Terapia ręki - Kurs nadający uprawnienia certyfikowanego terapeuty ręki (WRZESIEŃ 2019)

Sprawdź
dostępność miejsc

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Opis kierunku

 

 

 

Termin szkolenia: 18-19.09.2019

w godz. od 15:00 do ok. 21:00


BRAK WOLNYCH MIEJSC W TERMINIE 18-19.09.2019

 

Kolejna edycja szkolenia: LISTOPAD 2019

 


 

Koszt szkolenia: 450 zł

 

Miejsce szkolenia: Akademia WSB, Dąbrowa Górnicza, sala 442

 

 

Cele kursu:


Zaznajomienie uczestników z szeroko pojętym tematem terapii ręki oraz z czynnikami zaburzającymi sprawność ręki. Przekazanie wiedzy w zakresie oceny zdolności ruchowych kończyny górnej, napięcia mięśni, integracji odruchów, chwytu. Nauka praktycznego  zastosowania metod terapeutycznych w terapii ręki, a także kształtowanie umiejętności i kompetencji w zakresie technik oraz metodyki w terapii ręki.

 

 

Efekty kształcenia (Wiedza, Umiejętności, Kompetencje społeczne). Uczestnik :


 • posiada wiedzę teoretyczną w zakresie terapii ręki
 • definiuje pojęcia w zakresie terapii ręki
 • zna testy diagnostyczne stosowane w terapii ręki
 • umie przeprowadzić testy funkcjonalne;
 • zna różne rodzaje metod, technik w terapii ręki
 • dobiera właściwe techniki i metody terapii ręki
 • zna schemat zajęć
 • potrafi rozpoznać reakcje fizjologiczne organizmu w trakcie stosowania technik terapii ręki
 • wykonuje samodzielnie wybrane zabiegi terapii manualnej
 • potrafi współpracować, komunikować się z podopiecznymi jego rodziną

 

 

Terapia ręki to przede wszystkim:


 • usprawnianie małej motoryki
 • wspomaganie precyzji ruchów rąk
 • wyuczenie zdolności skupienia uwagi 
 • wzmacnianie koncentracji uwagi
 • poprawa koordynacji wzrokowo-ruchowej
 • poprawa umiejętności chwytu
 • przekroczenie linii środkowej ciała
 • osiągnięcie samodzielności w podstawowych czynnościach życiowych

 

 

 

 


Kontakt:

 

mgr Milena Pruś
Specjalista ds. Szkoleń
Akademia WSB
ul. Cieplaka 1c, 41-300 Dąbrowa Górnicza
tel. 32 295 93 97

mprus@wsb.edu.pl
www.akademiawsb.edu.pl

 

mgr Karolina Sygulska
Specjalista ds. Studiów Podyplomowych i Szkoleń
Akademia WSB
ul. Cieplaka 1c, 41-300 Dąbrowa Górnicza
tel. 32 295 93 97

ksygulska@wsb.edu.pl
www.akademiawsb.edu.pl

 

 
 
 

Program szkolenia

 

 

Program kursu:


Treści merytoryczne:

1. Anatomia prawidłowa funkcjonalna kończyny górnej

2. Diagnostyka. Zakresy ruchu, siła mięśniowa - aspekt fizjoterapeutyczny

3. Dysfunkcje i nieprawidłowości w obrębie kończyny górnej (motoryka duża i mała) - aspekt fizjoterapeutyczny

4. Etapy rozwoju motorycznego i funkcjonalnego kończyny górnej - aspekt pedagogiczny

5. Dysfunkcje i nieprawidłowości w obrębie kończyny górnej (motoryka duża i mała) - aspekt pedagogiczny

6. Diagnostyka. Zakresy ruchu, siła mięśniowa - aspekt pedagogiczny

7. Etapy rozwoju motorycznego i funkcjonalnego kończyny górnej - aspekt fizjoterapeutyczny

8. Grafomotoryka

Warsztaty terapeutyczne - aspekt fizjoterapeutyczny

9. Elementy metod terapeutycznych wykorzystywanych w terapii ręki: NDT-Bobath, PNF, Kinesiotaping, zaopatrzenie ortopedyczne, terapia SI, medycyna fizykalna

Warsztaty terapeutyczne - aspekt pedagogiczny

10. Opracowanie programu terapeutycznego
Schemat zajęć: przykłady zabaw, ćwiczeń, technik wykorzytywanych w terapii ręki

 

 

Opłaty

 

Koszt kursu: 450 zł


 

ING Bank Śląski o/Dąbrowa Górnicza nr  64 1050 1272 1000 0008 0063 3554

 

W tytule przelewu proszę podać nazwę szkolenia i nazwisko uczestnika. 

Prowadzący

 

 

mgr Marta Ir

Wykładowca Akademii WSB. Terapeuta, pedagog specjalny z ponad 25 letnim stażem, specjalista w zakresie pracy z dziećmi z autyzmem, trener TUS SST. Członek Zespołu Parlamentarnej Grupy ds. Autyzmu, Dyrektor Niepublicznej Szkoły Podstawowej i Przedszkola „Wesołe Słoneczka” z oddziałami integracyjnymi w Katowicach. Członek Polskiego Towarzystwa Snoezelen – Sala Doświadczeń Świata.

 

 

 

 

 

dr n. med. Paulina Głowacka

Prodziekan Wydziału Nauk Stosowanych Akademii WSB.

Fizjoterapeuta, specjalista w zakresie rehabilitacji  kardiologicznej i ortopedycznej, terapeuta manualny, szkoleniowiec metody Kinesiotaping i kursów specjalistycznych dla fizjoterapeutów.  Popularyzatorka nauki od 2014 roku prowadząca liczne wykłady i laboratoria z zakresu medycyny oraz fizjoterapii (m.in. Festiwal Nauki, Uniwersytet  Dziecięcy, Letnia Akademia Seniora). Koordynatorka projektów dla dzieci m.in. w zakresie profilaktyki wad postawy oraz chorób cywilizacyjnych.