Nowa podstawa programowa języków obcych - wdrażanie i realizacja w kontekście ramowych planów nauczania w szkole podstawowej - Dąbrowa Górnicza

Sprawdź
dostępność miejsc

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Opis kierunku

Miejsce realizacji szkolenia:

Dąbrowa Górnicza


Główne obszary tematyczne szkolenia:

 • Warianty podstawy programowej języków obcych
 • Cele kształcenia językowego
 • Różnice w podstawach programowych
 • Cele ogólne i treści nauczania w poszczególnych wariantach podstawy programowej


W programie szkolenia:

 • Rozróżnianie wariantów  podstawy programowej dla języka obcego nowożytnego
 • Znaczenie ESOKJ  (Europejski System Opisu Kształcenia Językowego) w podstawie programowej
 • Cele kształcenia językowego w zakresie języka obcego nowożytnego na wszystkich etapach edukacyjnych
 • Model podstawy programowej i podział umiejętności językowych
 • Założenia dydaktyki języka obcego nowożytnego jako trzon zmian w podstawie programowej.
 • Najważniejsze zmiany w podstawie programowej kształcenia językowego.
 • Przykładowe zakresy tematyczne w poszczególnych wariantach podstawy programowej na kolejnych etapach edukacyjnych
 • Sposoby rozwijania kompetencji językowych na poszczególnych etapach edukacyjnych
 • Sposoby realizacji podstawy programowej na poszczególnych etapach edukacyjnych
 • Nauczyciel i uczeń jako współtwórcy procesu kształcenia językowego, czyli wdrażanie nowej podstawy programowej, by osiągnąć sukces edukacyjny


Materiały szkoleniowe:

 • Materiały na  płycie CD

 

 

Informacje:

Prowadzący szkolenie: mgr Monika Wisła
Liczba godzin: 5
Adresaci szkolenia: nauczyciele języków obcych szkoły podstawowej
Terminy:

 • gr. I - 23.09.2017 godz. 9.00-13.00
 • gr. II - 21.10.2017 godz. 9.00-13.00
 • gr. III - 28.10.2017 godz. 9.00-13.00
 • gr. IV - 18.11.2017 godz. 9.00-13.00

 

REKRUTACJA - wypełnij formularz

 

Wymagane dokumenty

Zaświadczenie o zatrudnieniu

Praca

Nauczyciele języków obcych szkoły podstawowej.