Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu/szkole - Dąbrowa Górnicza

Zarejestruj się

Uczestnik


Płatnik


Dodaj uczestnika

Opis kierunku

Miejsce realizacji szkolenia:

Dąbrowa Górnicza

 

Główne obszary tematyczne szkolenia:

 • Przepisy prawa oświatowego dotyczących udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach/ szkołach/ placówkach
 • Kwalifikowania dzieci/uczniów do udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • Zaspokajania potrzeb dzieci i uczniów  w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach /szkołach/ placówkach
 • Jakości udzielania pomocy psychologiczno pedagogicznej w przedszkolach/ szkołach placówkach.

 

W programie szkolenia:

 • Analiza przepisów  prawa oświatowego-formalne ramy organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach i szkołach
 • Dokumentowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • Kwalifikacje nauczycieli udzielających pomocy psychologiczno - pedagogicznej - sylwetka specjalisty udzielającego pomocy psychologiczno – pedagogicznej w  przedszkolu /szkole/placówce
 • Diagnoza poziomu funkcjonowania dziecka /ucznia – analiza w zakresie poszczególnych sfer rozwoju oraz kompetencji edukacyjnych
 • Wskazanie potrzeb edukacyjnych dzieci/uczniów
 • Wskazanie potrzeb rozwojowych dzieci/uczniów
 • Dobór form pomocy psychologiczno-pedagogicznej stosownie do potrzeb dziecka/ucznia
 • Konstruowanie programu zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • Współpraca nauczycieli i specjalistów w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu/szkole/placówce na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach
 • Ocena postępów dziecka/ucznia w zakresie udzielanej pomocy
 • Opracowanie procedur organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach/szkołach/placówkach
 • Zasady i formy dokumentowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu/szkole/placówce
 • Prowadzenie dokumentacji: programy zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, dzienniki, itd.
 • Określenie form i sposobów współpracy z rodzicami dzieci/ uczniów w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • Ustalenie zasad współpracy przedszkola/ szkoły/ placówki z poradniami oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

 

Materiały szkoleniowe:

 • Ustawy oświatowe i Rozporządzenia MEN
 • Przykładowe orzeczenie lub opinia wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną
 • Ocena poziomu funkcjonowania dziecka/ucznia – arkusz
 • Program zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej-arkusz programu
 • Opracowane zasady współpracy
 • Arkusz oceny postępów dziecka/ucznia
 • Przykładowe standardy organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach/szkołach/placówkach
 • Opracowane kontrakty współpracy

 

Informacje:

Prowadząca szkolenie: mgr Małgorzata Spendel
Adresaci szkolenia: nauczyciele przedszkoli oraz wszystkich typów szkół i placówek
Liczba godzin: 10
Terminy:

 • gr. I - 23.09.2017 godz. 8.00-16.00
 • gr. II - 28.09.2017 godz. 16.15-20.30 i 05.10.2017 godz. 16.15-20.30
 • gr. III - 11.10.2017 godz. 16.15-20.30 i 18.10.2017 godz. 16.15-20.30
 • gr. IV - 25.11.2017 godz. 8.00-16.00

 

REKRUTACJA - wypełnij formularz

 

Wymagane dokumenty

Zaświadczenie o zatrudnieniu

Praca

Szkolenie skierowane do nauczycieli przedszkoli oraz wszystkich typów szkół.

Opłaty

Szkolenie bezpłatne 

Rejestracja na podstawie kolejności zgłoszeń.

Oferta specjalna

Bezpłatne szkolenia dla nauczycieli z województwa śląskiego, finansowane z programu „Przygotowanie i realizacja szkoleń dla nauczycieli w ramach programu wykorzystania środków na dofinansowanie doskonalenia nauczycieli w 2017 r.” Kuratorium Oświaty w Katowicach 

 

Partnerzy

Logo kuratorium oświaty