AGILE Project Management Foundation - akredytowane szkolenie z egzaminem

Zarejestruj się

Uczestnik


Płatnik


Dodaj uczestnika

Opis szkolenia

Szkolenie prezentuje brytyjską metodę tzw. zwinnego zarządzania różnymi aspektami organizacji (głównie o charakterze projektowym) AGILE Project Management. Uczestnicy mają możliwość poznać nowatorski sposób zarządzania, który z przebojem wchodzi do kultury organizacyjnej wielu przedsiębiorstw. W ciągu kilkunastu ostatnich lat AGILE stał się uznanym na całym świecie sposobem pracy wysoce innowacyjnych firm działających w zmiennym otoczeniu. Kurs podstawowy zakończony jest egzaminem na poziomie Foundation, potwierdzany odpowiednim certyfikatem, honorowanymi w środowisku biznesowym współczesnych przedsiębiorstw. 

 

Charakterystyka AGILE Project Management 

AGILE to nowoczesne podejście do zarządzania, które może obejmować zarządzanie niewielkim zespołem ludzi, ale również zwinne zarządzanie projektem. 
Okazuje się, że nie wszystkie projekty da się z sukcesem realizować w sposób tradycyjny. Dlaczego? Między innymi ze względu na to, że: 

 • Przy uruchamianiu projektu klient nie zawsze jest w stanie precyzyjnie określić jakich produktów lub jakich funkcjonalności oczekuje, co bardzo utrudnia, a czasami wręcz uniemożliwia planowanie całego przedsięwzięcia.
 • Projekty realizowane są w bardzo zmiennym otoczeniu. Zmian jest tak dużo, że ostateczny wynik jest często całkiem inny od tego, co planowaliśmy.
 • Dostarczone przez dostawcę rozwiązanie zawiera funkcjonalności, które później w ogóle nie są wykorzystywane przez klienta.  


I jaki jest wtedy rezultat? Projekty kończą się po terminie, klient otrzymuje nie to czego oczekuje, a jakość produktów jest kwestionowana. Pociąga to za sobą zmniejszenie zwrotu z inwestycji. 


Stąd potrzeba innego sposobu zarządzania - AGILE, metody zwinnej ale jednocześnie posiadającej wbudowane mechanizmy zarządzania projektami. Wymagania te spełnia właśnie Agile Project Management.

 

AGILE oznacza więc zmianę sposobu myślenia.

Preferuje takie elementy, jak: 

 • Transparentność – praca zespołu oraz postęp projektu są widoczne dla wszystkich!
 • Bliską pracę z klientem – działamy wspólnie w jednym zespole!
 • Prace kończone zawsze na czas! • Końcowe rozwiązanie faktycznie zaspokaja potrzebę biznesową! 

 

Program 

 1. Wprowadzenie do szkolenia
 2. Czym jest Agile? Wybór odpowiedniego podejścia zwinnego
 3. Filozofia, Pryncypia i Zmienne Projektu
 4. Przygotowanie na sukces
 5. Proces DSDM
 6. Ludzie – Role i obowiązki DSDM
 7. Produkty DSDM
 8. Kluczowe praktyki – Nadawanie priorytetów i Timeboxing
 9. Planowanie i kontrola w cyklu życia
 10. Inne praktyki: Warsztaty Facylitowane, Modelowanie i Rozwój Iteracyjny
 11. Egzamin próbny z omówieniem
 12. Egzamin Agile PM Foundation oraz wstępne wyniki 

Czas trwania szkolenia: 2 dni (9-16), w drugim dniu – egzamin. 


Egzamin 

Kurs kończy się egzaminem Foundation i daje możliwość zdobycia (dożywotnio!) międzynarodowego certyfikatu z podstaw Agile PM. Egzamin to test jednokrotnego wyboru, składający się z 50 pytań, a na udzielenie odpowiedzi kandydat ma 40 minut. Uzyskanie wyniku co najmniej 50% (25 punktów) oznacza zdobycie certyfikatu. 

 

Termin przyjmowania zgłoszeń – do 7 listopada 2017 (wpłaty należy dokonać również do tego dnia, po potwierdzeniu kwalifikacji na szkolenie)

 

Podstawowe informacje:

Lokalizacja: Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Data szkolenia: 9-10 listopada 2017 (godz.: 9-16)

Cena – 1230 złotych

 

Korzyści

 

Korzyści z ukończenia szkolenia 

Dzięki uczestnictwu w szkoleniach, kursanci będą mogli zrozumieć zasady i terminologię metody Agile obejmującą pryncypia, filozofię, główne role, proces, dokumentację oraz praktyki zwinnego podejścia do projektów. Zdobycie powyższej wiedzy pozwoli uczestnikom skuteczniej realizować projekty w pracy zespołowej. Udział w warsztatach to również szansa na wymianę doświadczeń z praktykami środowiska projektowego. Zdobyty certyfikat Foundation ułatwia start przy pracy w zespołach projektowych i zwiększa wartość pracownika na rynku pracy.

Prowadzący

 

Dr Piotr Pinoczek 

Doktor ekonomii o specjalności: nauki o zarządzaniu. Doświadczenie zawodowe zdobywał przez 19 lat jako menedżer operacyjny i szef projektów w firmach polskich oraz z udziałem kapitału zagranicznego. Za swoje działania wielokrotnie wyróżniony nagrodami, listami gratulacyjnymi i licznymi referencjami. Od 16 lat czynny project manager. Akredytowany trener PRINCE2®, Agile Project Management® Change Management®, Portfolio, Programme and Project Offices® (P3O) oraz Management of Portfolio® (MoP). Certyfikowany w Six Sigma, IPMA i Managing Successful Programmes®. Wspiera firmy również w oparciu o standardy PMBOK® Guide oraz szkoli w obszarze szeroko rozumianego managementu (jakość, optymalizacja procesów, innowacyjność, strategia, komunikacja, coaching, motywowanie). Autor kilkunastu referatów na konferencje naukowe, opublikowanych w wydawnictwach uniwersyteckich oraz współautor naukowych projektów badawczych. Wykładowca uniwersytecki z dziedziny zarządzania. Prelegent w trakcie konferencji komercyjnych. Członek zespołu redakcyjnego polskiej edycji książki „Making sense of change management”.

Partnerzy

   

Kurs przeznaczony jest dla Kierowników Projektu, Sponsorów, Analityków Biznesowych, członków zespołów projektowych oraz wszystkich tych osób, które są zainteresowane skutecznym zarządzaniem projektami w zmiennym środowisku. Do udziału zachęcamy również tych, którzy chcieliby w swojej pracy oraz działaniach swoich zespołów wprowadzić zwinne techniki i narzędzia podnoszące efektywność.