Tworzenie aktów prawa wewnątrzszkolnego, w tym statutów - Dąbrowa Górnicza

Zarejestruj się

Uczestnik


Płatnik


Dodaj uczestnika

Opis kierunku

Miejsce realizacji szkolenia:

Dąbrowa Górnicza

 

Główne obszary tematyczne szkolenia:

 • Najważniejsze akty prawa wewnątrzszkolnego wydawane przez dyrektora szkoły lub uchwalane przez organy kolegialne szkoły oraz podać ich podstawy prawne
 • Zasady redagowania aktów prawa wewnątrzszkolnego określone w przepisach prawa oraz fachowej literaturze.


W programie szkolenia:

 • Statut szkoły
 • Regulaminy
 • Zarządzenia dyrektora
 • Uchwały organów kolegialnych podejmowane w ramach ich kompetencji stanowiących
 • Informowanie społeczności szkoły nowych aktach prawa wewnątrzszkolnego lub wprowadzonych w nich zmianach
 • Zadania dyrektora wynikające z funkcji kierowniczej oraz organizacyjno-administracyjnej
 • Znaczenie aktów prawa wewnątrzszkolnego w sprawnym zarządzaniu szkołą
 • Podstawy prawne dla zarządzeń dyrektora szkoły
 • Podstawy prawne uchwał podejmowanych przez organy kolegialne w ramach kompetencji stanowiących
 • Przepisy prawa dotyczące uchwalania statutu szkoły
 • Struktura aktów prawa wewnątrzszkolnego
 • Zasady redagowania regulaminów, zarządzeń, uchwał
 • Zakres spraw podlegających regulacji w statucie szkoły oraz zasady jego redagowania
 • Wprowadzanie zmian w statucie szkoły oraz innych aktach prawa wewnątrzszkolnego

 

Materiały szkoleniowe:

 • Opracowanie dotyczące wybranych rodzajów aktów wewnętrznych

 

Informacje:

Prowadzący szkolenie: mgr Andrzej Rafa
Adresaci szkolenia: nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek
Liczba godzin: 5
Terminy:

 • gr. I - 07.10.2017 godz. 9.00-13.00
 • gr. II - 16.10.2017 16.15-20.30
 • gr. III 25.10.2017 godz. 16.15-20.30
 • gr. IV - 15.11.2017 godz. 16.15-20.30

 

REKRUTACJA - wypełnij formularz

 

Wymagane dokumenty

Zaświadczenie o zatrudnieniu

Praca

Szkolenie skierowane do nauczycieli wszystkich typów szkół i placówek.

Opłaty

Szkolenie bezpłatne 

Rejestracja na podstawie kolejności zgłoszeń.

Oferta specjalna

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Partnerzy

Logo kuratorium oświaty