Bezpłatne szkolenia z zakresu BHP w ramach prowadzonej przez ZUS prewencji wypadkowej

Sprawdź
dostępność miejsc

WYŚLIJ ZAPYTANIE

Opis szkoleń

Akademia WSB zaprasza na bezpłatne szkolenia z zakresu BHP w ramach prowadzonej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych prewencji wypadkowej.

 

Szkolenia mają na celu upowszechnianie wiedzy o zagrożeniach powodujących wypadki przy pracy  i choroby zawodowe oraz sposobach przeciwdziałania tym zagrożeniom.

 

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu?

 

 • Każdy uczestnik szkoleń otrzymuje: materiały szkoleniowe w formie skryptu lub płyty CD/DVD, zawierające omawiane zagadnienia prezentowane podczas szkolenia, w tym w szczególności aktualne uregulowania prawne.
 • Każdy uczestnik szkolenia otrzyma imienny certyfikat ukończenia szkolenia zawierający: imię i nazwisko uczestnika, termin oraz nazwę szkolenia, ilość przeprowadzonych godzin szkolenia i jego zakres tematyczny.
 • Podczas szkoleń uczestnicy mają do dyspozycji napoje tj.: kawa, herbata, woda mineralna gazowana i niegazowana.

 

Szkolenia kierowane są do:

 

1. Pracodawców małych i średnich przedsiębiorstw

Szkolenie kierowane jest do pracodawców małych i średnich przedsiębiorstw (zatrudniających do 249 osób), w tym rejestrujących działalność gospodarczą po raz pierwszy oraz osób kierujących pracownikami jak również prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą

Zakres tematyczny szkoleń prowadzonych dla tej grupy obejmować będzie poznawanie zagrożeń powodujących wypadki przy pracy i choroby zawodowe oraz sposoby przeciwdziałania tym zagrożeniom zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2004r. nr 180, poz. 1860 ze zm.)

W trakcie szkolenia odbędą się jednogodzinne zajęcia praktyczne z zakresu resuscytacji, prowadzone przez wykwalifikowanego ratownika medycznego

Liczba godzin: 16 (szkolenie dwudniowe; godz. 8.00-16.05)

 

Dostępne terminy:

 • 27-28.09
 • 13-14.10
 • 24-25.10
 • 12-13.11
 • 01-02.12
 • 11-12.12 (Miejsce szkolenia: Starostwo Powiatowe w Żywcu)

 

Zarejestruj się na szkolenie

 

 

2. Pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych i pracowników administracyjno-biurowych

Szkolenie kierowane jest do pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych i pracowników administracyjno-biurowych w małych i średnich przedsiębiorstwach (zatrudniających do 249 osób)

Zakres tematyczny szkoleń prowadzonych dla tej grupy obejmować będzie poznawanie zagrożeń powodujących wypadki przy pracy i choroby zawodowe oraz sposoby przeciwdziałania tym zagrożeniom zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2004r. nr 180, poz. 1860 ze zm.)

W trakcie szkolenia odbędą się jednogodzinne zajęcia praktyczne z zakresu resuscytacji, prowadzone przez wykwalifikowanego ratownika medycznego

Liczba godzin: 8 (szkolenie jednodniowe; godz. 8.00-16.05)

 

Dostępne terminy:

 • 22.09 (Miejsce szkolenia: ul. Diamentowa 1, Piekary Śląskie)
 • 29.09 (Miejsce szkolenia: ul. Diamentowa 1, Piekary Śląskie) -szkolenie przeniesione na inny termin
 • 06.10 
 • 11.10 (Miejsce szkolenia: ul. Diamentowa 1, Piekary Śląskie)
 • 18.10 (Miejsce szkolenia: ul. Diamentowa 1, Piekary Śląskie)
 • 26.10 (Miejsce szkolenia: ul. Diamentowa 1, Piekary Śląskie)
 • 07.11 (Miejsce szkolenia: ul. Diamentowa 1, Piekary Śląskie)
 • 15.11 (Miejsce szkolenia: ul. Diamentowa 1, Piekary Śląskie)
 • 23.11 (Miejsce szkolenia: ul. Diamentowa 1, Piekary Śląskie) - przeniesione na 04.12.2018
 • 03.12 (Miejsce szkolenia: Komisji Edukacji Narodowej 3, Żywiec)
 • 13.12 ( Miejsce szkolenia: ARL Sosnowiec, ul. Teatralna 9, Sosnowiec)
 • 14.12 (Miejsce szkolenia: Starostwo Powiatowe w Żywcu)

 

Zarejestruj się na szkolenie

 

 

3. Uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów 

Szkolenie kierowane jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów wchodzący na rynek pracy i podejmujących pracę po raz pierwszy.

Zakres tematyczny szkoleń prowadzonych dla tej grupy obejmować będzie zagadnienia z zakresu prawnej ochrony pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy, ubezpieczeń społecznych i pomocy przedlekarskiej

W trakcie szkolenia odbędą się jednogodzinne zajęcia praktyczne z zakresu resuscytacji, prowadzone przez wykwalifikowanego ratownika medycznego

Liczba godzin: 8 (szkolenie jednodniowe)

 

Dostępne terminy:

 • 27.09 (szkolenie od godziny 9:00 w Auditorium Maximum)
 • 09.10, godz. 9.00 (miejsce szkolenia: Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Czeladzi; ul. Grodziecka 29, 41-250 Czeladź)
 • 16.10, godz. 9.00 (miejsce szkolenia: Prywatne Liceum Ogólnokształcące, Gimnazjum i Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej-Curie; Al. Piłsudskiego 4, 41-300 Dąbrowa Górnicza)
 • 17.10, godz. 9.00 (miejsce szkolenia: ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH "SZTYGARKA" im. St. Staszica; 41 - 300 Dąbrowa Górnicza; ul. Legionów Polskich 69)
 • 22.10
 • 08.11
 • 19.11
 • 27.11

 

Zarejestruj się na szkolenie

Adresaci

Szkolenia kierowane są do:

 

1. Pracodawców małych i średnich przedsiębiorstw

Pracodawców małych i średnich przedsiębiorstw (zatrudniających do 249 osób), w tym rejestrujących działalność gospodarczą po raz pierwszy oraz osób kierujących pracownikami jak również prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą

 

2. Pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych i pracowników administracyjno-biurowych

Pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych i pracowników administracyjno-biurowych w małych i średnich przedsiębiorstwach (zatrudniających do 249 osób)

 

3. Uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów 

Uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów wchodzący na rynek pracy i podejmujących pracę po raz pierwszy.