Podstawa programowa wychowania przedszkolnego - Dąbrowa Górnicza

Zarejestruj się

Uczestnik


Płatnik


Dodaj uczestnika

Opis kierunku

Miejsce realizacji szkolenia:

Dąbrowa Górnicza


Główne obszary tematyczne szkolenia:

 • Stosowania w praktyce przepisów prawa oświatowego
 • Analiza zapisów podstawy programowej wychowania przedszkolnego
 • Wymagania wobec przedszkoli w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego
 • Powiązanie nowej podstawy programowej z praktyką edukacyjną


W programie szkolenia:

 • Podstawa programowa jako fundamentalny dokument w procesie edukacyjnym – podstawa prawna
 • Analiza porównawcza zmian wprowadzonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego od 1 września 2017 r.
 • Cele podstawy programowej wychowania przedszkolnego
 • Warunki realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego
 • Sposoby realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego
 • Wpływ zmian w podstawie programowej wychowania przedszkolnego na organizację pracy placówki - sposoby na jej dostosowanie
 • Zadania Dyrektora i nauczycieli  związane z wdrażaniem i realizacją podstawy programowej wychowania przedszkolnego
 • Planowanie pracy nauczyciela w kontekście wdrażania podstawy programowej
 • Prawidłowe dokumentowanie pracy nauczyciela wychowania przedszkolnego
 • Dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb i możliwości dziecka
 • Indywidualizacja oddziaływań  oraz zapewnienie odpowiedniego wsparcia dzieciom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnym w świetle zapisów nowej podstawy programowej wychowania przedszkolnego
 • Podstawy prawne monitorowania podstawy programowej
 • Pojęcia związane z monitorowaniem podstawy programowej wychowania przedszkolnego
 • Monitorowanie stopnia realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego – zadania dyrektora i nauczyciela
 • Analiza efektów realizacji podstawy  programowej wychowania przedszkolnego (monitorowania osiągnięć dzieci) z uwzględnieniem ewentualnej modyfikacji pracy, sposobów działania
 • Sposoby i narzędzia służące do monitorowania realizacji podstawy programowej
 • (Przykłady narzędzi jakościowych i ilościowych) - warsztat
 • Osiągnięcia dziecka na koniec wychowania przedszkolnego w myśl nowej podstawy programowej

 

Materiały szkoleniowe:

 • Materiały dydaktyczne w wersji papierowej i elektronicznej

 

 

Informacje:

Prowadzący szkolenie: mgr Marta Ir
Liczba godzin: 5
Adresaci szkolenia: nauczyciele przedszkoli
Terminy:

 • gr. I - 20.09.2017 godz. 16.15-20.30
 • gr. II - 26.09.2017 godz. 16.15-20.30
 • gr. III - 07.10.2017 godz. 9.00-13.00
 • gr. IV - 12.10.2017 godz. 16.15-20.30

 

REKRUTACJA - wypełnij formularz

 

Wymagane dokumenty

Zaświadczenie o zatrudnieniu

Praca

Nauczyciele przedszkoli.

Opłaty

Szkolenie bezpłatne 

Rejestracja na podstawie kolejności zgłoszeń.

Oferta specjalna

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Partnerzy

Logo kuratorium oświaty