Szkolenie akredytowane PRINCE2 Foundation z egzaminem (E - LEARNING)

Zarejestruj się

Uczestnik


Płatnik


Dodaj uczestnika

Opis kierunku

 

Program szkolenia

 • Wprowadzenie do kursu i metodyki PRINCE2®
 • Pryncypia
 • Procesy i proces Przygotowanie Projektu
 • Temat Organizacja
 • Temat Uzasadnienie Biznesowe
 • Proces Zarządzanie Strategiczne Projektem
 • Temat Jakość
 • Temat Plany
 • Proces Inicjowanie Projektu
 • Proces Zarządzanie Końcem Etapu
 • Temat Ryzyko
 • Temat Zmiana
 • Proces Sterowanie Etapem
 • Proces Zarządzanie Dostarczaniem Produktów
 • Temat Postępy
 • Proces Zamykanie Projektu
 • Próbne egzaminy PRINCE2 Foundation
 • Egzamin PRINCE2® Foundatio

 

Adresaci

Przedstawiciele mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw różnych branż. Szkolenie przeznaczone jest dla kadry zarządczej oraz członków zespołów projektowych, pełniących obowiązki dedykowanych ról projektowych, a także tych, którzy chcą lub będą uczestniczyć w realizacji projektów, a zwłaszcza przy definiowaniu zarządzania jakością i pracy przy spełnianiu jakości produktów. Szkolenie adresowane jest zarówno dla praktyków, posiadających doświadczenie w realizacji projektów, którzy chcą usystematyzować swoją wiedzę, jak i dla tych, którzy nie mieli do tej pory do czynienia z uporządkowanym zarządzaniem projektami.

 

Czas trwania

24 godziny (możliwość realizacji w dowolnym czasie ze względu na formę szkolenia e-learningowego)

 

Maksymalna liczba uczestników

25 osób w grupie

 

Praca

Opłaty

 

Koszt szkolenia

1900 zł 

Oferta specjalna

Promocja w ramach programu "Karta Dużej Rodziny"

Karta Dużej Rodziny

Ulga w opłatach za studia dla posiadaczy karty "Karty Dużej Rodziny" - 5%

 

Promocja w ramach programu "Dąbrowska rodzinka pl"

Karta Dąbrowska Rodzinka Pl - 2+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka - 5%

Dąbrowska rodzinka PL 3+Ulga dla posiadaczy karty Dąbrowska Rodzinka PLUS 10%

Jak zdobyć kartę?

 

Promocja w ramach programu "Mama i tata idą na studia"

Mama i tata idą na studiaStudenci WSB posiadający co najmniej  troje dzieci - w tym co najmniej jedno, które nie ukończyło 6 roku życia w momencie rozpoczęcia semestru, na którym pobierać będą naukę  - pozostający z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz Studenci WSB posiadający niepełnosprawne dziecko, pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym - otrzymują bonifikatę w wysokości 5 proc. wartości czesnego. Bonifikate można uzyskać co spemestr po spełnieniu warunków i złozeniu wniosku.

 

Więcej o programie "Mama i tata idą na studia"

Partnerzy