Drama jako metoda aktywizująca uczniów

Zarejestruj się

Uczestnik


Płatnik


Dodaj uczestnika

Opis kierunku

Zapraszamy na kurs DRAMA – niekonwencjonalnej metody pedagogicznej, w której wchodzenie w określone role, improwizacje nauczyciela i uczniów pozwalają kreować rzeczywistość. Drama ma duże walory wychowawcze. Może być wykorzystana do zwiększenia koncentracji i skupienia uwagi na treściach opracowywanych w procesie edukacji
Wykorzystanie DRAMY polega  na wczuwaniu się w role, na improwizacji angażującej ruch i gest, mowę, myśli i uczucia. Umożliwia ona przeżycie określonych problemów, poszukiwanie własnych rozwiązań i dokonywanie wyborów. DRAMA uczy przede wszystkim rozumienia siebie i innych na poziomie emocji i uczuć.
Wykorzystaj nową wiedzę  w swojej pracy.

 

Dramę stosuje się jako:

•    metodę uzupełniającą, dydaktyczną;
•    przedmiot artystyczno – wychowawczy, często fakultatywny.

W dramie wykorzystuje się spontaniczność, chęć aktywnego działania i zabawy, a intuicyjne zachowania naśladowcze nabierają celowego i zorganizowanego charakteru.


Zapewniamy:

•    Salę wyposażoną w sprzęt multimedialny
•    Niepowtarzalną atmosferę twórczą
•    Przyjazna obsługę
•    Certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu.

 

Dane kontaktowe:


Centrum studiów podyplomowych i szkoleń
Tel. 32 295 93 11 lub 32 295 93 95
e-mail: podyplomowe@wsb.edu.pl

 

Praca

Głównym zadaniem metod aktywizujących jest stawianie ucznia w takiej sytuacji, aby odczuwał on potrzebę podejmowania działań, jakich od niego oczekujemy. Każdy uczeń pragnie czuć się wartościowym, zdolnym i akceptowanym; chce osiągać sukcesy, pragnie uczestniczyć we wspólnych działaniach; chce odkrywać swoje możliwości, zaspokajać ciekawość. Zadaniem więc każdego nauczyciela powinno być stworzenie uczniom warunków umożliwiających mu odkrycie siebie, uzyskanie poczucia własnej wartości i przeżycie radości z własnego rozwoju.

 

Opłaty

Koszt kursu:

750 zł

 
Dane do przelewu:

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
41- 300 Dąbrowa Górnicza
ul. Cieplaka 1c

ING Bank Śląski S.A. o/Dąbrowa Górnicza 64 1050 1272 1000 0008 0063 3554

 

 

Oferta specjalna

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Partnerzy