Wspomaganie ucznia w kontekście jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych - Dąbrowa Górnicza

Zarejestruj się

Uczestnik


Płatnik


Dodaj uczestnika

Opis kierunku

Miejsce realizacji szkolenia:

Dąbrowa Górnicza

 

Główne obszary tematyczne szkolenia:

 • Doskonalenia wiedzy nauczycieli i specjalistów w zakresie potrzeb
 • Uaktualnienie wiedzy nauczycieli na temat przepisów prawa oświatowego dotyczących rozpoznawania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych u uczniów
 • Doskonalenie umiejętności nauczycieli w zakresie rozpoznawania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów
 • Doskonalenie kompetencji nauczycieli i specjalistów w zakresie wspomagania ucznia w kontekście jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych
 • Doskonalenie umiejętności współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami uczniów  w  rozpoznawaniu i udzielaniu wsparcia ich dzieciom


W programie szkolenia:

 • Najnowsze koncepcje potrzeb
 • Określanie potrzeb
 • Hierarcha potrzeb
 • Analiza przepisów  prawa oświatowego - formalne diagnozy w szkołach i poradniach
 • Dokumentowanie diagnozy szkolnej i poradnianej
 • Kwalifikacje nauczycieli i specjalistów w zakresie diagnozy
 • Diagnoza poziomu funkcjonowania ucznia – analiza w zakresie poszczególnych sfer     rozwoju
 • Diagnoza potrzeb edukacyjnych uczniów
 • Diagnoza specjalistyczna uczniów
 • Integracja wyników diagnozy określenie mocnych i słabych stron ucznia
 • Opracowanie programu wsparcia dla ucznia
 • Uruchomienie form wsparcia stosownie do potrzeb ucznia
 • Przeprowadzenie oceny skuteczności działań, związanych z udzielanym uczniowi wsparciem
 • Określenie obszarów, form i sposobów współpracy
 • Wymiana informacji o uczniu
 • Sporządzenie kontraktu
 • Wspólna ocena skuteczności udzielanego uczniowi wsparcia

 

Materiały szkoleniowe:

 • Prezentacja
 • Ustawy oświatowe
 • Rozporządzenia MEN
 • Przykładowe orzeczenie lub opinie wydane przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną
 • Ocena poziomu funkcjonowania ucznia – arkusz
 • Schemat programu wsparcia
 • Arkusz oceny ucznia
 • Sporządzony kontrakt

 

Informacje:

Prowadzący szkolenie: mgr Małgorzata Spendel
Liczba godzin: 10
Adresaci szkolenia: nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek, poradni psychologiczno-pedagogicznych
Terminy:

 • gr. I - 07.10.2017 godz. 8.00-16.00
 • gr. II - 25.10.2017 godz. 16.15-20.30 i 30.10.2017 godz. 16.15-20.30
 • gr. III - 06.11.2017 godz. 16.15-20.30 i 13.11.2017 godz. 16.15-20.30
 • gr. IV - 18.11.2017 godz. 8.00-16.00

 

REKRUTACJA - wypełnij formularz

 

Wymagane dokumenty

Zaświadczenie o zatrudnieniu

Praca

Nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek, poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Opłaty

Szkolenie bezpłatne 

Rejestracja na podstawie kolejności zgłoszeń.

Oferta specjalna

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Partnerzy

Logo kuratorium oświaty