodziną

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt:

 

mgr Karolina Sygulska
Specjalista ds. Studiów Podyplomowych i Szkoleń
Koordynator szkoleń w Bazie Usług Rozwojowych
Akademia WSB
ul. Cieplaka 1c, 41-300 Dąbrowa Górnicza
tel. 32 295 93 97

ksygulska@wsb.edu.pl
www.akademiawsb.edu.pl

 

mgr Milena Pruś
Specjalista ds. Szkoleń
Akademia WSB
ul. Cieplaka 1c, 41-300 Dąbrowa Górnicza
tel. 32 295 93 97

mprus@wsb.edu.pl
www.akademiawsb.edu.pl

 

 

Program szkolenia

 

Program szkolenia:


1. Teatroterapia - koncepcja zakładająca wychowanie przez teatr, narzędzie do wewnętrznego wzrostu i wzbogacenia osobowości.

2. Drama

3. Pantomima

4. Inscenizacja ruchu

5. Terapia poprzez twórczość

6. Teatr - podróż do krainy emocji, praktyczne zastosowanie metod pracy z dziećmi

 

Opłaty

 

 

Koszt szkolenia

przy uczestnictwie w trzech lub większej liczbie szkoleń z zakresu metod arteterapeutycznych: 200 zł 

przy wyborze jednego lub dwóch szkoleń z zakresu metod arteterapeutycznych250 zł


 

ING Bank Śląski o/Dąbrowa Górnicza nr  64 1050 1272 1000 0008 0063 3554

 

W tytule przelewu proszę podać nazwę(y) szkolenia(ń) i nazwisko uczestnika. 

 

 

Prowadzący

 

Gabriela Zbieg - wykładowca Akademii WSB, aktorka Sceny Muzycznej, nauczyciel, trener. Autorka i reżyser widowisk teatralnych dla dzieci i młodzieży. Staż aktorski rozpoczęła w Gliwickim Teatrze Muzycznym, po zdobyciu państwowego dyplomu pracowała w Teatrze Rozrywki w Chorzowie. Ukończyła studia z obszarów: Pedagogika Artystyczna,  Zarządzanie w Oświacie, Oligofrenopedagogika oraz 3-stopniowe szkolenie Terapia behawioralna dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu, Asystent rodziny i pedagoga domowego. Posiada Certyfikat Polskiej Akademii NLP. Na swoim koncie ma autorskie opracowania programów edukacyjnych i terapeutycznych. Posiada 8-letnie doświadczenie na stanowisku w-ce dyrektora placówki edukacyjnej przedszkola integracyjnego. Obecnie dyrektor Teatru Edukacyjnego, założycielka Akademii Kreatywnej Twórczości w placówkach oświatowych i kulturalnych, gdzie odbywają się zajęcia artystyczne dla dzieci i młodzieży. Odpowiada za organizację i prowadzenie zajęć edukacyjno - wychowawczych dla Urzędu Miasta Chorzów. Prowadzi szkolenia dla nauczycieli od przedszkola po szkoły średnie oraz dla studentów w Polsce i za granicą.