Umuzykalnienie z elementami rytmiki, program pt. "Latawiec i wiatr"

Zarejestruj się

Uczestnik


Płatnik


Dodaj uczestnika

Opis kierunku

Adresaci:


 Nauczyciele przedszkola i nauczania wczesnoszkolnego, studenci pedagogiki, pracownicy świetlic, instruktorzy tańca i rytmiki, miłośnicy muzyki.


Program szkolenia:


1. Nauka 15 piosenek  na cały rok szkolny, wraz z układami choreograficznymi;
2. Nauka prostych tańców dla dzieci;
3. Instrumentacja piosenek, taniec z instrumentami;
4. Gra na dzwonkach (popul. cymbałkach);
5. Praca z rekwizytem;
6. Zabawy i ćwiczenia rytmiczne.


Prowadzący:


mgr Agnieszka Loska - laureatka konkursu Fundacji Rozwoju Kwalifikacji STELLA VIRIUM 2013 roku w kategorii "Edukacj", ponadto laureatka wielu konkursów z dziedziny muzyki, rytmiki, umuzyklaniania oraz prezentacji scenicznych.

 

Dane kontaktowe:


Centrum studiów podyplomowych i szkoleń
Tel. 32 295 93 11 lub 32 295 93 95
e-mail: podyplomowe@wsb.edu.pl

 

 

Praca

Cel szkolenia:


Zdobycie praktycznego warsztatu pracy w obszarze umuzykalnienia, rytmiki i tańca. Wzbogacenie swojego warsztatu pracy dotyczącego umuzykalnienia małych dzieci (jako nauczyciel) oraz podniesienie świadomości celowości umuzykalnienia dzieci.
Ponadto wsparcie w doświadczonym instruktorze rytmiki i tańca, podczas wprowadzania materiału muzycznego w swojej grupie.
Szkolenie zakończone jest zdobyciem zaświadczenia o ukończeniu 8 godzinnego kursu, którym można wykazać się np. przy ubieganiu się o awans zawodowy nauczyciela.

 

Opłaty

Koszt kursu:

150 zł

 

Dane do przelewu:

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
41- 300 Dąbrowa Górnicza
ul. Cieplaka 1c

ING Bank Śląski S.A. o/Dąbrowa Górnicza 64 1050 1272 1000 0008 0063 3554

 

 

Oferta specjalna

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Partnerzy