Wychowanie patriotyczne we współczesnej szkole - Dąbrowa Górnicza

Zarejestruj się

Uczestnik


Płatnik


Dodaj uczestnika

Opis kierunku

Miejsce realizacji szkolenia:

Dąbrowa Górnicza

 

Główne obszary tematyczne szkolenia:

 • Pojęcia – wychowanie, patriotyzm, wartości patriotyczne, naród, symbole narodowe, dziedzictwo narodowe, duma narodowa
 • Opracowanie programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły/placówki w aspekcie wychowania patriotycznego
 • Przygotowanie okoliczności szkolnych ukierunkowanych na kształtowanie postaw patriotycznych dzieci i młodzieży
 • Współpracę z rodzicami w  realizacji celów wychowawczych-patriotycznych


W programie szkolenia:

 • Definicja kluczowych pojęć
 • Wybrane elementy polskiej historii – powstania narodowe, walka o utrzymanie państwowości, rola obywateli
 • Piękne a mało znane regiony naszego kraju.
 • Osiągnięcia polskiej gospodarki – myśli  technicznej
 • Diagnoza w zakresie promowanych wartości patriotycznych w programach.
 • Najważniejsze daty naszej historii (1.09, 17.09, 11.11, 3.05)- działania do realizacji w szkołach
 • Zadania kadry pedagogicznej w wychowaniu patriotycznym
 • Nasza mała, lokalna ojczyzna- poznajemy  bohaterów z naszej okolicy.
 • Obraz współczesnego Polaka - patrioty
 • Budowanie obszarów współpracy z rodzicami
 • Rodzic w wychowaniu patriotycznym - przydatne cechy rodzica w realizacji zadań szkoły w zakresie wychowania do wartości narodowych - kształtowanie postaw szacunku dla innych narodów i kultur

Materiały szkoleniowe:

 • Przykładowe programy działania stowarzyszeń i organizacji obywatelskich
 • Przykładowe programy  wychowawczo-profilaktyczne realizowane w szkołach/placówkach edukacyjnych
 • Przykładowy plan szkolnych uroczystości patriotycznych

 

Informacje:

Prowadzący szkolenie: prof. M. Walancik/D. Kaszuba
Liczba godzin: 5
Adresaci szkolenia: nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek
Terminy:

 • gr. I - 16.10.2017 godz. 16.15
 • gr. II - 25.10.2017 godz. 16.15

 

REKRUTACJA - wypełnij formularz

 

Wymagane dokumenty

Zaświadczenie o zatrudnieniu

Praca

Nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek.

Opłaty

Szkolenie bezpłatne 

Rejestracja na podstawie kolejności zgłoszeń.

Oferta specjalna

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Partnerzy

Logo kuratorium oświaty