Profilaktyka agresji i przemocy, w tym cyberprzemocy - Dąbrowa Górnicza

Zarejestruj się

Uczestnik


Płatnik


Dodaj uczestnika

Opis kierunku

Miejsce realizacji szkolenia:

Dąbrowa Górnicza

 

Główne obszary tematyczne szkolenia:

 • Agresja, mechanizm powstawania zachowań agresywnych oraz i przemocy
 • Relacji społeczna sprawca-ofiara
 • Cyberprzemoc
 • Diagnozowanie klimatu bezpieczeństwa w klasie oraz zagrożenia w zakresie agresji i przemocy, w tym cyberprzemocy
 • Strategie postępowania wobec sprawców i ofiar przemocy
 • Współpraca z rodzicami w celach profilaktyki oraz w sytuacjach stwierdzenia przemocy rówieśniczej w klasie/zespole


W programie szkolenia:

 • Definicja agresji, funkcje, przyczyny, mechanizm powstawania agresji
 • Symptomy zachowań agresywnych
 • Relacja sprawca-ofiara
 • Istota cyberprzemocy
 • Zadania szkoły, sposoby postępowania w przypadku cyberprzemocy w relacjach uczniowskich
 • Diagnoza zespołu klasowego – socjogram
 • Diagnoza ucznia z zaburzeniami zachowania – analiza obszarów zaburzeń
 • Zadania wychowawcy i specjalistów w udzielaniu pomocy psychologicznej ofiarom przemocy.
 • Wzmacnianie kompetencji społecznych profilaktyką agresji w szkole
 • Asertywność i konstruktywna konfrontacja jako dobre odpowiedzi na zachowania agresywne
 • Budowanie obszarów współpracy z rodzicami.
 • Zasady prowadzenia rozmów z rodzicami uczniów agresywnych


Materiały szkoleniowe:

 • Program przeciwdziałania agresji Dana Olweusa
 • Procedura postępowania w przypadku cyberprzemocy w szkolnych relacjach, strony www
 • Ankieta „Diagnoza klimatu bezpieczeństwa społecznego” Hanny Hamer
 • Skala klimatu społecznego instytucji korekcyjnej – wg R.Moosa
 • Graficzny obraz - studium przypadku obszarów zaburzeń zachowania wg A.Karasowskiej
 • Przykładowa strategia postępowania wobec sprawcy i ofiary przemocy

 

Informacje:

Prowadzący szkolenie: mgr Waldemar Borowski
Liczba godzin: 10
Adresaci szkolenia: nauczyciele przedszkoli oraz wszystkich typów szkół i placówek
Terminy:

 • gr. I - 30.09.2017 godz. 8.00-16.00
 • gr. II - 4.10.2017 godz. 16.15-20.30 i 11.10.2017 godz. 16.15-20.30
 • gr. III - 17.10.2017 godz. 16.15-20.30 i 24.10.2017 godz. 16.15-20.30
 • gr. IV - 6.11.2017 godz. 16.15-20.30 i 13.11.2017 godz. 16.15-20.30

 

REKRUTACJA - wypełnij formularz

 

Wymagane dokumenty

Zaświadczenie o zatrudnieniu

Praca

Nauczyciele przedszkoli oraz wszystkich typów szkół i placówek.

Opłaty

Szkolenie bezpłatne 

Rejestracja na podstawie kolejności zgłoszeń.

Oferta specjalna

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Partnerzy

Logo kuratorium oświaty